Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kunstenaars BIJ1 / Artists United


10-03-2021

Sunny Bergman, Simone Zeefuik en 261 andere kunstenaars ondertekenen manifest in solidariteit met BIJ1

Vorige week nog kwam een grote groep underground muzikanten met een solidariteits statement en deze week verschijnt er een manifest door een groep kunstenaars die zich Kunstenaars BIJ1 / Artists United noemt. Het manifest is op het moment van verschijnen al ondertekend door meer dan 187 kunstenaars uit verschillende disciplines en spreekt zich uit voor het nieuwe geluid dat BIJ1 vertegenwoordigt: dat van een Nederland wat echt durft te werken aan het bestrijden van koloniale, kapitalistische en racistische mechanismen in onze samenleving.

Just last week a big group of underground musicians released a solidarity statement for BIJ1. Today, a group of artists called Kunstenaars BIJ1 / Artists United publish a manifesto showing their support for BIJ1 and the world that BIJ1 invisions: That of a Netherlands that really works on battling colonial, capitalist and racist mechanisms in our society.

Lees hier het manifest en de lijst met mensen die het hebben ondertekend. Ben jij een kunstenaar en wil je ook het Kunstenaars BIJ1 manifest ondertekenen? Stuur dan je naam en titel naar kunstenaarsbij1@gmail.com.

You can read the manifesto and the list of co-signers in the article below. Do you want to co-sign the Kunstenaars BIJ1 / Artists United manifesto, send your name and title to kunstenaarsbij1@gmail.com

Ben je geïnteresseerd in samenwerken met Kunstenaars BIJ1 ter ondersteuning van BIJ1? Mail dan naar kunstenaarsbij1@gmail.com of neem contact op met Eva: eva@bij1.org.

Are you interested in doing work with Kunstenaars BIJ1 / Artists United in support of BIJ1? You can mail to kunstenaarsbij1@gmail.com or contact Eva at eva@bij1.org.

Het manifest van Kunstenaars BIJ1 luidt als volgt:

The manifesto of Artists United is as follows:

KUNSTENAARS BIJ1 / ARTISTS UNITED (BIJ1)

Wij steunen BIJ1 omdat wij geen kunst willen maken voor een ongelijke wereld, maar kunst zien als deel van een breder proces van verandering om tot een gelijkwaardige samenleving te komen. Zonder nieuwe politiek, geen nieuwe visie op kunst. Zonder artistieke verbeelding, geen nieuwe politiek. 

We support BIJ1 (United) because we do not wish to make art for an unequal world, but choose to see art as part of a larger transformation process towards an equitable society. Without a new politics, no new vision on art is possible. Without artistic imagination, no new politics either.

BIJ1 is een intersectionele partij. Zij ziet dat de existentiële uitdagingen waar wij voor staan met elkaar verbonden zijn. Kolonialisme, racisme, klimaatcatastrofe en kapitalisme delen een geschiedenis. Deze geschiedenis beïnvloedt nog altijd ons heden.

BIJ1 is an intersectional party that sees that the existential challenges we face are interconnected. Colonialism, racism, climate catastrophe, and capitalism share a history. This history continues to shape our present.

Racisme legitimeert al eeuwenlang de vernietiging van levens en diefstal van grondstoffen, en de consequenties zien we nog altijd in de corporaties die het globale zuiden beroven. Kolonialisme beoogt niet alleen de onderwerping en vernietiging van volkeren en culturen, maar bedreigt ook ons ecosysteem, en vormt daarmee de basis van de klimaatcrisis die ook ons heden terroriseert. Het politieapparaat is altijd al schuldig geweest aan segregatie en het beschermen van koloniale buit, en dus hoeft het ons niet te verbazen dat de nazaten van tot slaaf gemaakten nog altijd met disproportioneel politiegeweld te maken hebben.

For centuries, racism has been legitimizing the destruction of lives and theft of resources, the consequences of which we continue to see today in the form of corporations robbing the Global South. Colonialism not only intends the subjection and destruction of peoples and cultures, but also threatens our ecosystem. As such, it forms the foundation of the climate emergency that terrorizes our present. The police apparatus has always been implicated in racial segregation and protecting colonial loot, so it should not surprise us that the descendants of those forced into slavery continue to face disproportionate police violence.

Ook kunst en cultuur hebben diepe wortels in deze geschiedenis van Europees kolonialisme, racisme en kapitalisme. De zogenaamde kunstgeschiedenis is wit en mannelijk, en kunst en cultuur die niet uit het globale Noorden komen worden in het beste geval als “wereldcultuur” bestempeld of onder het label “diversiteit” vaak naast of buiten de dominante geschiedschrijving geplaatst. Het artistieke werk van vrouwen, van zwarte mensen en mensen van kleur, van LHBTQIA+ makers, van kunstenaars uit de werkende klasse of kunstenaars met een handicap is decennialang, al dan niet eeuwenlang, buiten de norm geplaatst.

Art and culture are also deeply rooted in this history of European colonialism, racism, and capitalism. So-called art history is white and male, and art and culture that are not from the Global North are often excluded from dominant historiography under the label of “diversity.” The artistic work of womXn, of Black people and people of color, of LGBTQIA+ makers, of working class or differently abled artists have been excluded for decades, if not centuries, from the norm.

De programmering van mainstream kunst- en cultuurinstellingen zegt vooral iets over het zelfbeeld van de witte, mannelijke elite: er is niets universalistisch aan. Het veranderen, oftewel dekoloniseren van deze geschiedenis, zal een bevrijding zijn. De antikapitalistische, antiracistische en intersectionele benadering van BIJ1 biedt de mogelijkheid een veelheid aan geschiedenissen te schrijven en nieuwe wegen voor de toekomst van kunst en cultuur in te slaan. Een pluriforme geschiedenis, van pluriforme kunstenaars, voor het verbeelden van een gemeenschappelijke pluriforme toekomst.

The programming of mainstream art and cultural institutions is by and large a reflection of the self-perception of the white male elite: there is nothing universal about it. Changing – decolonizing – this history will be a liberation. The anti-capitalist, anti-racist, and intersectional approach of BIJ1 offers the possibility of writing a multiplicity of histories and opening new pathways for the future of art and culture. A pluralist history of pluralist artists to imagine a shared pluralist future.

BIJ1 wil opnieuw kijken naar wie kunst en cultuur maakt, wie het ziet en wie het bezit. Koloniale roofkunst moet onmiddellijk worden teruggekeerd. Musea, theaters en podiums dienen gelijke toegang te garanderen en gelijke representatie te waarborgen, niet alleen van de kunstenaars die zij tonen, maar ook met betrekking tot de mensen die er werken. Vaak wordt dat weggezet als ‘positieve discriminatie’, maar dat begrip lijkt ons eerder van toepassing op een rijke, witte elite die vooral witte elitekunst toont en vooral witte elite aanneemt. Scholen en opleidingen hebben de plicht een diversiteit aan geschiedenissen uit te dragen waar iedereen zich in kan herkennen, en waaruit iedereen hoop, inspiratie en zelfrespect kan putten.

BIJ1 wants to reconsider who makes art and culture, who sees it, and who makes it. Artworks acquired through colonial theft must be returned immediately. Museums, theaters, and other platforms must guarantee equal access and equal representation, not just in terms of the art they exhibit, but also of the people they employ. While this is often termed “affirmative action,” this term ought to apply rather to a rich white elite, which mainly shows white elite art and mainly hires white elite employees. Schools have the duty to educate a diversity of histories in which everyone can recognize themselves, and from which everyone can take hope, inspiration, and self-respect.

Kunstenaars zijn werkers, geen hobbyisten. Hoewel een groot deel van hen ver onder het minimumloon leeft, heeft de verbeelding voor ieder mens een fundamenteel belang, of het nu gaat om beeldende kunst of theater, muziek of poëzie, literatuur, architectuur, dans of film. Voor hun actieve bijdrage aan collectieve verbeeldingskracht hebben kunstenaars het recht op inkomen en sociale zekerheid gelijk aan ieder ander. En onze gemeenschappen hebben recht kunst en cultuur te zien en te maken, om zo geschiedenissen en toekomstbeelden met elkaar te delen.

Artists are workers, not amateurs. Even though many artists and cultural workers earn far below minimum wage, imagination is of fundamental importance to everyone, whether this concerns visual arts or theater, music, or poetry, literature, architecture, dance, or film. For their active contribution to our collective power of imagination, artists are as entitled to an income and social security as anyone else. Our communities have the right to view and create art and culture, and to express and share their histories and visions of the future with one another.

Zonder nieuwe politiek, geen nieuwe visie op kunst. Zonder artistieke verbeelding, geen nieuwe politiek. Kunstenaars, schrijvers, theatermakers, acteurs, filmmakers, architecten, dichters, muzikanten, dansers en alle anderen, help ons die nieuwe politiek en nieuwe kunst waar te maken: kunstenaars, bijeen!

Without new politics, no new vision on art. Without artistic imagination, no new politics. Artists, writers, theater makers, actors, filmmakers, architects, poets, musicians, dancers, and all others, help us to make that new politics and new art a reality: artists united!

 1. Aernout Mik, kunstenaar 
 2. Adura Sulaiman, muzikant en songwriter
 3. Ahmet Öğüt, kunstenaar 
 4. Airco Caravan, beeldend kunstenaar
 5. Aiwen Yin, kunstenaar
 6. Alan Joldersma, kunstenaar
 7. Alexandra Broeder, theatermaker
 8. Alexis Blake, kunstenaar
 9. Alina Lupu, kunstenaar en schrijver
 10. Alessandra Saviotti, curator en wetenschapper
 11. Andrea Božić, choreograaf en kunstenaar
 12. Andrea Celeste La Forgia, kunstenaar
 13. André Dongelmans, acteur en regisseur
 14. Angelique Spaninks, curator
 15. Anil Jagdewsing, theatermaker
 16. Anke van Haarlem, onderzoeker en kunstacademie docent
 17. Anna Moreno, visual artist
 18. Anne de Boer, kunstenaar
 19. Anne Kluytenaar, ontwerper
 20. Annelys de Vet, ontwerper en onderzoeker
 21. Annette Kraus, kunstenaar, schrijver en docent
 22. Anouk van Zwieten, beeldende kunstenaar
 23. Anthony Heidweiller, operamaker
 24. Aram Lee, kunstenaar
 25. Arnisa Zeqo, curator, schrijver
 26. Aruna Vermeulen, danser en veroorzaker
 27. Ashley Yin Lee Chin, cultureel producent, onderzoeker en schrijver
 28. Astrid Feringa, kunstenaar
 29. Aylin Kuryel, academicus en documentairemaker
 30. Aynouk Tan, journalist en programmamaker
 31. Becket Flannery, kunstenaar
 32. Benedicta Anasagasti, schrijver
 33. Binna Choi, curator en directeur Casco: Working for the Commons
 34. Boris Dieleman, kunstenaar
 35. Brian Elstak, kunstenaar
 36. Brianna Leatherbury, kunstenaar
 37. Brigitte van der Sande, artistiek directeur Other Futures
 38. Bruno Zhu, kunstenaar
 39. Canan Marasligil, schrijver, multimedia kunstenaar en programmamaker
 40. Canon Ng, kunstenaar en ontwerper
 41. Carly Everaert, kostuumontwerper
 42. Carole van Ditzhuyzen, programmeur, theatermaker en actrice
 43. Catherine Somzé, onderzoeker, kunstdocent 
 44. Cecilia Vallejos, kunstenaar en onderzoeker
 45. Cee Burgundy, kunstenaar & tatoeëerder 
 46. Charles Esche, curator
 47. Chris Belloni, filmmaker en directeur international Queer & Migrant Film Festival
 48. Chris Keulemans, schrijver en journalist
 49. Christian Ovesen, kunstenaar
 50. Christina Li, curator en schrijver
 51. Clara Balaguer, kunstenaar, onderzoeker en uitgever
 52. Coco Duivenvoorde, kunstenaar
 53. Daan ’t Sas, kunstenaar en gespreksbegeleider
 54. Dagmar Bosma, kunstenaar
 55. Danielle Wagenaar, regisseur en schrijver
 56. Daria Bukvić, toneelregisseur
 57. Dayna Casey, kunstenaar en ontwerper
 58. Denisse Vega de Santiago, architect en onderzoeker
 59. Diana Al Halabi, kunstenaar
 60. Dimitri Van de Wittenboer, kunstenaar
 61. Dirk Zandvliet, muzikant en docent maatschappijleer
 62. Dionne Verwey, theatermaker en acteur
 63. Dorine van Meel, kunstenaar
 64. Dyon Asmoro, danser, choreograaf en dansleraar
 65. Edit Kaldor, theatermaker
 66. Edwin Nasr, curator en schrijver
 67. Ehsan Fardjadniya, kunstenaar 
 68. Elfie Tromp, schrijver en performer
 69. Elianne van Elderen, schrijver en kunstenaar
 70. Elke Uitentuis, kunstenaar
 71. Ellen Tjon A Meeuw, creative producer
 72. Els Kuijt, ruimtelijk ontwerper 
 73. Elten Kiene, Spoken Word artiest
 74. Emke Idema, theatermaker
 75. Emma Levie, kunstenaar
 76. Emmanuel Adjei, filmmaker
 77. Emma Vermeulen, acteur en theatermaker
 78. Emmeline de Mooij, kunstenaar
 79. Ernestine Nahumury Comvalius, dichter en schrijver
 80. Erwin van Doorn, kunstenaar 
 81. Eva Salman, schoonmaker, schrijver en activist
 82. Eva van Manen, muzikant
 83. Eva Witteman, kusntenaar
 84. Fadwa Naamna, curator
 85. Falke Pisano, kunstenaar en docent
 86. Fazle Shairmahomed, performance kunstenaar
 87. Felipe van Laar, beeldend kunstenaar
 88. Fotini Gouseti, kunstenaar en onderzoeker 
 89. Foundland Collective (Ghalia Elsrakbi en Lauren Alexander), kunstenaars en ontwerpers
 90. Franky Sticks, kunstenaar en deejay
 91. Funs ‘Funzig’ Janssen, illustrator
 92. Gable Roelofsen, (muziek)theatermaker
 93. Gale R. & Sterre, kunstenaars
 94. Gavin-Viano, regisseur, performer
 95. Geo Wyeth, kunstenaar
 96. Gert Jan Kocken, beeldend kunstenaar 
 97. Gluklya Pershina, kunstenaar 
 98. Golrokh Nafisi, kunstenaar
 99. Grazia Gallo, kunstenaar
 100. Griet Menschaert, kunstenaar
 101. Guillem S. Arquer, kunstenaar
 102. Guillermo Armand Blinker / OTION, muzikant, performance artiest
 103. Guillermo Martín-Viana, muzikant en kunstenaar
 104. Hannah Celcius, kunstenaar en schrijver
 105. Hans Schraven, kunstenaar en kunsthistoricus
 106. Hera Chan, curator en schrijver 
 107. Hilda Moucharrafieh, multimedia kunstenaar
 108. Ilga Minjon, curator 
 109. Iliada Charalambous, kunstenaar 
 110. iLiana Fokianaki, kunstenaar en curator
 111. Imara Limon, conservator
 112. Inas Halabi, kunstenaar en filmmaker
 113. Inge Meijer, kunstenaar
 114. Inge Nabuurs, kunstenaar
 115. Irene de Craen, kunsthistoricus
 116. Iris van Lieshout, theatermaker
 117. Ivanka Annot, kunstenaar
 118. Jaasir Linger, kunstenaar 
 119. Jack Segbars, kunstenaar en onderzoeker
 120. Jan Hoek, kunstenaar
 121. Jan-Pieter ‘t Hart, kunstenaar
 122. Janna van Welsem, kunstenaar
 123. Jeanne van Heeswijk, kunstenaar
 124. Jessy Koeiman, beeldend kunstenaar
 125. Jochem Braat, pianist, componist & arrangeur
 126. Joeri Pruys, filmmaker en schrijver
 127. Johanna Couvée, curator en cultureel manager
 128. Joke Hermsen, auteur
 129. Jonas Staal, kunstenaar
 130. Jordy Kwakkel, regisseur
 131. José Kuijpers, actrice en maker
 132. Juha van ’t Zelfde, kunstenaar en hoofd resolution Sandberg Instituut 
 133. Julian Abraham ‘Togar”, kunstenaar
 134. Julius Thissen, fotograaf
 135. Jun Saturay, kunstenaar
 136. Katayoun Arian, curator
 137. Kate Rebecca Price, kunstenaar
 138. Kawa Nemir, dichter en vertaler
 139. Kent Chan, kunstenaar en curator 
 140. Kevin Gray, producer en rapper
 141. Kerstin Winking, curator
 142. Khadija El Kharraz Alami, theatermaker
 143. Koen Nutters, componist, musicus en concert organizor
 144. Krista Jantowski, culturele bemiddelaar
 145. Kyra Nijskens, kunstenaar
 146. Lara Staal, theatermaker, curator en schrijver
 147. Leana Boven, curator en onderzoeker 
 148. Lester Arias, performance kunstenaar, choreograaf en muzikant
 149. Libia Castro & Ólafur Ólafsson, kunstenaars
 150. Lidwien van de Ven, kunstenaar
 151. Lina Issa, kunstenaar en schrijver
 152. Linganan Kunst en Cultuur Netwerk
 153. Linus Bonduelle, kunstenaar
 154. Lisenka Heijboer Castañón, theatermaker
 155. Lotte van den Berg, theatermaker
 156. Lucie Draai, kunstenaar
 157. Maarten van der Graaff, dichter en schrijver 
 158. Madeleine Ruggi, kunstenaar
 159. Maite Vanhellemont, fotograaf/kunstenaar
 160. Malou Bumbum, kunstenaar
 161. Mandy van Pelt, tatoeëerder en beeldmaker
 162. Manique Hendricks, curator
 163. Manoj kamps, queer musicus en theatermaker 
 164. Marc Willard, regisseur
 165. Marci Eijsermans, kunstenaar en schilder
 166. Mariana Lanari, kunstenaar en onderzoeker
 167. Marije de Wit, beeldend kunstenaar 
 168. Marina Otero, architect en onderzoeker 
 169. Marjolijn Dijkman, kunstenaar, Enough Room for Space 
 170. Marjolijn van Heemstra, theatermaker
 171. Marjorie Boston, artistic executive director RIGHTABOUTNOW INC., programmeur en curator
 172. Martha Jager, kunstenaar
 173. Marleen Özgür, schrijver
 174. Maurice Bogaert, kunstenaar
 175. Massih Hutak, schrijver en muzikant 
 176. Mat Do, KUNSTENAAR
 177. Matthijs de Bruijne, kunstenaar
 178. Maziar Afrassiabi, directeur Rib
 179. Melanie Bonajo, crime boss 
 180. meLê Yamomo, geluidskunstenaar & theater en performance kunstenaar
 181. Melih Gencboyaci, kunstenaar, curator en yogaleraar
 182. Menno Grootveld, schrijver en uitgever
 183. Merve Bedir, architect 
 184. Metahaven, kunstenaars, ontwerpers
 185. Mia You, dichter
 186. Michline Plukker, theater, spoken word, beeldend kunstenaar
 187. Mieke Roth, wetenschappelijk illustrator
 188. Milone Reigman, theatermaker en artistiek coördinator
 189. Milo van der Maaden, kunstenaar 
 190. Mire Lee, kunstenaar
 191. Mitchy Saturay, kunstenaar
 192. Monica Ruiz van Hattem, documentairemaker
 193. Monique Hendriksen, kunstenaar
 194. Mylou Oord, kunstenaar
 195. Naomí Combrink, schrijver en maker
 196. Naomi van Dijck, kunstenaar en onafhankelijk curator
 197. Nat Muller, curator en schrijver
 198. Nazmiye Oral, auteur en actrice 
 199. Neske Beks, interdisciplinair kunstenaar 
 200. Nicoline van Harskamp, kunstenaar
 201. Niels F Rodenburg, kunstenaar 
 202. Nienke Jansen, kunstenaar
 203. Nina Djekic, kunstenaar
 204. Nina Spijkers, regisseur
 205. Noah Voelker, theatermaker
 206. Noel Fischer, theatermaker
 207. Olaf Boswijk, DJ en cultureel ondernemer
 208. Oliver Doe, kunstenaar
 209. Olympia Latupeirissa aka the.Euphoric.heroine.journey, woordkunstenaar en performer
 210. Paloma Polo, kunstenaar
 211. Pascale de Graaf, kunstenaar 
 212. Patrick Bassant, schrijver
 213. Paul Kuipers, architect
 214. Pedram Sazesh, kunstenaar
 215. Peerke Malschaert, theatermaker
 216. Perry Gits, kunstenaar
 217. Persis Bekkering, schrijver
 218. Pieter Paul Pothoven, kunstenaar
 219. Pim Steinmann, cabaretier en kunstenaar
 220. Pris Roos, kunstenaar
 221. Quenton Miller, kunstenaar
 222. Rachel Rumai Diaz, Schrijver
 223. Raoul de Jong, auteur
 224. Rebecca Levy, beeldend kunstenaar
 225. Remco Osório Lobato, kunstenaar 
 226. Remco van Bladel, ontwerper
 227. Remco Went, theaterdocent en educatiemaker
 228. Remco Torenbosch, kunstenaar
 229. Remy Jungerman, beeldend kunstenaar
 230. Renzo Martens, kunstenaar
 231. Richard John Jones, kunstenaar
 232. Richard Kofi, beeldend kunstenaar
 233. Richtje Reinsma, kunstenaar
 234. Rieke Vos, curator
 235. Rieks Swarte, theatermaker 
 236. Robert Glas, kunstenaar
 237. Rodrigo Batista, performance kunstenaar en maker
 238. Romana Vrede, acteur, schrijver en theatermaker
 239. Ronald Rietveld, kunstenaar en architect, RAAAF
 240. Rosa Peters, theatermaker
 241. Rosa te Velde, docent en ontwerper
 242. Rossella Biscotti, kunstenaar
 243. Ruben de Goede, acteur
 244. Ruben Hamelink, filmmaker en fotograaf
 245. Saemundur Thor Helgason, kunstenaar
 246. Sam Samiee, artist 
 247. Samm Lewis, kunstenaar
 248. Samboleap Tol, kunstenaar
 249. Samora Bergtop, acteur, maker en artistiek producent
 250. Samuel Vriezen, componist, schrijver en dichter
 251. Sandra Lange, performance designer, schrijver, spoken word artist
 252. Sandro van der Leeuw, schrijver
 253. Sanne Oorthuizen, curator 
 254. Sara Giannini, curator and writer
 255. Sarah Naqvi, kunstenaar
 256. Sarah van Lamsweerde, kunstenaar
 257. Saskia van Stein, curator, moderator en docent 
 258. Savan Huisman, cultureel ondernemer
 259. Sero van Dongen, muzikant
 260. Shertise Solano, kunstenaar 
 261. Shirin Mirachor, (A)WAKE 
 262. Simon Kentgens, kunstenaar en onderzoeker
 263. Simon(e) van Saarloos, schrijver en kunstenaar
 264. Simone Zeefuik, auteur, programmamaker
 265. Sioejeng Tsao – Illustrator/Kunstenaar 
 266. Staci Bu Shea, curator en schrijver
 267. Stefan Govaart, danser
 268. Stephan Blumenschein, artist
 269. Sunny Bergman, filmmaker en schrijver
 270. Sven Lütticken, kunsthistoricus en theoreticus
 271. Tao G Vrhovec Sambole, kunstenaar
 272. Temra Pavlovic, kunstenaar
 273. Tirza Kater, artist en curator
 274. Tirsa With, schrijver
 275. Tom van Teijlingen, kunstenaar
 276. Tomas Mutsaers, fotograaf
 277. Tudor Bratu, kunstenaar
 278. Venus Jasper Griepink, kunstenaar
 279. Vera Mennens, kunstenaar
 280. Vincent W.J. Van Gerven Oei, filoloog en uitgever
 281. Vivian Ziherl, curator
 282. Wendelien van Oldenborgh, kunstenaar 
 283. We Sell Reality, design collectief
 284. Wouter Osterholt, kunstenaar
 285. Xandra van der Eijk, kunstenaar en hoofd MA Ecology Futures
 286. Xiaofeini Liu, artist
 287. Yazan Khalili, kunstenaar
 288. Yeb Wiersma, beeldend kunstenaar
 289. Yunjoo Kwak, kunstenaar

Lees hier wat het NRC schrijft over dit manifest.


Gerelateerde artikelen

Edson is een zwarte man met kort zwart haar. Hij kijkt vriendelijk in de camera, heeft een grijsgroene overhemd aan en houdt z'n handen vast voor zich.

Met racisme en xenofobie wint links nooit

Linkse partijen zijn er door de jaren heen niet in geslaagd het neoliberalisme met een krachtig en effectief tegenverhaal te bevechten. Sterker nog, zij nemen rechtse frames heel vaak over. Zoals migratierecht-expert Fadi Fahad onlangs opmerkte: ‘rechtse partijen bepalen de kaders voor het migratiedebat, en links conformeert zich hieraan.’ In de huidige verkiezingscampagne wordt deze trend onverminderd voortgezet. […]

Lees meer
De Nieuwe Kerk in Amsterdam met daarop de tekst geprojecteerd: Kick out roofkunst

KICK OUT ROOFKUNST. KICK OUT ZWARTE PIET.

Nederlandse musea staan vol met roofkunst: belangrijke en waardevolle culturele schatten die tijdens de koloniale tijd zijn gestolen door Nederland. BIJ1 heeft hier vandaag tijdens de Grote Indonesië Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk aandacht voor gevraagd.  We hebben een boodschap op het gebouw geprojecteerd waarop bezoekers en voorbijgangers konden lezen: Kick out roofkunst, Kick out […]

Lees meer
Foto van het Mauritshuis 's avonds. O het gebouw is geprojecteerd 'From the river to the sea Palestine will be free'

Statement BIJ1 ‘From the river to the sea’

Naar aanleding van de nieuwsberichten en (vermeende) aangifte rondom het projecteren van de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ op het Mauritshuis, heeft BIJ1 het volgende statement opgesteld: “Elk mensenleven dat verloren gaat, is er een teveel. Daarom is BIJ1 van mening dat er gekeken moet worden naar de wortel […]

Lees meer