Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Bestuur

Rebekka Timmer

Voorzitter

“De afgelopen jaren heb ik de eer gehad te mogen meebouwen aan BIJ1 als landelijke beweging. Zo heb ik mij vanuit het partijbestuur ontfermd over de afdelingen, schreef ik mee aan het partijprogramma, mocht ik Sylvana ondersteunen in de Kamer en ben ik betrokken bij de opzet van ons Kennisbureau.

 
Wat mij betreft is het voor de toekomst van onze partij belangrijk dat:
1. BIJ1 blijft leren – van haar successen, maar ook van haar fouten.  Ik wil mij dan ook inzetten voor scholing en training.
2. BIJ1 gaat activeren – een volwassen partijstructuur opzetten, die buitenparlementair activisme kan ondersteunen en waarin iedereen een passende plek heeft.
3. BIJ1 gaat democratiseren – platformen creëren om elkaar te motiveren en inspireren  en met de stem van alle leden de partij verder vormgeven.”
 

Leonieke Schouwenburg

Leonieke Schouwenburg, een witte vrouw met rood haar. Ze draagt een zwart jasje en een oranje top eronder met een ketting. Ze kijkt ernstig maar vriendelijk in de camera.

Secretaris
Partijbureau

“BIJ1 is de enige landelijke partij die zich inzet voor radicale gelijkwaardigheid en ik geloof dat dit de basis is van het samenleven in Nederland. Het is tijd dat we vanuit een andere visie gaan kijken naar de samenleving en de politiek, een meer inclusieve visie waarin gelijkwaardigheid centraal staat.”

 

Leonieke Schouwenburg is, naast secretaris voor het partijbestuur van BIJ1, ook actief voor de Rotterdamse afdeling als bestuurslid. In het dagelijks leven zet zij zich via stichting Inclusia in voor mens en samenleving. Ook heeft zij voor de SP vier jaar lang in de gebiedscommissie Feijenoord gezeten. Leonieke gelooft dat de kracht van BIJ1 in de steden en de wijken zit, die samen de landelijke partij sterk maken.

 

Cheryl Vliet

Foto van Cheryl Vliet, zwarte vrouw breed lachend met krullend haar.

Penningmeester

“Ik geloof dat de wereld er heel anders uit zou zien als er daadwerkelijk sprake was van gelijkwaardigheid, economische rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom werd ik in 2018 lid van BIJ1. De politiek heeft diversiteit en inclusiviteit nodig. Ik vind het belangrijk dat de stem van gemarginaliseerde groepen wordt gehoord. Er is een ander geluid nodig en dat vind ik bij BIJ1.”

Cheryl is geïnteresseerd in het welzijn van mensen en daar zet ze zich actief voor in. Zo is ze bijvoorbeeld werkzaam bij een maatschappelijke organisatie die individueel of collectief huurders/huiseigenaren wegwijs maakt, informeert, adviseert en ondersteunt op het gebied van wonen. Tijdens het ledencongres van februari 2020 realiseerde Cheryl zich dat ze niet alleen maatschappelijk maar ook politiek actiever wilde worden. In oktober 2020 werd ze tijdens de ALV gekozen tot bestuurslid.

 

Michele Durojaiye

Algemeen Bestuurslid

“Ik ben Michele Durojaiye, 39 jaar en momenteel werkzaam als administrateur en straks ook als bewindvoerder. Finance kan heel afstandelijk zijn, maar ik houd er juist van dicht bij de mens te staan of bij de core business. Zo help ik in mijn vrije tijd mensen bijvoorbeeld de brieven van de belastingdienst te vertalen of bij andere administratieve zaken.

Ik ben sinds maart 2021 lid van BIJ1 omdat ik wilde bijdragen aan de strijd, ik strijd mee voor een Nederland waar je niet eerst moet vertellen wat je afkomst is of een levenswijze moet verantwoorden maar dat er wordt gekeken naar de mens en dat enig verschil juist het plaatje inkleurt. De kracht van BIJ1 is dat de gehele samenleving te vinden is in de leden, dat maakt dat het woord zo krachtig en de aanhang groot.”

 

Dinah Bons

Algemeen Bestuurslid

Dinah Bons, Molukse trans vrouw, is werkzaam bij Female Economy en de theaterroedel van Adelheid Roosen en Ola Maafalani. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties bij NGO’ als Trans United Europe, Global Sex Workers Project, European Sex Workers Alliance, Equinox -Initiative for Racial Justice, H-Team Amsterdam en Pride Amsterdam.

 

Ze is internationaal al jaren actief op het gebied van sekswerk activisme, HIV activisme,antiracisme en trans/LHBTQI+-activisme. Op lokaal gebied houdt ze zich bezig met belangenbehartiging en het aanbieden van gezondheidszorg voor trans mensen van kleur, dak- en thuisloze trans mensen en trans vluchtelingen.

 

Dankzij haar jarenlange werkervaring is ze bedreven in het samenwerken met verschillende politieke organen: van gemeenten tot ministeries en de Raad van Europa tot specifieke Europese commissies. Ook is ze per december 2021 actief bij de VN (UNAIDS) als inkomend afgezant PCB NGO voor Europa.

 

Petra Velthuyzen

Algemeen Bestuurslid

“Ik woon met mijn gezin in Utrecht. Ik heb onderwijskunde en bedrijfskunde gestudeerd en ervaring in diverse leidinggevende/bestuurlijke functies. Onderwijs en leren vormen daarin de rode draad. Daarnaast zijn verenigingsmanagement, doelgroepenbeleid, arbeidsmarkt, innovatie en governance ook telkens weer terugkerende thema’s.

 

Ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om het beleid rond kansengelijkheid, diversiteit en inclusie te verbeteren. Uiteindelijk zijn we het gelukkigst in een samenleving waarin de kloof tussen arm en rijk zo klein mogelijk is, iedereen zichzelf kan zijn en verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. Daarom ben ik lid geworden van BIJ1.”

 

Aftredingsschema

Bestuurslid

Functie

Portefeuille

datum aantreden

datum aftreden / einde termijn

aantal keren herbenoemd

Rebekka Timmer

Voorzitter partijbestuur

Afdelingen, Radicaal

2022

2024

 

Leonieke Schouwenburg

Secretaris partijbestuur

CRM-Systeem, ICT

2018

2024

2

Cheryl Vliet

Penningmeester partijbestuur

Financiën, CRM-Systeem

2020

2024

1

Michele Durojaiye

Algemeen partijbestuurslid

Financiën, Afdelingen

2022

2024

 

Petra Velthuyzen

Algemeen partijbestuurslid

Organisatie

2022

2024

 

           
           

 

Inhoudelijke portefeuilles

Portefeuilles Eerste verantwoordelijke Tweede verantwoordelijke
Voorzitterstaken en bestuurlijke ondersteuning Rebekka Timmer  
Ledenadministratie Leonieke Schouwenburg Michele Durojaiye
Financiën (waaronder subsidie, administratie en accountant) Michele Durojaiye Cheryl Vliet
Ledenwerving en donaties Cheryl Vliet Michele Durojaiye
Monitoring en inhoudelijke verantwoording Petra Veldhuysen Michele Durojaiye
Partijdemocratie en partijraad Rebekka Timmer  
Scholing, kennisdeling en talentontwikkeling Rebekka Timmer  
Campagne en actie Rebekka Timmer  
Opzetten procedures kandidatencommissie Cheryl Vliet
Leonieke Schouwenburg
Opzetten procedures programmacommissie Rebekka Timmer  
Strategie en communicatie Rebekka Timmer  
IT en privacy/AVG Cheryl Vliet  
Vrijwilligerscoördinatie Cheryl Vliet  
Afdelingen Leonieke Schouwenburg Rebekka Timmer
Lokale fracties Rebekka Timmer  
Partijcultuur Michele Durojaiye  
Heling Rebekka Timmer  
Toegankelijkheid Petra Veldhuysen Leonieke Schouwenburg
Procedures klachten en bezwaren, geschillencommissie en vertrouwenspersonen Petra Veldhuysen  
Interne relaties en externe contacten Rebekka Timmer  
Europese contacten (i.s.m. Dumont-Huiswoud Foundation) Rebekka Timmer  
Caribisch Nederland Cheryl Vliet Rebekka Timmer