Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kamervragen: ernstig politiegeweld bij Woonopstand


18-10-2021

Op zondag 17 oktober kwamen duizenden mensen samen in Rotterdam om een vuist te maken tegen de wooncrisis. Een krachtige en vreedzame demonstratie werd uiteindelijk hardhandig verstoord door de politie, die een gedeelte van de demonstranten met geweld isoleerde. Een gespannen situatie ontstond waarin extreem en buitenproportioneel politiegeweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten, en hun demonstratierecht is ontnomen. BIJ1 stelt Kamervragen.

 1. Is de minister bekend met de politieacties tegen demonstranten bij de Woonopstand in Rotterdam op 17 oktober?
 2. Kan de minister een tijdlijn geven van alle gebeurtenissen die hebben geleid tot het politie-ingrijpen? Kan de minister daarin ook aangeven wanneer het politie-ingrijpen gepland werd? Kan de minister ook een tijdlijn geven van de gebeurtenissen tijdens het politie-ingrijpen?
 3. Op basis van welke signalen is er tot politie-ingrijpen overgegaan? Van waar waren deze signalen afkomstig? Of leidden gepleegde strafbare feiten tot het politie-ingrijpen? Zo ja, welke gepleegde strafbare feiten waren dit?
 4. Was de NCTV betrokken bij de totstandkoming van het politie-ingrijpen? Zo ja, op welke manier?
 5. Oordeelt de minister dat het opsplitsen van een demonstratie en zo een brede geweldtoepassing de proportionele middelen waren om opvolging te geven aan signalen dan wel de constatering van gepleegde strafbare feiten? Kan de minister zijn oordeel onderbouwen?
 6. Waarom heeft de politie, zeker met het oog op het vreedzame karakter van de demonstratie, ingezet op escalatie? Op welke manier is er vervolgens geprobeerd in te zetten op de-escalatie door de politie? Klopt het dat een burger het voortouw heeft genomen in de-escalatie?
 7. Klopt het dat er politiehonden zijn ingezet bij het politie-ingrijpen in Rotterdam? Zo ja, hoeveel honden zijn er ingezet? Wat was de aanleiding voor de inzet van dit zware geweldsmiddel? En vindt de minister de inzet van politiehonden tegen vreedzame demonstranten proportioneel?
 8. Is het gebruikelijk dat er aan demonstraties agenten in burgerkleding deelnemen die verschillende stickers op hun kleding dragen waarmee zij het doel van de demonstratie onderschrijven? Is dit in Rotterdam gebeurd? Hoe dienen deze agenten in burgerkleding zich tegenover burgers te identificeren als politie alvorens zij overgaan op geweldtoepassing? Kan de minister bevestigen dat deze politieagenten dit ook altijd hebben gedaan in Rotterdam?
 9. In welke mate is juist de politie, in het oordeel van de minister, debet aan het verstoren van een vreedzame demonstratie? Wat vindt de minister überhaupt van het feit dat in een democratische rechtsstaat een vreedzame demonstratie geen doorgang kan vinden door het handelen van de politie? Hoe beoordeelt de minister in dat licht het handelen van burgemeester Aboutaleb?
 10. Ziet de minister, net als BIJ1, een patroon in het handelen van de Rotterdamse politie, die in 2020 een vreedzame Black Lives Matter-demonstratie vlak voor het einde opbrak en in 2016 disproportioneel ingreep tegen het Kick Out Zwarte Piet-protest om daar 168 arrestaties te verrichten, waarvan geen tot vervolging leidde vanwege een gebrek aan bewijs of omdat arrestanten ten onrechte werden aangemerkt als verdachte? Wat is het oordeel van de minister daarover?
 11. Sluit de minister zich aan bij het oordeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) die het politieoptreden bij de demonstratie hebben gezien en dit optreden ‘schokkend’ noemen?
 12. Is de minister bereid onderzoek in te stellen naar het handelen van de politie in Rotterdam? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties moeten er volgens de minister hangen aan een disproportionele geweldtoepassing door de politie?
 13. Welke maatregelen gaat de minister nemen om een situatie zoals in Rotterdam in het vervolg te voorkomen?
 14. Klopt de berichtgeving van verschillende media dat er zo’n 50 personen zijn gearresteerd bij de Woonopstand in Rotterdam? In het oordeel van de minister, rechtvaardigt de arrestatie van zo’n 50 personen, het opbreken van een demonstratie en de geweldtoepassing door de politie tegen vreedzame demonstranten?
 15. Er zijn bij BIJ1 signalen binnengekomen dat pers is gehinderd door de ME in het verslag doen van de demonstratie en het politie-ingrijpen, zelfs na vertoon van perskaart. Kan de minister dit bevestigen of ontkrachten? Indien dit is gebeurd, hoe oordeelt de minister hierover?
 16. Hoeveel arrestanten zijn dezelfde avond of volgende dag zonder aanklacht vrijgelaten? Hoeveel arrestanten worden er vervolgd en hoe luidt de aanklacht tegen hen?
 17. Is de minister ervan op de hoogte dat ook in Amsterdam na afloop van het Woonprotest mensen gearresteerd zijn? Hoeveel arrestanten zijn toen dezelfde avond of de volgende dag zonder aanklacht vrijgelaten? Hoeveel arrestanten worden er vervolgd en hoe luidt de aanklacht tegen hen?
 18. Het politie-ingrijpen in Rotterdam volgt op een week van politie-ingrijpen tegen klimaatdemonstraties in Den Haag. Oordeelt de minister dat er bij de klimaatdemonstraties op een proportionele manier gehandeld is door de politie ten opzichte van demonstranten? Kan de minister zijn oordeel onderbouwen?
 19. Gezien het feit dat bij demonstraties in Den Haag meerdere journalisten zijn gearresteerd: hoe oordeelt de minister dat het politie-ingrijpen in Den Haag zich verhoudt tot de persvrijheid? Is de minister het eens met BIJ1 en onderschrijft hij de Grondwet door te oordelen dat het onbestaanbaar is dat journalisten worden gearresteerd terwijl zij van een demonstratie en het politie-ingrijpen daarop verslag doen?
 20. Hoeveel arrestanten bij de klimaatdemonstraties in Den Haag zijn dezelfde dag van hun arrestatie of de dag erna zonder aanklacht vrijgelaten? Hoeveel arrestanten worden er vervolgd en hoe luidt de aanklacht tegen hen?
 21. Wat doet, volgens de minister, het politie-ingrijpen zoals dat bij voornoemde demonstraties in de verschillende steden heeft plaatsgevonden met het vertrouwen van burgers in de politie? En wat is het oordeel van de minister daarover?
 22. Welke nazorg bestaat er voor de mensen die het doel waren van geweldtoepassing door de politie?
 23. Deelt de minister met BIJ1 de mening dat demonstranten in vrijheid gebruik moet kunnen maken van hun grondrecht, zonder dat zij te maken krijgen met geweldtoepassing vanuit de politie?
 24. Hoe gaat de minister garanderen dat burgers die gebruik willen maken van hun grondrecht om te demonstreren in het vervolg niet te maken krijgen met geweldtoepassing door de politie en dus hun grondwettelijke recht om te demonstreren wordt geborgd?

Ook de Rotterdamse afdeling van BIJ1 stelde vragen aan het lokale college van burgemeester en wethouders.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer