Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Over ons

BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. BIJ1 is ontstaan uit een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt.

Radicale Gelijkwaardigheid

Het systeem waarin we leven werkt niet. Het plaatst winst boven mens en natuur en zorgt voor structurele ongelijkheid. Daarom gelooft BIJ1 dat het roer radicaal om moet. BIJ1 streeft naar een politiek die niet over mensen praat, maar met mensen. De stemmen die in onze samenleving het minst gehoord worden, verdienen een plek aan tafel. BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse.

Want als je al die ‘minderheden’ bij elkaar optelt, heb je uiteindelijk gewoon de meerderheid – Sylvana Simons

ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID

BIJ1 staat voor een eerlijke verdeling van geld en macht. Ieder mens verdient dezelfde kansen op welvaart, gezondheid en ontwikkeling. Het is de taak van de overheid om te investeren in een sterke en hechte samenleving die werkt voor ons allemaal. BIJ1 gelooft in een economie waarin we niemand aan hun lot overlaten en waarin welzijn altijd belangrijker is dan welvaart.

LANDELIJK BESTUUR

Lees meer over het landelijk bestuur van BIJ1.

ORGANISATIE EN INTEGRITEIT

De vereniging BIJ1 houdt zich aan regels en afspraken die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Om alle BIJ1-leden een veilige omgeving te bieden, verwachten we dat iedereen zich houdt aan de regels die we hebben opgesteld in de integriteits- en gedragscode en safe(r) space richtlijnen.
Mocht je ondanks deze afspraken problemen ondervinden, dan kan je een klacht indienen bij de geschillencommissie of contact opnemen met onze vertrouwenspersonen.