Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.


Inhoudsopgave

DOE
MEE

Programma 2023

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Read this manifesto in English here.

Download hier het programma als pdf-bestand.

VOORWOORD EDSON OLF

Elke ochtend, nog voordat de zon haar eerste stralen over Rotterdam wierp, stond mijn moeder om 5 uur op om naar haar werk te gaan. Haar dag begon vroeg, veel vroeger dan die van de meeste mensen. Een vrouw van vele facetten. Zorgzaam, liefdevol, maar ook streng. Thuis wisten we altijd exact waar we aan toe waren als wij iets deden dat niet mocht.

Ik kan me de dag nog goed herinneren toen ze tegen mij zei dat mensen zoals wij in dit land 2 of 3 keer harder moeten werken om, misschien, als álles meezit, misschien hetzelfde te bereiken. Het bracht een wirwar van emoties teweeg. Angst. Verdriet. Machteloosheid.

Maar ook strijdbaarheid. Ik zie in dat we ondanks de onvrijheden die we tegenkomen, moeten blijven vechten voor een rechtvaardigere wereld. Een wereld waarin iedereen wordt geaccepteerd en gewaardeerd voor wie ze zijn, een wereld waarin we allemaal vrij zijn en niet gevangen in een systeem dat ons lot bepaald.

Mijn moeder was niet uniek in het feit dat ze elke ochtend zo vroeg opstond om naar haar werk te gaan. Dit is een verhaal dat duizenden mensen dag in dag uit ervaren. Ze staan vroeg op, werken lange dagen maar aan het einde van de maand houden ze niet genoeg over.

Is dit vrijheid?

Dit manifest is voor al diegenen die elke dag vechten om hun hoofd boven water te houden en gevangen zit in dit systeem van koloniale uitbuiting, racisme en kapitalisme. Van patriarchaat, haat tegen LGBTQIA+ mensen, validisme en ontoegankelijkheid. Van staatsgeweld, xenofobie en fascisme.

Het is precies hetzelfde systeem waar mijn moeder mij tientallen jaren geleden voor waarschuwde. Het systeem dat mensen uitsluit ondanks dat onze voorouders hier al eeuwenlang tegen hebben gevochten. Het is het systeem dat ons gevangen houdt in de overlevingsstand.

Binnen ditzelfde systeem moet ik mijn zoon binnenkort diezelfde waarschuwing gaan geven als die mijn moeder mij ooit gaf. En zal hij waarschijnlijk ook die angst, het verdriet en het gevoel van machteloosheid ervaren die ook ik toen ervoer.

Maar ik ben hier niet om de realiteit te beschrijven; we zijn hier samen voor verandering. Voor het doorbreken van ketens, over het streven naar een samenleving waarin vrijheid en gelijkheid niet alleen woorden zijn, maar een realiteit voor iedereen. We hebben het over het bouwen van een systeem dat mensen niet gevangen houdt, maar hen bevrijdt.

Ik ben hier zodat mijn zoon over heel wat jaren een ander verhaal kan vertellen. Dat de overdracht van het verhaal stopt. Dat intergenerationele trauma heelt. Samen schrijven we dat nieuwe verhaal.

Samen bouwen we op het werk van de vorige generaties, aan het verhaal van de toekomst, die we door kunnen geven aan de volgende generaties. Het verhaal waarin we samen de ketens hebben doorbroken. Waarin herstel is geweest en heling heeft plaatsgevonden. Het verhaal waarin we vrij zijn.

Breek de ketens. Beken kleur.


Sylvana houdt een speech op een trap met een ipad in haar rechterhand en ze houdt een vuist in de lucht. Haar collega staat naast haar en houdt de microfoon voor haar vast. Hij heeft een beschreven mondkapje op en houdt met zijn andere hand ook een vuist in de lucht. Beide hebben ze een trui aan met de tekst: Gelijkwaardig BIJ1. Zowel de man als Sylvana hebben een zwarte huidskleur.

01. Antiracisme en dekolonisatie

 • De schade van kolonialisme en slavernij herstellen
 • Dekolonisatiebeleid in alle ministeries topprioriteit maken
 • Racisme wordt in alle facetten van de samenleving aangepakt
 • Een consensusrijkswet herstelmaatregelen voor het gehele Koninkrijk
 • Alle vormen van blackface verbieden
Lees meer

01. Antiracisme en dekolonisatie

 • De schade van kolonialisme en slavernij herstellen
 • Dekolonisatiebeleid in alle ministeries topprioriteit maken
 • Racisme wordt in alle facetten van de samenleving aangepakt
 • Een consensusrijkswet herstelmaatregelen voor het gehele Koninkrijk
 • Alle vormen van blackface verbieden
Lees meer
Sylvana houdt een speech op een trap met een ipad in haar rechterhand en ze houdt een vuist in de lucht. Haar collega staat naast haar en houdt de microfoon voor haar vast. Hij heeft een beschreven mondkapje op en houdt met zijn andere hand ook een vuist in de lucht. Beide hebben ze een trui aan met de tekst: Gelijkwaardig BIJ1. Zowel de man als Sylvana hebben een zwarte huidskleur.

02. Werk en bestaanszekerheid

 • Het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur
 • We gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud
 • We schaffen de Participatiewet af
 • Lonen van leraren, zorgmedewerkers en andere publieke sectoren gaan omhoog
 • Verlagen AOW-leeftijd naar 65
Lees meer

02. Werk en bestaanszekerheid

 • Het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur
 • We gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud
 • We schaffen de Participatiewet af
 • Lonen van leraren, zorgmedewerkers en andere publieke sectoren gaan omhoog
 • Verlagen AOW-leeftijd naar 65
Lees meer
Een grote protest banner die vastgehouden wordt door minstens 4 mensen die niet te zien zijn. Er staat op "RADICAAL GELIJKWAARDIG" in witte en gele letters op een zwarte achtergrond, met daaromheen de vele BIJ1 kleuren. En bij1.org

03. Economie

 • Er komt een limiet op vermogen en we versoepelen onteigeningswetgeving
 • Banken, pensioensfondsen en OV komen in publieke handen
 • Private bedrijven gaan forse winstbelasting betalen
 • Schuldhulporganisaties die geld verdienen door andermans schulden worden verboden
 • Nederland geen belastingparadijs meer
 • Het recht op huisvesting, voeding en gezondheidszorg verankerd in de Grondwet
Lees meer

03. Economie

 • Er komt een limiet op vermogen en we versoepelen onteigeningswetgeving
 • Banken, pensioensfondsen en OV komen in publieke handen
 • Private bedrijven gaan forse winstbelasting betalen
 • Schuldhulporganisaties die geld verdienen door andermans schulden worden verboden
 • Nederland geen belastingparadijs meer
 • Het recht op huisvesting, voeding en gezondheidszorg verankerd in de Grondwet
Lees meer
Een grote protest banner die vastgehouden wordt door minstens 4 mensen die niet te zien zijn. Er staat op "RADICAAL GELIJKWAARDIG" in witte en gele letters op een zwarte achtergrond, met daaromheen de vele BIJ1 kleuren. En bij1.org

04. Natuur, milieu, klimaat en dierenrechten

 • We roepen per direct de klimaatcrisis uit, uitstoot broeikasgassen in 2030 naar 0
 • Energiebedrijven nationaliseren en investeren in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven
 • Fossiele subsidies stopzetten
 • Bedrijven die klimaatschade en humanitaire rampen aanrichten verantwoordelijk houden
 • Internationaal zorgen dat de duurzame energietransitie geen koloniaal project is
Lees meer

04. Natuur, milieu, klimaat en dierenrechten

 • We roepen per direct de klimaatcrisis uit, uitstoot broeikasgassen in 2030 naar 0
 • Energiebedrijven nationaliseren en investeren in (nieuwe) duurzame energie-alternatieven
 • Fossiele subsidies stopzetten
 • Bedrijven die klimaatschade en humanitaire rampen aanrichten verantwoordelijk houden
 • Internationaal zorgen dat de duurzame energietransitie geen koloniaal project is
Lees meer

05. Wonen

 • Recht op wonen wettelijk afdwingen
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft
 • Opheffen kraakverbod
 • Huisjesmelkers onteigenen
 • Dak- en thuisloosheid tegengaan middels Housing First
Lees meer

05. Wonen

 • Recht op wonen wettelijk afdwingen
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft
 • Opheffen kraakverbod
 • Huisjesmelkers onteigenen
 • Dak- en thuisloosheid tegengaan middels Housing First
Lees meer

06. Zorg

 • Nationaal Zorgfonds dat de vele verzekeraars vervangt
 • ‘Harde knip’ van 18 jaar uit de jeugdzorg
 • Onderzoek naar postinfectieuze aandoeningen zoals long COVID en ME/CVS
 • Neurodiversiteit krijgt plek in GGZ-hulpverlening
 • Meer onderzoek naar gezondheid van mensen die niet wit, cis en/of man zijn
Lees meer

06. Zorg

 • Nationaal Zorgfonds dat de vele verzekeraars vervangt
 • ‘Harde knip’ van 18 jaar uit de jeugdzorg
 • Onderzoek naar postinfectieuze aandoeningen zoals long COVID en ME/CVS
 • Neurodiversiteit krijgt plek in GGZ-hulpverlening
 • Meer onderzoek naar gezondheid van mensen die niet wit, cis en/of man zijn
Lees meer
Een berglandschap, vanaf de hoogte gefotografeer. We zien tussen de heuvels een cluster aan huizen liggen. Dit is het eiland Saba

07. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Sint Maarten

 • Herstelmaatregelen slavernijverleden juridisch bindend maken
 • Rijksministerraad wordt afgeschaft
 • Onmiddellijk een bestaansminimum voor Bonaire, Saba en Statia
 • Inmenging vanuit Nederland terugdringen en eilandsraden meer macht geven
 • Meer ruimte voor Caribische, Zuid-Amerikaanse en Pan-Afrikaanse perspectieven binnen het onderwijs
lees meer

07. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Sint Maarten

 • Herstelmaatregelen slavernijverleden juridisch bindend maken
 • Rijksministerraad wordt afgeschaft
 • Onmiddellijk een bestaansminimum voor Bonaire, Saba en Statia
 • Inmenging vanuit Nederland terugdringen en eilandsraden meer macht geven
 • Meer ruimte voor Caribische, Zuid-Amerikaanse en Pan-Afrikaanse perspectieven binnen het onderwijs
Lees meer
Een berglandschap, vanaf de hoogte gefotografeer. We zien tussen de heuvels een cluster aan huizen liggen. Dit is het eiland Saba

08. Asiel en migratie

 • Meer veilige vluchtroutes en betere toegang tot asielprocedures
 • Internationale migratiedeals, zoals de Tunesië-deal, worden teruggedraaid
 • We sluiten alle detentiecentra en stoppen met deportaties
 • Inzetten op het afschaffen van FRONTEX en de Dublinverordening
 • Generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden
lees meer

08. Asiel en migratie

 • Meer veilige vluchtroutes en betere toegang tot asielprocedures
 • Internationale migratiedeals, zoals de Tunesië-deal, worden teruggedraaid
 • We sluiten alle detentiecentra en stoppen met deportaties
 • Inzetten op het afschaffen van FRONTEX en de Dublinverordening
 • Generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden
Lees meer
Een lichtbruine vrouw met krullen kijkt de camera in en houdt een bord vast waarop staat "No Justice No Peace" en het BIJ1 logo. Op de achtergrond zijn meer mensen te zien.

09. Zelfbeschikking

 • Volledige vergoeding anticonceptie
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF worden toegankelijk en vergoed, ook voor+ personen
 • Einde aan onnodig medisch ingrijpen bij intersekse personen
 • Euthanasie wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald
 • Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd
lees meer

09. Zelfbeschikking

 • Volledige vergoeding anticonceptie
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF worden toegankelijk en vergoed, ook voor+ personen
 • Einde aan onnodig medisch ingrijpen bij intersekse personen
 • Euthanasie wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald
 • Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd
Lees meer
Een lichtbruine vrouw met krullen kijkt de camera in en houdt een bord vast waarop staat "No Justice No Peace" en het BIJ1 logo. Op de achtergrond zijn meer mensen te zien.

10. Toegankelijkheid en inclusie

 • Nederland gaat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap naleven
 • Ervaringsdeskundigen krijgen inspraak in beleid
 • Openbaar vervoer en overheidsgebouwen toegankelijk maken
 • We gaan stigmatisering op basis van gezondheid tegen
 • Elke gemeente krijgt een lokale gehandicaptenraad
lees meer

10. Toegankelijkheid en inclusie

 • Nederland gaat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap naleven
 • Ervaringsdeskundigen krijgen inspraak in beleid
 • Openbaar vervoer en overheidsgebouwen toegankelijk maken
 • We gaan stigmatisering op basis van gezondheid tegen
 • Elke gemeente krijgt een lokale gehandicaptenraad
Lees meer
Rug van een politieagent die een veiligheidsvest draagt met het logo van de politie, een helm opheeft en een schild draagt.

11. Veiligheid en justitie

 • We minimaliseren de rol van politie en BOA’s in de samenleving
 • We bestrijden klassenjustitie
 • Stoppen met preventief fouilleren en andere controles die etnisch profileren in de hand werken
 • We legaliseren en reguleren teelt, fabricage, bezit en verkoop van alle drugs
 • We zetten ons in voor de aanpak van femicide
lees meer

11. Veiligheid en justitie

 • We minimaliseren de rol van politie en BOA’s in de samenleving
 • We bestrijden klassenjustitie
 • Stoppen met preventief fouilleren en andere controles die etnisch profileren in de hand werken
 • We legaliseren en reguleren teelt, fabricage, bezit en verkoop van alle drugs
 • We zetten ons in voor de aanpak van femicide
Lees meer
Rug van een politieagent die een veiligheidsvest draagt met het logo van de politie, een helm opheeft en een schild draagt.
Een zwarte man heeft een regenboogvlag om zijn schouders. Hij staat tijdens ene protest op een grasveld naar het podium te kijken. Voor hem staan meer demonstranten op anderhalve meter afstand van elkaar

12. Internationale samenwerking

 • Terugtrekking uit alle internationale conflicten en verzet tegen imperialisme steunen
 • Nederland stapt uit de NAVO
 • Verhogen van het budget voor internationale ontwikkelingssamenwerking
 • Herstelmaatregelen aan slachtoffers van Nederlandse overzeese militaire acties
 • Nederland erkent Palestina en zet zich in voor een einde aan de kolonisatie en illegale nederzettingen
lees meer

12. Internationale samenwerking

 • Terugtrekking uit alle internationale conflicten en verzet tegen imperialisme steunen
 • Nederland stapt uit de NAVO
 • Verhogen van het budget voor internationale ontwikkelingssamenwerking
 • Herstelmaatregelen aan slachtoffers van Nederlandse overzeese militaire acties
 • Nederland erkent Palestina en zet zich in voor een einde aan de kolonisatie en illegale nederzettingen
Lees meer
Een zwarte man heeft een regenboogvlag om zijn schouders. Hij staat tijdens ene protest op een grasveld naar het podium te kijken. Voor hem staan meer demonstranten op anderhalve meter afstand van elkaar

13. Sekswerk

 • Sekswerk is werk: volledige decriminalisering
 • Onderscheid maken tussen sekswerk en mensenhandel
 • Sekswerkers krijgen inspraak in, en bepalen mede, het beleid over sekswerk.
 • Lokaal voldoende veilige werkplekken voor sekswerkers faciliteren
lees meer

13. Sekswerk

 • Sekswerk is werk: volledige decriminalisering
 • Onderscheid maken tussen sekswerk en mensenhandel
 • Sekswerkers krijgen inspraak in, en bepalen mede, het beleid over sekswerk.
 • Lokaal voldoende veilige werkplekken voor sekswerkers faciliteren
Lees meer

14. Onderwijs en wetenschap

 • Het collegegeld wordt afgeschaft: al het onderwijs wordt gratis
 • Studieschulden van de ‘pechgeneratie’ worden volledig kwijtgescholden
 • Dekolonisatie van het onderwijs
 • Scholen volledig toegankelijk voor leerlingen met een beperking
 • Betere arbeidsvoorwaarden voor de gehele onderwijssector: lonen omhoog, werkdruk omlaag
lees meer

14. Onderwijs en wetenschap

 • Het collegegeld wordt afgeschaft: al het onderwijs wordt gratis
 • Studieschulden van de ‘pechgeneratie’ worden volledig kwijtgescholden
 • Dekolonisatie van het onderwijs
 • Scholen volledig toegankelijk voor leerlingen met een beperking
 • Betere arbeidsvoorwaarden voor de gehele onderwijssector: lonen omhoog, werkdruk omlaag
Lees meer
We zien een koperen weegschaal met een houten hamer, als symbool voor het recht en gerechtigheid

15. Democratie en staatsinrichting

 • Er komt een Constitutioneel Hof dat wetten toetst aan de Grondwet
 • We schaffen de monarchie af
 • Onafhankelijkheid van journalisten wordt beschermd
 • Strikte bescherming van het recht op demonstratie
 • Gemeenten krijgen meer zeggenschap over en geld voor dagelijks bestuur
lees meer

15. Democratie en staatsinrichting

 • Er komt een Constitutioneel Hof dat wetten toetst aan de Grondwet
 • We schaffen de monarchie af
 • Onafhankelijkheid van journalisten wordt beschermd
 • Strikte bescherming van het recht op demonstratie
 • Gemeenten krijgen meer zeggenschap over en geld voor dagelijks bestuur
Lees meer
We zien een koperen weegschaal met een houten hamer, als symbool voor het recht en gerechtigheid

16. Kunst, cultuur en media

 • Meer fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media
 • Roofkunst in Nederlandse handen wordt teruggegeven.
 • Meer aandacht voor koloniale geschiedenis vanuit het perspectief van de voormalige koloniën
 • De Wet Werk & Inkomen Kunstenaars wordt weer in het leven geroepen
 • Stimuleren en versterken van onafhankelijke media en journalistiek
lees meer

16. Kunst, cultuur en media

 • Meer fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media
 • Roofkunst in Nederlandse handen wordt teruggegeven.
 • Meer aandacht voor koloniale geschiedenis vanuit het perspectief van de voormalige koloniën
 • De Wet Werk & Inkomen Kunstenaars wordt weer in het leven geroepen
 • Stimuleren en versterken van onafhankelijke media en journalistiek
Lees meer

17. Digitale rechten en technologie

 • Toegang tot internet is een basisrecht en wordt voor iedereen toegankelijk
 • Actief beleid tegen etnisch profileren in dataverzameling door de overheid
 • Bestrijden van hedendaags kolonialisme in technologische ontwikkelingen
 • Macht van bedrijven als Google en Facebook wordt beperkt
 • Er komt een verbod op gezichtsherkenningsoftware
lees meer

17. Digitale rechten en technologie

 • Toegang tot internet is een basisrecht en wordt voor iedereen toegankelijk
 • Actief beleid tegen etnisch profileren in dataverzameling door de overheid
 • Bestrijden van hedendaags kolonialisme in technologische ontwikkelingen
 • Macht van bedrijven als Google en Facebook wordt beperkt
 • Er komt een verbod op gezichtsherkenningsoftware
Lees meer
default image

18. Vervoer en transport

 • Openbaar vervoer wordt gratis en toegankelijk
 • Schiphol Airport niet verder laten uitbreiden en Rotterdam The Hague airport sluiten
 • We zetten ons in voor een Europees spoornetwerk
lees meer

18. Vervoer en transport

 • Openbaar vervoer wordt gratis en toegankelijk
 • Schiphol Airport niet verder laten uitbreiden en Rotterdam The Hague airport sluiten
 • We zetten ons in voor een Europees spoornetwerk
Lees meer