Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 zoekt toezichthouders voor Kennisbureau

De Clemencia-Redmond Stichting is het kennisbureau gelieerd aan de politieke partij BIJ1. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit drie personen, welke we willen uitbreiden met twee nieuwe leden die specifiek over juridische en/of financiële expertise beschikken.

De Clemencia-Redmond Stichting stelt zich als doel om de beginselen van de politieke partij BIJ1 te ondersteunen en de overheid, politiek en maatschappij te voeden, bevragen en inspireren. Daartoe worden activiteiten ontplooid voor de vergaring, creatie en uitwisseling van kennis. En verbinding gezocht tussen wetenschappers, activisten, kunstenaars en ervaringsdeskundigen. Zowel wetenschappelijke kennis als kennis verkregen door ervaringen zijn fundamenteel voor de activiteiten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, diens beleid en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. 

Wat wij zoeken

We streven naar een Raad van Toezicht met zoveel mogelijk gevarieerde achtergronden, zodat besluiten genomen worden op basis van verschillende invalshoeken en deskundigheid. In aanvulling op de huidige leden, zoeken we een toezichthouder met kennis en ervaring rondom financieel beheer. Ook zoeken we iemand met kennis en ervaring op juridisch vlak. 

Sta jij achter de beginselen van BIJ1 van een gelijkwaardige, rechtvaardige en solidaire maatschappij? En werk je vanuit de waarden van de Stichting, namelijk onafhankelijkheid, toegankelijkheid en transparantie? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wij bieden

Benoeming in de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming en tussentijds aftreden. Gemaakte onkosten voor de uitvoering van de functie kunnen worden gedeclareerd. En er kan een bezoldiging geregeld worden op basis van de maximale vrijwilligersvergoeding.

Na toetreding tot de Raad van Toezicht volgt een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene en juridische zaken, de financiële verslaglegging, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Stichting en diens activiteiten en aan de verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Toezicht.

Selectie en sollicitatie

De selectie voor leden van de Raad van Toezicht zal plaatsvinden op basis van kwaliteit en diversiteit. BIJ1 is gebouwd op intersectionaliteit en representatie van mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden. Daarom nodigen we nadrukkelijk niet-witte mensen, vrouwen en mensen uit andere gemarginaliseerde posities uit om te reageren. 


Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een e-mail naar rvt@clemenciaredmond.org. Je kunt jezelf voorstellen op jouw eigen manier. Dat hoeft niet per se een brief te zijn, maar kan ook via video of een andere manier die bij je past. We horen graag je motivatie en wat je wilt en kan bieden aan expertise en ervaring. Ook zijn we benieuwd wat je visie en drive is om je voor het Kennisbureau van BIJ1 in te willen zetten.