Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Dierenrechten en dierenwelzijn


12-01-2021
Programma

De grondbeginselen van BIJ1 zijn radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Hier horen ook de rechten van dieren bij. Elk dier is een individu, met het recht op leven en welzijn. In een samenleving die uitgaat van gelijkwaardigheid, is er ruimte voor dieren om natuurlijk gedrag te vertonen en niet langer als product of vermaak gezien te worden. Om deze gelijkwaardigheid te bereiken zijn er maatregelen nodig die dierenleed bestrijden. De visserij en de bio-industrie moeten aan banden worden gelegd. Ook willen we veranderingen op het gebied van dierproeven, jacht, en bonthandel. Om dierenwelzijn te waarborgen stelt BIJ1 de volgende oplossingen voor.

Een einde aan de bio-industrie en leed in de visserij

 1. Er komt per direct een einde aan de onhoudbare bio-industrie. Er wordt geïnvesteerd in plantaardige en duurzame landbouw. Het aantal dieren dat gehouden mag worden gaat fors omlaag.
 2. Er komt wettelijke vastlegging van het beschikken over voldoende ruimte, weidegang, vrije uitloop, sociaal contact, voldoende schuilmogelijkheden en het recht op natuurlijk gedrag van dieren.
 3. Er komt een verbod op alle vormen van verminking van de snavels van kippen en kalkoenen. Het couperen van staarten wordt ook per direct verboden, evenals het onthoornen van dieren.
 4. Diertransporten mogen niet langer dan twee uur duren. Bij extreme temperaturen stoppen de transporten volledig.
 5. Stallen en slachterijen worden voorzien van permanent cameratoezicht. Sprinklerinstallaties en vluchtroutes voor stallen worden verplicht.
 6. Slachtmethoden die extra onnodig leed veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de CO2-verdoving van varkens, worden per direct verboden. Het slacht-tempo gaat daarnaast flink omlaag. We stimuleren de samenleving om zo veel mogelijk een plantaardig voedingspatroon aan te nemen, om zo het slachten waar mogelijk te kunnen uitfaseren.
 7. Er komt een verbod op de vangst- en slachtmethodes van vissen die onnodig en vaak langdurig leed veroorzaken. Ook het levend koken van dieren zoals kreeften en garnalen wordt verboden.
 8. Er worden steeds meer beschermde gebieden aangewezen waar visserij niet is toegestaan.
 9. De eisen voor het ‘Beter Leven-keurmerk’ worden flink verhoogd. Dierlijke producten zonder dit keurmerk mogen op korte termijn niet meer worden verkocht.
 10. Het geplande verbod op ‘verrijkte kooien’ voor kippen gaat per direct in en ook het gebruik van ‘koloniekooien’ wordt niet langer toegestaan.

Dieren zijn geen vermaak of product

 1. De rechten van dieren worden grondwettelijk verankerd.
 2. De productie, import, export en verkoop van bont stopt. Uitbreiding van bontfokkerijen wordt niet toegestaan.
 3. Dieren zijn er niet voor het vermaak van mensen. Dierentuinen en aquaria worden omgevormd tot (tijdelijke) opvang voor dieren die zich (nog) niet staande kunnen houden in hun oorspronkelijke leefgebied.
 4. Tradities waarbij dieren worden gepest en mishandeld, zoals kallemooi kallemooiEen traditie op Schiermonnikoog waarbij een levende haan gedurende drie dagen op 18 tot 20 meter hoogte in een mand wordt vastgehouden. en zwijntje tik zwijntje tikEen spel waarbij mensen geblinddoekt achter opgesloten varkens aan zitten om ze te ‘tikken’. worden verboden.
 5. De verkoop van dieren in dierenwinkels wordt ontmoedigd. Doorverwijzing naar een asiel of opvangcentrum wordt het alternatief. Ook wordt de handel van dieren via internet en markten verboden, om impulsaankopen tegen te gaan.
 6. Er komen strengere regels voor het fokken van dieren. Zo komt er een vergunningplicht voor fokkers en stopt het fokken op uiterlijke kenmerken in verband met de gezondheidsrisico’s voor dieren.
 7. De hobbyjacht wordt per direct verboden.
 8. Er wordt harder opgetreden tegen stroperij. Dieren in het wild mogen niet worden gedood. Alleen in extreme gevallen, zoals bijvoorbeeld ernstige verwondingen of direct gevaar voor het voortbestaan van andere soorten, wordt een uitzondering gemaakt.
 9. Er wordt flink geïnvesteerd in alternatieven voor medische dierproeven, zodat deze zo snel mogelijk volledig kunnen worden stopgezet. Schoonmaakmiddelen worden volledig dierproefvrij. Cosmeticamerken mogen geen ingrediënten gebruiken die voor andere producten wel op dieren worden getest. Nederland zet zich op internationaal niveau in voor het stoppen van dierproeven.