Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 is op zoek naar toezichthouders voor buitenlandstichting

De Audre Lorde Foundation is de neveninstelling van BIJ1 die zich richt op buitenlandse activiteiten. Het doel is om uitwisselingsactiviteiten met buitenlandse politieke partijen, NGO’s, collectieven van activisten en overige gelijkgestemden te bevorderen. Kennis, perspectieven en ervaringen worden uitgewisseld door middel van vormings- en scholingsactiviteiten, het organiseren van gezamenlijke politieke acties of het organiseren van internationale bijeenkomsten en evenementen. Voor de Raad van Toezicht zoeken we leden die toezicht houden op het bestuur, diens beleid en de algemene gang van zaken van de A. Lorde Foundation. Sta jij achter de beginselen van BIJ1 van een gelijkwaardige, rechtvaardige en solidaire maatschappij? En werk je vanuit de waarden van de Foundation, namelijk verbinding, diversiteit en internationale solidariteit? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wij zoeken

We streven naar een Raad van Toezicht met zoveel mogelijk gevarieerde achtergronden, zodat besluiten worden genomen op basis van verschillende invalshoeken en deskundigheid. Daarnaast zoeken we iemand die proactief en accuraat is, goed overzicht kan houden en flexibel inzetbaar is.  Momenteel zoeken we twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaat-toezichthouders met aantoonbare ervaring op het gebied van financieel beheer en de juridische aspecten van het opbouwen en beheren van een stichting en iemand met affiniteit voor buitenlandse politiek en internationale samenwerking.

Wat we bieden

We bieden je een interessante functie en de mogelijkheid om – samen met andere gemotiveerde vrijwilligers – ervaring op te doen bij een voor BIJ1 belangrijke neveninstelling. Door jouw werkzaamheden maak je een grote impact op een hard groeiende politieke beweging!

De benoeming in de Raad van Toezicht geschiedt in eerste instantie voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen en tussentijds aftreden. Gemaakte onkosten voor de uitvoering van de functie kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast houden we rekening met jouw behoeften, beschikbaarheid en omstandigheden.

Na toetreding tot de Raad van Toezicht volgt een oriëntatieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Foundation en diens activiteiten en aan de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.

Selectie en sollicitatie

De selectie voor leden van de Raad van Toezicht zal plaatsvinden op basis van kennis, ervaring en diversiteit. BIJ1 is gebouwd op intersectionaliteit en representatie van mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden. Daarom nodigen we nadrukkelijk niet-witte mensen, vrouwen en mensen uit andere gemarginaliseerde posities uit om te reageren. 


Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan voor vrijdag 30 april 2022 een e-mail naar internationaal@bij1.org/jursica@bij1.org. Je kunt jezelf op jouw eigen manier voorstellen. Dat hoeft niet per se een brief te zijn, maar kan ook via video of een andere manier die bij je past. We horen graag je motivatie en wat je wilt en kan bieden aan expertise en ervaring. Ook zijn we benieuwd wat je visie en drive is om je voor de buitenlandstichting van BIJ1 in te willen zetten.