Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Antiracisme en dekolonisatie


12-01-2021
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Quinsy Gario

BIJ1 staat voor een samenleving met respect en waardering voor onze verschillen en met focus op wat ons bindt. Hierin is geen plaats is voor welke vorm van racisme dan ook, niet voor anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme, nazisme, moslimhaat of haat tegen Roma en Sinti. Dit houdt ook in dat er erkenning moet komen voor specifieke vormen van racisme, ook en júíst wanneer zij overlappen met andere identiteiten die worden gemarginaliseerd.

Nederland heeft een lang verleden van mensenhandel, slavernij, kolonialisme en uitbuiting ten behoeve van de eigen economische welvaart. Dit gaat gepaard met een zelfbeeld van superioriteit en onschuld. We kunnen deze valse identiteit en deze periode van onrecht niet afsluiten als we niet bereid zijn excuses aan te bieden en actie te ondernemen om scheve verhoudingen als gevolg hiervan recht te zetten. We moeten met elkaar de waarden van vrijheid en democratie beschermen en hooghouden. Alleen op deze manier kunnen we met elkaar bouwen aan een eerlijke en voor iedereen veilige samenleving. Daarom moeten we gezamenlijk de strijd aangaan tégen racisme en vóór dekolonisatie.

Structureel probleem

Waar de huidige politiek er te vaak van uitgaat dat racisme in Nederland eigenlijk niet bestaat en alleen gaat over ‘losse’ gebeurtenissen, wil BIJ1 dat de overheid erkent dat racisme en kolonialisme een belangrijke en niet te onderschatten rol hebben gespeeld bij de vorming van onze samenleving.

Die racistische en kolonialistische vorming werkt ook nu nog door. Achterstallig rechtsherstel rechtsherstelCompensatie voor de verschillende gevolgen die bepaalde groepen hebben moeten doorstaan bij bezetting en/of vervolging. en de weigering racisme als een institutioneel institutioneelVerweven in de cultuur en normen van instituten, bijvoorbeeld overheidsinstellingen. probleem aan te pakken, houdt de ongelijkheid op verschillende vlakken in stand. Van een te laag advies voor de middelbare school voor kinderen van kleur, tot racisme in de zorg. Van wetgeving die de zelfbeschikking van moslima’s schaadt, tot de manier waarop ons rechtssysteem is ingericht. Van racisme bij de politie, tot discriminatie discriminatieHet onrechtmatig uitsluiten en niet gelijkwaardig behandelen van en/of onderscheid maken tussen verschillende mensen en/of groepen. op de arbeidsmarkt. Van racisme op de werkvloer, tot algoritme algoritmeEen algoritme is een formule in de vorm van code om een wiskundig of informaticaprobleem automatisch op te lossen. die verkeerde conclusies trekken op basis van bevooroordeelde data.

En ook van de omgang met andere landen in internationaal verband tot het gebrek aan urgentie voor de klimaatcrisis, die het hardst de landen raakt die het minst bijdragen aan klimaatverandering. Het kapitalistische systeem van (internationale) ongelijkwaardigheid, uitbuiting en onderdrukking maakt nog steeds gebruik van racisme en een genormaliseerd koloniaal denkbeeld. Vandaar gaat de strijd tegen racisme en voor dekolonisatie dan ook hand in hand met de anti-imperialistische strijd.

De bestrijding van racisme, kolonialisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid en onderdrukking is een kernwaarde van BIJ1 en moet plaatsvinden op allerlei vlakken. Onderstaande punten zijn de eerste stappen die we concreet kunnen zetten tegen racisme en voor dekolonisatie.

Racisme is geen bijzaak

 1. De aanpak van racisme in alle facetten van onze samenleving wordt topprioriteit. Er komt een Ministerie van Gelijkwaardigheid dat zich actief bezighoudt met de bestrijding van racisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid.
 2. Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen overheidsinstanties op alle niveaus: van gemeenten tot ministeries, van de belastingdienst tot de politie.
 3. Registratie van etniciteit door overheidsinstanties mag enkel gebeuren nadat er een grondige toetsing heeft plaatsgevonden van het nut van die registratie.
 4. We gaan artikel 1 van onze Grondwet beter naleven. Er wordt beter gehandhaafd op het bedenken en uitvoeren van racistisch beleid en op racistische uitingen.
 5. We verbieden en ontbinden organisaties waar racistisch ideeëngoed verspreid en uitgewisseld wordt.

Aanpak van racistisch geweld

 1. Er komt meer aandacht voor de aanpak van racistische terreur. Racistische aanvallen, waaronder aanvallen op synagogen en moskeeën, worden keihard bestreden door de-radicalisering en educatieve maatregelen. Verdere radicalisering in gevangenissen moet voorkomen worden.
 2. Aangiftes en meldingen over racistisch geweld worden serieuzer opgepakt. Een veilige samenleving voor iedereen wordt topprioriteit. Boven-dien wordt nationaliteit toegevoegd als discriminatiegrond aan Artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht.
 3. Er komen juridische definities van racisme, anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme, moslimhaat en haat tegen Roma en Sinti. Deze worden expliciet opgenomen in antidiscriminatiewetgeving en hebben betrekking op het structurele karakter van deze vormen van onder-drukking.
 4. Blackfacing, zoals zwarte piet, wordt verboden in de openbare ruimte.
 5. Racistisch politiegeweld en etnisch profileren worden voorkomen en aangepakt.

Excuses en rechtsherstel

 1. De overheid maakt officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale bezettingen. Daarbij erkent Nederland de Indonesische onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945. Nederland draagt alle (juridische en financiële) consequenties die voortvloeien uit die excuses en erkenning.
 2. Er komt volledig rechtsherstel voor de Indische gemeenschap. Kosten noch moeite worden hierin gespaard.
 3. Er komt uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de roof van kapitaal en eigendom uit voormalige koloniën en van Joden in de Tweede Wereldoorlog, de waarde van gestolen arbeid van tot slaaf gemaakten en contractarbeiders, en de gelden die Indonesië heeft betaald in ruil voor de soevereiniteitsoverdracht. Nederland zet zich onvoorwaardelijk in voor herstel.
 4. Keti Koti wordt een nationale feestdag. Het herdenken van het leed van de slavernij en het vieren van het einde ervan wordt onderdeel van de Nederlandse cultuur.
 5. Koloniale straatnamen krijgen duiding of worden weggehaald. Beelden van koloniale figuren en de Gouden Koets krijgen een nieuwe bestemming in musea. De vrijgekomen plaats in de openbare ruimte wordt bijvoorbeeld gevuld door beelden van antikoloniale verzetshelden. Kunstenaars en experts met wortels in de voormalige koloniën, alsmede omwonenden, krijgen hierbij doorslaggevende inspraak.

Geen plek voor nazisme en haat

 1. Er komen landelijke programma’s om antisemitisme, anti-zwart racisme en moslimhaat aan te pakken. Tot deze programma’s behoort een onafhankelijk meldpunt. Meldingen van anti-Joods, anti-zwart en anti-moslimgeweld worden voortaan besproken in de veiligheidsdriehoeken.
 2. We stellen een eerlijke definitie van antisemitisme op, zodat klassiek-nazistische denkbeelden en complottheorieën over het ‘gedegenereerde Joodse ras’, ‘rijke Joden’, een ‘wereldomspannende Joodse samenzwering’ en ‘cultuurmarxisme’ adequaat kunnen worden aangepakt. De IHRA-definitie is geen eerlijke definitie van antisemitisme.
 3. Het bezit van nazi-attributen moeten enkel zijn voorbehouden aan musea en vergunninghouders. Privé-bezit en handel wordt verboden, tenzij men een vergunning heeft.
 4. Holocaustontkenning en Hitler-aanbidding worden bij wet verboden.
 5. We zorgen dat gemeenten doordrongen zijn van het gelijkwaardigheidsprincipe in het contact met Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het uitsterfbeleid tegen Roma, Sinti en woonwagenbewoners mag dan van tafel zijn, het stigma in de bejegening van deze gemeenschappen door de overheid en gemeenten is dat niet. Er wordt geïnvesteerd in het behouden en stimuleren van hun culturen.