Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 is op zoek naar landelijke bestuursleden

Het partijbestuur

Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het leiden van de partij in de richting die door de leden is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering of via de partijraad. Dit doet het partijbestuur door zich te richten op drie deelprocessen:

 1. Samenstelling van benodigde beleid om het doel van de vereniging te behalen,
 2. Het zorgdragen van de continuïteit van de vereniging,
 3. En het toezien op de dagelijkse gang van zaken.

Het partijbestuur wordt ondersteund door het partijbureau, het communicatieteam en afdelingsteam. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

We zijn op zoek naar bestuursleden voor de volgende portefeuilles:

 • PR, communicatie en fondsenwerving
 • Informatiebeveiliging & ICT
 • Personeels- en vrijwilligerszaken
 • Grassroots organizing & campagnevoering
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Voorzitter

De Kiescommissie gaat niet over de functies binnen het bestuur. De functies worden vanuit het bestuur verdeeld.

Wil jij bijdragen aan een jonge, strijdvaardige en activistische politieke beweging die radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid nastreeft in alles wat zij doet? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als je lid bent van BIJ1 dan kun je solliciteren. Ben je nog geen lid? Word dat dan snel via onze website.

Wat we van je verwachten

 • Je wilt enthousiast meewerken aan de opbouw van de partij en alles wat daarbij komt kijken.
 • Je wilt zowel analytisch en strategisch meedenken als praktisch uitvoerend werk doen.
 • Aantoonbare ervaring met ten minste 1 van de bestuur portefeuilles.

We verwachten dat je zowel zelfstandig kunt werken als deel wilt zijn van een team:

 • Je hebt zelfkennis en zelfreflectie.
 • Je staat open voor feedback/ kritiek / call-ins.
 • Je kunt omgaan met weerstand van buiten de partij.
 • Je kunt spreken over je eigen ervaring en spreken vanuit collectieve ervaringen.

Ook kun je je vinden in de uitgangspunten van de partij:

 • Je ondersteunt onze basisbeginselen van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.
 • Je hebt kennis van onderwerpen als intersectionaliteit, dekolonisatie en onderdrukkende systemen als racisme, seksisme, validisme en discriminatie tegen de LHBTQI+ gemeenschap.
 • Je staat ervoor open om door te blijven leren.
 • Je weet welke privileges je hebt en hoe die jouw persoonlijke ervaringen kunnen vormen.

Taken en tijdsinvestering

Het bestuur heeft enerzijds een rolverdeling, maar verdeelt anderzijds bepaalde taken onderling. Het gaat om een vrijwilligersfunctie die naast een baan of studie kan worden uitgevoerd en waarmee je een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Een functie in het landelijke bestuur kost gemiddeld 10 uur per week en er vindt eens per twee weken een bestuursvergadering plaats. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden die zich bezighouden met communicatie, evenementen, campagnes, afdelingen, politiek, veiligheid en werkgeverschap.

Bestuurscultuur

Onze bestuurscultuur is mens- en consensusgericht, en evenwichtig. Onze kernwaarden binnen het partijbestuur zijn:

 • Daadkracht: we vinden het belangrijk dat de plannen die we gezamenlijk maken effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Een evenwicht tussen denken, voelen en doen is essentieel.
 • Teamspirit: we vinden het belangrijk dat het partijbestuur als een eenheid opereert en waarbij de bestuursleden solidair zijn met elkaar. Vertrouwen en veiligheid vormen hierin het fundament.
 • Commitment: we vinden het belangrijk dat bestuursleden achter de plannen die gezamenlijk zijn staan en deze ook naar buiten toe verdedigen en dat bestuursleden te allen tijde het belang van de partij vooropstellen.

REPRESENTATIE IS NOODZAKELIJK

BIJ1 is gebouwd op intersectionaliteit en representatie van mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden. In lijn met Europese en andere internationale doelstellingen nodigen wij daarom nadrukkelijk ook mensen uit gemarginaliseerde posities uit om te reageren.

HOE HET VERDER GAAT

Wil je solliciteren: stuur dan vóór 20 mei 2022 een e-mail naar solliciteren@bij1.org. Je kunt jezelf voorstellen op jouw manier; het hoeft niet per se een brief te zijn maar kan ook bijvoorbeeld een video of voicenote zijn waarin je in ieder geval de bovenstaande punten overbrengt. We horen graag je motivatie en wat je wilt en kunt bieden aan expertise en ervaring. De kandidatencommissie zal de sollicitaties beoordelen en eventueel door middel van een verder kennismakend gesprek besluiten.

De leden zullen tijdens de aankomende ALV stemmen over de door de kandidatencommissie beoordeelde kandidaten.

ALLE REACTIES ZIJN WELKOM

Iedereen die geïnteresseerd is in deze functie en die zichzelf herkent in bovenstaande punten nodigen wij uit om te solliciteren. Als je nog twijfelt of vragen hebt vragen we je ook om contact op te nemen met bestuur@bij1.org.