Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kamervragen: politie deelt dronebeelden woonprotest


Naar aanleiding van het buitenproportionele politiegeweld tijdens het Woonprotest in Rotterdam, heeft de politie dronebeelden gedeeld van de demonstratie. Deze zijn geknipt, en bevatten ook niet de aanleiding van het politie-ingrijpen, het moment van het eerste politie-ingrijpen zelf en de volledige beelden van de geweldtoepassing door agenten. Een uiterst bizarre situatie waarmee vooral wordt ingezet op het creëren van een nieuw frame, en om aan het nemen van verantwoordelijkheid te ontkomen. BIJ1 stelt Kamervragen:

 1. Is de minister op de hoogte van het bericht ‘Politie verspreidt dronebeelden woonprotest Rotterdam: ‘De maat is vol’’ van de NOS op 1 november?
 2. Wat is het doel van de publicatie van deze dronebeelden?
 3. Waar staat vastgelegd dat het doel, dat met publicatie van deze beelden ondersteund werd, behoort tot de taken van de politie?
 4. Worden er dronebeelden gemaakt door de politie met het doel om deze voor communicatieve doeleinden in te zetten? Zo ja, welke grondslag bestaat hiervoor?
 5. Waarvoor worden drones ingezet bij de politie? Kan de minister deze doeleinden uiteenzetten?
 6. In het NRC lezen we: ‘De politiechef ergert zich aan wat hij noemt „trial by social media”: politici en media die zonder de hele context te kennen reageren op filmpjes van politiegeweld.’ Is het gebruikelijk dat dronebeelden van de politie worden ingezet omdat een enkele politiemedewerker zich ergert aan wat politici en media doen? Is het gebruikelijk dat dronebeelden van de politie worden ingezet om het oordeel van politici te beïnvloeden?
 7. Waarom zijn de dronebeelden van de politie geknipt?
 8. Waarom ontbreken op de dronebeelden de aanleiding van het politie-ingrijpen, het moment van het eerste politie-ingrijpen zelf en de volledige beelden van de geweldtoepassing door agenten? Waarom is er niet gekozen de beelden van de demonstratie integraal te publiceren?
 9. Is de minister het, net als BIJ1, met Amnesty International eens (2) dat het erop lijkt dat de politie deze geknipte dronebeelden gebruikt voor haar eigen communicatiedoeleinden in plaats van daadwerkelijk verantwoording af te leggen over het hele politieoptreden die dag?
 10. Behoort het creëren van nieuwe frames om het politieke debat te sturen tot de taken van de politie? Hoe reflecteert de minister op deze gang van zaken?
 11. Welke actie gaat de minister ondernemen om pogingen tot beïnvloeding van politici en media door de politie in de toekomst te voorkomen? Wil de minister hierover vóór 1 januari een brief aan de Kamer toesturen met een plan van aanpak?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over verhoogde kans op diabetes na corona bij kinderen

Recent onderzoek van het CDC wijst uit dat kinderen na een coronabesmetting in sommige gevallen tot wel 2.6x meer kans hebben op diabetes type 1 en 2. Het is de zoveelste waarschuwing dat de gevolgen van corona op zowel de korte als lange termijn nog voor grote delen onbekend zijn. Ondanks dit feit, zijn de […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over aanval op vreedzame KOZP demonstratie in Volendam

Een vreedzame demonstratie van de organisatie Kick Out Zwarte Piet in Volendam is vandaag (4 december, 2021) hevig verstoord door bedreigingen en fysiek geweld. Demonstranten werden bekogeld met eieren, visafval en vuurwerk. Het is niet voor het eerst dat antiracismedemonstraties te maken krijgen met hevige bedreigingen en geconfronteerd worden met fysiek geweld. BIJ1 veroordeelt deze […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over eretitel voor corrupte bedrijven

In de nieuwste BOOS-aflevering toont Tim Hofman aan dat veel bedrijven een eretitel van het Koninklijk Huis hebben gekregen, terwijl ze zich schuldig maken aan allerlei ernstige dingen. Ondanks corruptie, klimaatschade of mensenrechtenschendingen mogen sommige bedrijven zich nog altijd ‘Koninklijk’ noemen. Komt die eretitel wel aan die bedrijven toe? BIJ1 is van mening dat we […]

Lees meer