Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Info ALV 24 juli 2021


Beste leden,

Op 29 mei hebben jullie van ons de aankondiging gehad voor de landelijke Ledenvergadering die plaatsvindt op 24 juli 2021. We zien langzaamaan dat het land uit de lockdown ontwaakt doordat de besmettingen flink teruglopen en dat meer dingen weer fysiek kunnen. Wij gaan deze ALV nog wel online doen omdat we hopen dat zoveel mogelijk leden aan zullen sluiten en we de vergadering zo toegankelijk mogelijk willen maken.

Dus reserveer de datum vast in je agenda! De tijd staat nog niet vast maar zodra we die weten ontvangen jullie een mail waarin ook staat uitgelegd hoe je aan kunt melden voor de vergadering. Als je zelf niet aanwezig kan zijn maar wel dingen mee wil geven of wilt stemmen, dan kan je bij het aanmelden aangeven dat je iemand anders wilt machtigen.

In deze mail willen we  aangeven dat we op de komende Ledenvergadering een aantal punten in het huishoudelijke regelement willen wijzigen. Uiteraard mogen jullie nu al meedenken over deze wijzigingen en hoe dat werkt leggen we zo uit. Ook heeft het bestuur een voorstel voorbereid voor een mogelijke afdrachtregeling.

En we willen jullie een aantal vacatures in herinnering brengen. Op 29 mei hebben we gevraagd om mee te zoeken naar versterking van het landelijk bestuur. Deze oproep willen we nogmaals herhalen. We gaan als partij een nieuwe fase in waarin we mensen in dienst gaan nemen, we deel gaan nemen aan gemeenteraadsverkiezingen en we uitgroeien naar een grotere landelijke partij. Dit vraagt een sterk en betrokken bestuur die met deze tijd meegroeit en die stappen kan zetten in professionalisering en werkgeverschap. Dus ben jij, of ken jij deze personen breng de vacature onder hun aandacht. Samen bouwen we verder aan de beweging en de revolutie.

Gelijkwaardige groeten,
Jursica Mills

Huishoudelijk reglement

De partij maakt verschillende ontwikkelingen door sinds de Tweede Kamer verkiezingen. Een aantal van deze ontwikkelingen zijn ook van invloed op het huishoudelijk reglement. We hebben hier als bestuur goed naar gekeken en willen een aantal wijzigingen aan jullie voorstellen.

In dit document (link naar het document met de wijzigingen Herziening Huishoudelijk Reglement – Google Documenten ) vinden jullie de wijzigingen die we voorstellen en daaronder het volledige huishoudelijk reglement zoals die eruit komt te zien met de wijzigingen. Hier vinden jullie het oude huishoudelijk reglement zonder de wijzigingen (link met oude huishoudelijk reglement  Huishoudelijk reglement BIJ1 – Google Documenten  ). Tijdens de Ledenvergadering  stemmen we over de losse wijzigingen en het totale document. Als jullie na het lezen van het document dingen tegen komen waarvan jullie vinden dat deze gewijzigd moeten worden dan kunnen jullie via dit formulier (link naar het amendement formulier Formulier amendementen – Google Documenten ) een wijziging voorstellen. Jullie mogen wijzigingsvoorstellen indienen op de wijzigingen die wij voorstellen maar ook op andere artikelen uit het huishoudelijk reglement.

Deze wijzigingsvoorstellen moeten uiterlijk 25 juni gemaild worden naar partijbureau@bij1.org. Dan heeft het bestuur tijd om een advies te schrijven zodat ze vervolgens weer op tijd voor de ALV terug naar de leden kunnen.

Afdrachtregeling

Met het toetreden tot de Tweede Kamer en mogelijk meer gemeenteraden in 2022 komt ook het thema afdrachtregeling op de agenda. We hebben eerder met elkaar uitgesproken dat we dit zeker als mogelijkheid voor de partij zien. Het bestuur heeft een voorstel hiervoor ontwikkeld wat we op 24 juli met jullie willen bespreken. Dit voorstel kunnen jullie hier lezen: Afdrachtregeling BIJ1 – Google Documenten Het is mogelijk om eventuele voorstellen voor wijziging voor de alv in te dienen via dit formulier: Formulier amendementen – Google Documenten. Deze wijzigingen kunnen gemaild worden naar: partijbureau@bij1.org tot 25 juni. Op 24 juli zullen we stemmen over de wijzigingsvoorstellen en de totale afdrachtregeling.

Overzicht tot aan de ALV

We gaan jullie de komende weken weer aardig wat mailtjes en deadlines voorleggen en om het duidelijk te houden hebben we hier vast wat deadlines op een rijtje gezet:

  • 18 juni: Deadline solliciteren voor bestuur en commissies voor de gemeenteraadsverkiezingen voor het programma en de kandidaten
  • 25 juni: Deadline insturen wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement en afdrachtregeling
  • 26 juni: Start aanmelden
  • 10 juli: Agenda en stukken ALV voor de mensen die aangemeld zijn
  • 24 juli: Ledenvergadering

Bestuursleden

BIJ1 zoekt versterking van het bestuur. We hebben de vacature eerder bij jullie onder de aandacht gebracht maar willen jullie nogmaals vragen met ons mee te zoeken naar mogelijke kandidaten.

Bestuursleden dienen onze filosofie te begrijpen, voelen, snappen en daardoor uit te dragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw en organisatie van de partij en alles dat daarbij komt kijken.

Wil jij bijdragen aan een jonge, strijdvaardige en activistische politieke beweging die radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid nastreeft in alles wat zij doet? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als je lid bent van BIJ1 dan kun je solliciteren. Meer informatie over de vacature vindt je hier.

Wil je solliciteren: stuur dan vóór 18 juni 2021 een e-mail naar bestuur@bij1.org. Je kunt jezelf voorstellen op jouw manier; het hoeft niet per se een brief te zijn maar kan ook bijvoorbeeld een video of voicenote zijn waarin je in ieder geval de bovenstaande punten overbrengt aan de selectiecommissie. We horen graag je motivatie en wat je wilt en kunt bieden aan expertise en ervaring. Ook zijn we benieuwd wat je visie en drive is om je voor BIJ1 te willen inzetten.

Alle sollicitanten krijgen een gesprek met de selectiecommissie en deze vinden plaats in de week van 21 juni 2021. De kandidaten die uiteindelijk voorgesteld zullen worden, worden verkozen door de Algemene Ledenvergadering van 24 juli 2021. Een bestuurstermijn is twee jaar en het is mogelijk je daarna nog een keer verkiesbaar te stellen.

Landelijke commissies voor de gemeenteraadsverkiezingen

Graag willen we jullie ook nog even herinneren aan twee vacatures die we ook nog open hebben staan richting de gemeenteraadsverkiezingen:

Landelijke kandidatencommissie
BIJ1 is op zoek naar kandidaten voor een landelijke kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een commissie die alle sollicitanten voor het kandidaat-raadslidmaatschap spreekt. Je beoordeelt mensen op hun vaardigheden en integriteit. Daarnaast zal de commissie lokale afdelingen ondersteunen bij het vormen van hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De commissie heeft naast een selecterende functie ook een informerende functie. De commissie zorgt ervoor dat kandidaten weten wat de functie van gemeenteraadslid inhoudt: hoeveel uur zijn ze eraan kwijt, wat voor soort werkzaamheden zullen ze doen, hoe werkt het campagnevoeren? Hiervoor is het dus handig als je kennis hebt van de werkzaamheden van gemeenteraadsleden en niet schroomt om op verschillende huidige gemeenteraadsleden af te stappen om naar hun functie te informeren.

Naast deze commissie wordt er ook bij de afdelingen een commissie aangesteld. Deze maakt een concept lijst met kandidaten die voorgelegd zal worden aan de lokale Ledenvergadering.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.

Commissie Basisprogramma
BIJ1 is op zoek naar vrijwilligers voor de commissie basisprogramma. Als lid van deze commissie ben je medeverantwoordelijk voor het schrijven van het basisprogramma van BIJ1 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Het basisprogramma is het document waarop alle lokale programma’s gebaseerd worden. Hierin staan de basispunten waarvoor BIJ1 staat op gemeentelijk niveau. Dit programma kan vervolgens door elke afdeling als basis worden gebruikt voor het uitwerken van hun eigen programma bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veel van de thema’s van ons landelijke partijprogramma zullen overeenkomen met die van lokale fracties, maar zullen vertaald moeten worden naar de gemeentelijke politiek.

We verwachten dat je weet wat voor thema’s in de gemeente spelen en dat je makkelijk contact legt met verschillende mensen om hierover te praten.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.

Vertrouwenspersonen
BIJ1 is op zoek naar twee (gecertificeerde) vertrouwenspersonen, die zich willen inzetten voor een gezonde en veilige vereniging. Als vertrouwenspersoon ben je benaderbaar voor BIJ1 leden als zij een luisterend oor of advies nodig hebben met betrekking tot iets wat zij meemaken of hebben meegemaakt in de BIJ1 (werk)omgeving. Je bent een luisterend oor, verstrekt informatie en advies, geeft voorlichting en biedt (klacht)ondersteuning. Je komt een bestaand team van twee vertrouwenspersonen versterken. Ze stellen zich voor op de pagina Vertrouwenspersonen.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.