Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1-lid uitgelicht: Rosalie


16-02-2020

Onze partij bestaat dankzij een diversiteit aan mensen. Het werk gebeurt vooral achter de schermen, maar in onze serie ‘BIJ1 lid uitgelicht’  verdienen zij het om even in de spotlight te staan. Bijvoorbeeld Rosalie: 32 jaar oud, aspirant wereldverbeteraar, obsessief kattenliefhebber, actief binnen de kies- en communicatiecommissie en waarnemend voorzitter van Den Haag BIJ1 .

Hoe zet jij je in voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid?

Ik ben actief binnen de Kick Out Zwarte Piet-beweging, omdat ik het belangrijk vind dat het een kinderfeest voor alle kinderen is. Ook denk ik dat dit het begin is van het ontmantelen van het koloniale verleden van Nederland en het institutioneel racisme wat sterk, maar onbewust, aanwezig is.

Daarnaast ben ik actief binnen de Rainbow Scouts, waar we van alles voor de LHBTQIA+ gemeenschap proberen te doen, zoals het bijwerken van de spellendatabank, het schrijven van infobladen voor scouting-afdelingen die met lgbtqia+ kwesties te maken hebben, en organiseren en participeren we in diverse events, workshops en bijeenkomsten.

Ook ben ik autistic advocate, als lid van de internationale autistische gemeenschap zet ik mij in voor steun en voorlichting, dit is voornamelijk online maar ondertussen mag ik ook trainingen geven.

Verder denk ik dat je inzetten voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid ook iets is wat je in je alledaagse praktijk kan doen, de kansen liggen vaak voor het oprapen in de publieke ruimte, onrechtvaardigheid is overal. Alle beetjes helpen. Ik denk dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft zich uit te spreken tegen onder andere racisme en validisme en daarbij best intolerant tegenover intolerantie mag zijn.

Met welke onderwerpen waar we ons voor inzetten heb je ervaring?

De LHBTQIA+ gemeenschap, discriminatie, seksisme en validisme. Als ik er persoonlijk geen ervaring mee heb of kan hebben maakt dat juist dat ik naar anderen wil luisteren, want gelijkwaardigheid gaat niet alleen over mij.

Wat betekent intersectionaliteit voor jou?

Alle vormen van ongelijkheid en onderdrukking snijden elkaar ergens, omdat zij vaak met dezelfde machtsprocessen en instituties kampen. Het is onlogisch om bijvoorbeeld wel antiracistisch te zijn maar ook homofoob. Of om betrokken te zijn bij het milieu maar niet bij antiracisme, terwijl dat bij uitstek twee zaken zijn die sterk met elkaar verbonden zijn: niet-witte mensen worden immers het hardst geraakt door klimaatverandering. Intersectioneel activisme vind ik dan ook heel belangrijk. Ik voel het als mijn morele plicht om als wit persoon intersectionaliteit steeds bij andere witte personen op de agenda te zetten. Intersectionaliteit verdient meer aandacht.

We staan naar mijn gevoel nog aan het begin van het bereiken van onze zelfbenoemde normen en waarden. Ik vind Nederland helemaal niet zo tolerant en progressief.

Zijn er nog dingen die je mist in de huidige politiek?

Ontzettend veel dingen. Allereerst vind ik dat het huidig kabinet onze diverse samenleving onvoldoende weerspiegelt. Dat is niet alleen oneerlijk maar ook onhandig.

Daarnaast zie je dat dankzij de zwartepietendiscussie men langzaamaan begint te realiseren hoe institutioneel en wijdverbreid racisme in onze samenleving is en hoezeer dit is verbonden met ons koloniaal verleden. De reacties op deze emancipatiegolf zijn zorgwekkend en ik vind het ongehoord dat de politiek zich amper uitspreekt over deze kwesties. Zeker als je bedenkt dat de grondwaarden van Nederland traditiegetrouw verbonden zijn met zaken als je als minderheid in mogen zetten voor sociale verandering.

Maar ook bijvoorbeeld het kapitalistisch systeem waarin maar continu van alles naar believen wordt toegeëigend wordt door de huidige politiek nog onvoldoende bekritiseerd. We leven in een onhoudbaar systeem en dan bedoel ik niet alleen het klimaat. Na een crisis of 6 en een toenemende economische ongelijkheid tussen mensen is het tijd om te accepteren dat er radicale verandering nodig is.

Ik vind het pijnlijk maar motiverend om te zien hoeveel er nog te doen en te behalen is in Nederland. We staan naar mijn gevoel nog aan het begin van het bereiken van onze zelfbenoemde normen en waarden. Ik vind dat Nederland helemaal niet zo tolerant en progressief is.

Waarom ben je lid geworden van onze partij?

Omdat BIJ1 de eerste partij is waar ik mij bij thuis voel. De onderwerpen die BIJ1 aansnijdt zijn vaak onderwerpen waar ‘linkse’ partijen zich niet aan wagen, terwijl het hard nodig is. Dat enthousiasmeert. Het is dus fijn om een klimaat te hebben waarin bepaalde dingen wél bespreekbaar zijn en waar veel gelijkgestemden te vinden zijn. De tijd lijkt er eindelijk rijp voor. 9 januari hadden wij ons Kick Off Event Den Haag BIJ1 en daar merkte je dat er veel mensen waren die zich tot nu toe onvoldoende gehoord en gerepresenteerd voelden door de gevestigde politiek. Dan brengt BIJ1 dus letterlijk mensen bijeen.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer