Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

ANBI

BIJ1 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je jouw bijdrage en donaties aan de partij mag vermelden als aftrekpost bij de Belastingdienst. Lees hieronder meer hierover en vind alle informatie waarover de overheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Belastingvoordeel bij schenkingen aan de partij

1. Volledig aftrekbaar: periodieke gift

Als je minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan de partij schenkt, kun je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Download en print het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de website van de Belastingdienst. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren: één voor jou (‘exemplaar voor de schenker’) en één voor ons (‘exemplaar voor de ontvanger’).
  • Vul beide exemplaren in, maar laat de rubriek ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ leeg. Stuur beide formulieren, ingevuld en ondertekend, naar ons op (dus niet naar de Belastingdienst): BIJ1, t.a.v. penningmeester, (…)
  • Wij vullen de ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ in en sturen je het ‘exemplaar voor de schenker’ ondertekend terug.
  • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Als je kiest voor een specifieke looptijd, nemen we contact op zodra die looptijd is verstreken. Heb je vragen? Neem dan contact op met partijbureau@bij1.org. 

2. Gedeeltelijk aftrekbaar: gewone gift

Een schenking zonder ‘Overeenkomst periodieke gift’ kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (zie hier de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.

ANBI gegevens BIJ1

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is BIJ1. De partij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

KvK-nummer:  67480551

Postadres: Wapenstraat 37 A, 3074 ZR Rotterdam

E-mailadres: partijbureau@bij1.org

Website: www.bij1.org

RSIN / fiscaal nummer: 857018280

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel op te komen voor alle mensen in Nederland op basis van het gelijkheidsbeginsel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. De vereniging zet zich actief in ter bevordering van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid voor alle mensen middels het ontwikkelen en ondersteunen van maatschappelijke en politieke activiteiten. Bekijk hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement. Lees meer over onze standpunten in ons verkiezingsprogramma.

Partijbestuur

Het partijbestuur van BIJ1 heeft zes leden: Jursica Mills (voorzitter), Leonieke Schouwenburg (secretaris), Cheryl Vliet (penningmeester) en algemeen bestuursleden, Rebekka Timmer, Mieke Megawati Vlasblom en Ruud Tevreden. Lees meer over onze bestuursleden op de pagina van het partijbestuur.

Beloningsbeleid

BIJ1 kent geen beloning van bestuursleden. Dit zijn onbezoldigde leden, die enkel onkosten gemaakt in het kader van hun functie kunnen declareren.

Jaarrekeningen

Download de Jaarrekening 2019 (pdf).

Beleidsplan

Download het Beleidsplan 2019-2021 (pdf).

Huishoudelijk Reglement

Download het Huishoudelijk Reglement (pdf).

Statuten

Download de Statuten (pdf).