Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Bestuur

Rebekka Timmer

Voorzitter

“De afgelopen jaren heb ik de eer gehad te mogen meebouwen aan BIJ1 als landelijke beweging. Zo heb ik mij vanuit het partijbestuur ontfermd over de afdelingen, schreef ik mee aan het partijprogramma, mocht ik Sylvana ondersteunen in de Kamer en ben ik betrokken bij de opzet van ons Kennisbureau.

 
Wat mij betreft is het voor de toekomst van onze partij belangrijk dat:
1. BIJ1 blijft leren – van haar successen, maar ook van haar fouten.  Ik wil mij dan ook inzetten voor scholing en training.
2. BIJ1 gaat activeren – een volwassen partijstructuur opzetten, die buitenparlementair activisme kan ondersteunen en waarin iedereen een passende plek heeft.
3. BIJ1 gaat democratiseren – platformen creëren om elkaar te motiveren en inspireren  en met de stem van alle leden de partij verder vormgeven.”
 

Leonieke Schouwenburg

Leonieke Schouwenburg, een witte vrouw met rood haar. Ze draagt een zwart jasje en een oranje top eronder met een ketting. Ze kijkt ernstig maar vriendelijk in de camera.

Secretaris
Partijbureau

“BIJ1 is de enige landelijke partij die zich inzet voor radicale gelijkwaardigheid en ik geloof dat dit de basis is van het samenleven in Nederland. Het is tijd dat we vanuit een andere visie gaan kijken naar de samenleving en de politiek, een meer inclusieve visie waarin gelijkwaardigheid centraal staat.”

 

Leonieke Schouwenburg is, naast secretaris voor het partijbestuur van BIJ1, ook actief voor de Rotterdamse afdeling als bestuurslid. In het dagelijks leven zet zij zich via stichting Inclusia in voor mens en samenleving. Ook heeft zij voor de SP vier jaar lang in de gebiedscommissie Feijenoord gezeten. Leonieke gelooft dat de kracht van BIJ1 in de steden en de wijken zit, die samen de landelijke partij sterk maken.

 

Cheryl Vliet

Foto van Cheryl Vliet, zwarte vrouw breed lachend met krullend haar.

Penningmeester

“Ik geloof dat de wereld er heel anders uit zou zien als er daadwerkelijk sprake was van gelijkwaardigheid, economische rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom werd ik in 2018 lid van BIJ1. De politiek heeft diversiteit en inclusiviteit nodig. Ik vind het belangrijk dat de stem van gemarginaliseerde groepen wordt gehoord. Er is een ander geluid nodig en dat vind ik bij BIJ1.”

Cheryl is geïnteresseerd in het welzijn van mensen en daar zet ze zich actief voor in. Zo is ze bijvoorbeeld werkzaam bij een maatschappelijke organisatie die individueel of collectief huurders/huiseigenaren wegwijs maakt, informeert, adviseert en ondersteunt op het gebied van wonen. Tijdens het ledencongres van februari 2020 realiseerde Cheryl zich dat ze niet alleen maatschappelijk maar ook politiek actiever wilde worden. In oktober 2020 werd ze tijdens de ALV gekozen tot bestuurslid.

 

Ruud Tevreden

Algemeen bestuurslid

Ruud is een ervaren Data-Scientist en docent aan een hogeschool. Hij is leergierig, ambitieus en analytisch. Hij helpt organisaties graag om meer data-gedreven te worden. Als één van de nationale campagneleiders voor BIJ1 wist hij zijn kennis van data-analyse succesvol in te zetten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dit zet hij graag voort als landelijk bestuurslid

 

Michele Durojaiye

Algemeen Bestuurslid

“Ik ben Michele Durojaiye, 39 jaar en momenteel werkzaam als administrateur en straks ook als bewindvoerder. Finance kan heel afstandelijk zijn, maar ik houd er juist van dicht bij de mens te staan of bij de core business. Zo help ik in mijn vrije tijd mensen bijvoorbeeld de brieven van de belastingdienst te vertalen of bij andere administratieve zaken.

Ik ben sinds maart 2021 lid van BIJ1 omdat ik wilde bijdragen aan de strijd, ik strijd mee voor een Nederland waar je niet eerst moet vertellen wat je afkomst is of een levenswijze moet verantwoorden maar dat er wordt gekeken naar de mens en dat enig verschil juist het plaatje inkleurt. De kracht van BIJ1 is dat de gehele samenleving te vinden is in de leden, dat maakt dat het woord zo krachtig en de aanhang groot.”

 

Dinah Bons

Algemeen Bestuurslid

Dinah Bons, Molukse trans vrouw, is werkzaam bij Female Economy en de theaterroedel van Adelheid Roosen en Ola Maafalani. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties bij NGO’ als Trans United Europe, Global Sex Workers Project, European Sex Workers Alliance, Equinox -Initiative for Racial Justice, H-Team Amsterdam en Pride Amsterdam.

 

Ze is internationaal al jaren actief op het gebied van sekswerk activisme, HIV activisme,antiracisme en trans/LHBTQI+-activisme. Op lokaal gebied houdt ze zich bezig met belangenbehartiging en het aanbieden van gezondheidszorg voor trans mensen van kleur, dak- en thuisloze trans mensen en trans vluchtelingen.

 

Dankzij haar jarenlange werkervaring is ze bedreven in het samenwerken met verschillende politieke organen: van gemeenten tot ministeries en de Raad van Europa tot specifieke Europese commissies. Ook is ze per december 2021 actief bij de VN (UNAIDS) als inkomend afgezant PCB NGO voor Europa.

 

Petra Velthuyzen

Algemeen Bestuurslid

“Ik woon met mijn gezin in Utrecht. Ik heb onderwijskunde en bedrijfskunde gestudeerd en ervaring in diverse leidinggevende/bestuurlijke functies. Onderwijs en leren vormen daarin de rode draad. Daarnaast zijn verenigingsmanagement, doelgroepenbeleid, arbeidsmarkt, innovatie en governance ook telkens weer terugkerende thema’s.

 

Ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om het beleid rond kansengelijkheid, diversiteit en inclusie te verbeteren. Uiteindelijk zijn we het gelukkigst in een samenleving waarin de kloof tussen arm en rijk zo klein mogelijk is, iedereen zichzelf kan zijn en verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. Daarom ben ik lid geworden van BIJ1.”

 

Edson Olf

Algemeen Bestuurslid

“Ik woon in Rotterdam en werk als consultant bij een adviesbureau. Mijn liefde voor BIJ1 is begonnen toen de partij meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ik ben toen geraakt door alle mooie mensen die zich inzetten voor BIJ1 en daarom heb ik de keuze gemaakt om hetzelfde te gaan doen. Dit met succes, omdat ik gesteund door BIJ1 ben verkozen in de wijkraad van Rotterdam Centrum. Vanuit de wijkraad probeer ik een stem te zijn voor diegene die niet gehoord worden.
Mijn kracht ligt bij hoe ik naar conflicten kijk en hoe ik deze tot een goed einde weet te brengen door oog te hebben voor ieders belang. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om in mijn werk patronen te doorbreken die belemmerend zijn om de volgende stap te zetten. Ik vind dat oprechte aandacht hebben voor elkaar leidt tot een veilige en waardevolle organisatie.

 

Mijn kracht ligt bij hoe ik naar conflicten kijk en hoe ik deze tot een goed einde weet te brengen door oog te hebben voor ieders belang. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om in mijn werk patronen te doorbreken die organisaties belemmeren om de volgende stap te zetten. Ik vind dat oprechte aandacht hebben voor elkaar leidt tot een veilige en waardevolle organisatie.”

 

Aftredingsschema

Bestuurslid

Functie

Portefeuille

datum aantreden

datum aftreden / einde termijn

aantal keren herbenoemd

Rebekka Timmer

Voorzitter partijbestuur

Afdelingen, Radicaal

2022

2024

 

Leonieke Schouwenburg

Secretaris partijbestuur

CRM-Systeem, ICT

2018

2024

2

Cheryl Vliet

Penningmeester partijbestuur

Financiën, CRM-Systeem

2020

2024

1

Ruud Tevreden

Algemeen partijbestuurslid

Afdelingen, Radicaal

2021

2023

 

Michele Durojaiye

Algemeen partijbestuurslid

Financiën, Afdelingen

2022

2024

 

Dinah Bons

Algemeen partijbestuurslid

Communicatie, Organisatie

2022

2024

 

Petra Velthuyzen

Algemeen partijbestuurslid

Organisatie

2022

2024

 

Edson Olf

Algemeen partijbestuurslid

Werkgeverschap, Vrijwilligers, ICT

2022

2024