Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kamervragen 'Politiegeweld in Rotterdam'


Naar aanleiding van de video op sociale media waar een politieagent een tiener in het gezicht slaat, heeft BIJ1 kamer vragen ingediend.

Sylvana Simons: “Het gaat structureel fout bij de politie. Deze beelden laten weer zien dat niet alle burgers veilig zijn bij de politie, en niet alle burgers de politie kunnen vertrouwen. Tijd om politiegeweld aan te pakken. De tijd van stil en nederig zitten is voorbij. Kamervragen ingediend.”

Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid over buitenproportionele geweldstoepassing door de Rotterdamse politie.

1

Heeft u de beelden gezien van de politieagent die een 17-jarige burger in Rotterdam omver duwt en met een vuist in zijn gezicht slaat?

2

Deelt u de conclusie van de politieagent in kwestie, die volgens de persverklaring zijn eigen geweldstoepassing als ‘buitenproportioneel’ beoordeelt?

3

Vond de politie al dat het geweld buitenproportioneel was voordat het filmpje naar buiten kwam?

4

Wat is de reden dat de zaak tegen deze burger is geseponeerd? Is hiertoe besloten in relatie tot de geweldstoepassing door deze agent?

5

Is het gebruikelijk dat een zaak wordt geseponeerd na geweldstoepassing door de politie?

6

Is er een tijdslijn van de geweldsmelding, de publicatie van het filmpje, het persbericht, seponering van de zaak, aanbieden van de excuses en andere gebeurtenissen in deze zaak? Kunt u deze delen?

7

Wordt er bijgehouden hoeveel geweldsmeldingen en klachten een agent op zijn naam heeft staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de aantallen met betrekking tot de agent uit het filmpje bij u bekend? En hoe verhouden deze aantallen zich tot het gemiddelde?

8

Als blijkt dat bij specifieke agenten het aantal geweldsmeldingen en/of klachten het gemiddelde overschrijden, hoe wordt dit meegewogen bij het onderzoek naar aanleiding van een geweldsmelding?

9

Hoe worden eerdere beoordelingen door het VIK hierin meegewogen?

10

Is het gebruikelijk dat een politieagent na geweldstoepassing degene op wie het geweld is toegepast opzoekt? Is dit in een protocol vastgelegd? En kan de minister dit protocol delen?

11

Bent u bekend met een patroon aan andere uitingen van racisme en gevallen van buitensporige geweldstoepassing bij de Nederlandse Politie en expliciet bij het Rotterdamse korps, waaronder de gevallen die te zien zijn in de twee uitzendingen van Zembla ‘Bijten als beloning’? (1)

12

Welke handelingsbevoegdheden heeft de Minister van Justitie en Veiligheid om in te grijpen bij uitingen van racisme en gevallen van buitensporige geweldstoepassing door de politie?

13

Heeft u deze bevoegdheden al eens ingezet? Zo nee, waarom niet?

14

Wat doet een patroon van uitingen van racisme en gevallen van buitensporige geweldstoepassing volgens u met het imago van de politie?

15

Wat doet een patroon van uitingen van racisme en gevallen van buitensporige geweldstoepassing volgens u met het veiligheidsgevoel van burgers?

16

Wat zegt een patroon uitingen van racisme en gevallen van buitensporige geweldstoepassing volgens u over de cultuur binnen de politie? Hoe beoordeelt u die cultuur?

RECHTVAARDIG BIJ1

Steun ons in de strijd naar een inclusieve samenleving, op basis van gelijkvaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Doneerword lid of word actief.


Gerelateerde artikelen

Lina Zedriga en Sylvana Simons

BIJ1 wil een Afrikaanse caucus: Sylvana Simons in gesprek met Lina Zedriga over de situatie in Oeganda

Sylvana Simons sprak met Lina Zedriga, medeoprichter en vice president National Unity Party uit Oeganda. Ze spraken over hoe BIJ1 en NUP elkaar kunnen steunen.

Lees meer
Een politieagent kijkt over het water. We zien zijn rug, hij draagt een donkerblauwe jas met gele strepen waar het logo van de politie op staat.

BIJ1 stelt Kamervragen over ernstige misstanden binnen de politie

BIJ1 heeft Kamervragen gesteld over de meerdere berichten in het nieuws waaruit blijkt dat er een onveilige sfeer bestaat binnen het Nederlandse politiekorps.

Lees meer
Persoon met een Palestijnse vlag voor een Israelische nederzetting.

STATEMENT ‘ISRAËL EN SHEIKH JARRAH’

De afgelopen weken werden getekend door een aanhoudende stroom van ‘escalaties’ als gevolg van de Israëlische bezetting van Palestina. Het gaat hier niet over een ‘ruzie’ want apartheid, kolonialisme en terreur zijn geen kenmerken van een ‘conflict’. Het zijn de kenmerken van onderdrukking. Human Rights Watch publiceerde vorige week een rapport met heldere conclusies: de […]

Lees meer