Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Wij houden onze rug recht – geen racisten in de raad!


30-01-2018

Een racistische opmerking kwetst, racistisch beleid vernietigt levens. Amsterdam BIJ1 moedigt Amsterdammers en een ieder in Nederland aan om te demonstreren tegen extreemrechts gedachtegoed maar wij benadrukken ook dat wij onze politiek voeren op democratische en vreedzame wijze.

Afgelopen zaterdag heeft er een incident plaatsgevonden tijdens een flyeractie van campagnevoerders van Forum voor Democratie in Amsterdam Noord. AT5 bericht hierover dat de campagnevoerders werden ‘belaagd door antifascisten’ en het Parool spreekt over ‘de mishandeling van kandidaat-raadslid Hemmie Kerklingh’. In een video op YouTube is te zien hoe iemand een campagnevoerder van FvD duwt, er is echter niet te zien hoe de strubbeling begon. Het is wel duidelijk te zien hoe deze persoon wordt weggetrokken bij de FvD-campagnevoerder en vervolgens door verschillende omstanders wordt aangevallen en geslagen. Hoewel nog onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld zijn wij genoodzaakt hierover een reactie naar buiten te brengen.

BIJ1 streeft er naar om politiek als activistisch middel in te zetten in de strijd voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Wij werken hierbij graag samen met zoveel mogelijke linkse partijen en organisaties omdat wij inzien dat de strijd tegen neoliberalisme, racisme en andere vormen van onrecht alleen kan slagen als deze wordt gedragen door een brede beweging. Wij moedigen Amsterdammers aan om te demonstreren tegen het extreemrechtse gedachtegoed dat de basis vormt van de politiek van FvD, maar wij willen ook benadrukken dat wij onze politiek voeren op democratische en vreedzame wijze.

Partij van de Arbeid: solidair met FvD

Wij weigeren echter om ons, zoals PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman, solidair te verklaren met FvD, een partij die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet erkent. Inmiddels is het overduidelijk dat FvD een voedingsbodem creëert voor een fascistische beweging en wij erkennen dat de partij precies om die reden zo aantrekkelijk is voor neonazi’s die zich voorbereiden op een rassenoorlog. Moorman lijkt zich hier bewust van te zijn maar trekt nogal een naïeve conclusie dat ze geen moeite heeft met fascisten in de raad omdat zij ze daar dan kan bestrijden. Moorman heeft ook gezegd dat zij niet wil demonstreren onder de leus ‘geen racisten in de raad’. Volgens haar heeft iedereen “recht op zijn mening”. Wij stellen daarentegen dat racisme geen mening is, maar een misdrijf. Het debat aangaan met FvD impliceert dat (aspirant) volksvertegenwoordigers elkaar als gelijke moeten zien, zelfs als de ene volksvertegenwoordiger de inwoners van Amsterdam bedreigd met witte suprematie en het ondermijnen van mensenrechten. Het gevolg hiervan is dat de haatpolitiek in een ‘fatsoenlijk jasje’ van de FvD wordt gelegitimeerd en racisme nog verder normaliseert. De loyaliteit van BIJ1 is aan de Amsterdammers wiens rechten geschonden worden door discriminatie, niet aan politieke partijen die hen beleidsmatig willen buitensluiten.

Partij voor de Dieren: ‘ondemocratisch’

Inmiddels heeft de Partij van de Dieren bekend gemaakt dat zij niet meer meedoen aan de landelijke antiracisme demonstratie van Comité 21 maart op 18 maart. Lijsttrekker Johnas van Lammeren zegt hierover dat demonstreren tegen een andere politieke partij “ondemocratisch” is en “een ondermijning van ons stelsel”. De antiracisme demonstratie moet zich volgens hem richten op racisme in de stad en niet op racisme in politieke partijen. Wij nemen hier afstand van. Volgens ons is het recht op demonstratie juist een van de belangrijkste pijlers van onze democratie en wij voelen ons genoodzaakt hier gebruik van te maken om de samenleving te beschermen. Wij zien namelijk dat de politiek van FvD de veiligheid van onze medemensen in gevaar brengt. Wij wijzen Van Lammeren er ook graag op dat de steeds meer toenemende normalisering van racisme juist het resultaat is van de politieke partijen zoals de PVV en FvD, maar ook van de wijze waarop gevestigde partijen de retoriek van Wilders hebben overgenomen. Wij zien het dan ook als een plicht van linkse partijen om mee te doen aan de landelijke antiracisme demonstratie, juist omdat deze gericht is op het aankaarten van een van de grootste gevaren in onze samenleving: racistische politieke partijen. Een racistische opmerking kwetst, racistisch beleid vernietigt levens. Dat er nog steeds politici zijn die daar geen aanstoot aan nemen onderstreept de noodzaak van de leus “Geen racisten in de raad”.

SP: antiracisme probleem

De SP heeft de eis gesteld aan Comité 21 maart dat de leus moet worden gewijzigd naar ‘geen racisten in Amsterdam’ in plaats van ‘geen racisten in de raad’. Verder moeten volgens de SP ook alle verwijzingen in het manifest naar de PVV en FvD verwijderd worden. Dat de SP een antiracisme probleem heeft dat was ons al duidelijk. Dat de SP de PVV en FvD niet durft te benoemen als racistische partijen is eigenlijk niet heel verbazingwekkend, gezien het streven van de SP om kiezers weg te trekken bij de PVV. Wij denken dat socialisten beter zouden moeten weten. Partijen die moslims systematisch willen uitsluiten zijn per definitie racistisch, en socialisten en anderen op links zouden daartegen in verzet moeten komen.

GroenLinks: antifascisme

Bij Amsterdamse politici onder gevestigd links horen wij de noodzaak van verzet tegen extreemrechts gedachtegoed het meest terug in de woorden van GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink. In een interview met AT5 stelt hij dat het zijn taak als volksvertegenwoordiger is om zich uit te spreken tegen het racisme van FvD. Daarbij benoemt Rutger Groot Wassink dat hij zichzelf als antifascistisch beschouwt, want “fascisme is natuurlijk gewoon een buitengewoon bedreigende en gevaarlijke ideologie.” Wij hopen dat Groot Wassink maar ook andere Amsterdamse en landelijke politici aan de linkerzijde hun rug rechthouden. Links moet zich meer inzetten om een brede beweging op te bouwen tegen de opmars van het giftige extreemrechtse gedachtegoed dat in toenemende mate een dominante plek krijgt in de media, politiek en de samenleving als geheel. Daarbij is het essentieel dat linkse partijen een actieve rol spelen in het ontmaskeren van FvD. Waarom? Wij sluiten af met de volgende acht redenen.

1. Thierry Baudet zegt dat we een ‘pan-Europese burgeroorlog’ kunnen verwachten als gevolg van ‘massa-immigratie’ en de ‘natuurlijke politieke aspiraties van moslims’. Ondertussen roepen Theo Hiddema en Yernaz Ramautarsing op tot de legalisering van wapenbezit.

2. Thierry Baudet zegt dat Europa ‘dominant blank’ moet blijven en waarschuwt voor het verdwijnen van de Nederlander als gevolg van ‘homeopathische verdunning’ van de bevolking.

3. Thierry Baudet zegt dat een verbod op discriminatie onzin is, tegelijkertijd wil hij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ontmantelen en moslims systematisch uitsluiten door immigratie uit moslimlanden te stoppen, geen moskeeën meer te bouwen en islamitische scholen te sluiten.

4. Thierry Baudet sprak in 2014 op het extreemrechtse IJzerwake en zei daar dat hij anderen niet voor hem laat bepalen waar en met wie hij waarover spreekt. Afgelopen jaar onthulde de Correspondent dat Baudet urenlang in het geheim heeft gepraat met Jared Taylor, een beruchte racist uit de Verenigde Staten die oproep tot een opstand om de uitsterving van het ‘blanke ras’ te voorkomen.

5. Zestig procent van de Nederlanders zei in 2013 dat zij behoefte hebben aan een sterke leider, zonder al teveel democratisch geneuzel. Inmiddels heeft Thierry Baudet zichzelf opgeworpen als degene die deze klus kan klaren, hij zegt hierover dat het “het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren.”

6. Annabel Nanninga noemt vluchtelingen ‘dobbernegers’, verwijst naar ebola als ‘oplossing voor massa-immigratie’ en zegt dat er alleen nog maar Nederlands mag worden gepraat en dat er altijd mag worden getapt of meegeluisterd in moskeeën. Frappant voor een partij die zich anti-sleepwet opstelt? Of typisch voor een partij voor wie sommige mensen meer gelijk zijn dan anderen.

7. Yernaz Ramautarsing beweert dat institutioneel racisme niet bestaat, hij zegt dat de Ramadan minachting verdient, hij is het eens met de standpunten van de PVV over de islam en zegt dat hij net als Trump een muur zou bouwen.

8. Hoogopgeleide rechtsextremisten van Erkenbrand beschouwen FvD als ‘het enige lichtpuntje’ bij de laatste verkiezingen. Maar ook de neonazistische NVU werkt graag met FvD samen.

Amsterdam BIJ1 loopt op 18 maart mee tijdens de landelijke demonstratie. Jij ook?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer