Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Partijraad


24-09-2022

De partijraad is een groep leden die door de Algemene Ledenvergadering zijn verkozen om in de periode tussen ALV’s de stem van de leden te vertegenwoordigen. Ze adviseert het partijbestuur, controleert de algemene politieke lijn van de vereniging en neemt besluiten over bepaalde belangrijke zaken, zoals deelname aan verkiezingen.

Vergaderingen

De partijraad komt tenminste viermaal per jaar bijeen. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn voor alle leden op te vragen bij het partijbureau.

    Leden

    De leden van onze eerste partijraad, verkozen tijdens de ALV van 2 juli 2022, stellen zich hieronder aan jullie voor.

    Teun

    Hallo daar! Ik ben Teun (hij/hem). Ik woon in Amsterdam, volg de lerarenopleiding Geschiedenis en ik ben betrokken binnen de klimaat- en woonbeweging. Via de partijraad kunnen leden laten horen hoe wij onze partij kunnen verbeteren. Alleen door onze leden bouwen wij een krachtige, principiële en gezonde partij. Jullie inzicht is daarom onmisbaar. Wees dus niet bang om ons een berichtje te sturen 🙂 

    Mick

    Ik heb me kandidaat gesteld voor de partijraad omdat ik veel waarde hecht aan een solide democratische, organisatorische en reglementaire basis voor onze partij, van waaruit we kunnen bouwen aan een principiële partij die niet alleen werkt binnen het parlementaire systeem, maar ook vorm geeft aan een beweging daarbuiten.

    Tamara

    Beste BIJ1ers, mijn naam is Tamara, 45 jaar, docent, moeder en vooral een mens die denkt dat we elkaar hard nodig hebben. Omkijken naar elkaar en zorg voor elkaar is wat een gemeenschap echt rijk maakt. En daar probeer ik in alle facetten van mijn leven aan bij te dragen, zo ook binnen BIJ1. Ik kijk ernaar uit om met de partijraad aan de slag te gaan & bij te dragen aan onze partij.

    Tessi

    Hoi ik ben Tessi (zij/haar), ik ben 26 jaar en kom uit Leiden. Voor BIJ1 ben ik actief als secretaris van de Leidse afdeling en onderdeel van het IT-clubje. Ik kan vooral wat ervaring met statuten/reglementen en mijn kennis van taalwetenschap aan de partijraad bijdragen. Verder ben ik nog veel aan het leren over het bestrijden van allerlei vormen van discriminatie die helaas voorkomen in onze samenleving, en ik wil me hier ook graag voor inzetten!

    Johanna

    In het dagelijks leven help ik organisaties o.a. op weg om de HR afdeling op te zetten of te (her) positioneren. Toen er tijdens de ledenvergadering een oproep werd gedaan om als werkgroep de Partijraad van BIJ1 mede vorm te geven, heb ik mij opgegeven omdat ik niet alleen geloof in een diverse representatie in Nederland, maar ook bij BIJ1. Vandaar dat ik mij met veel plezier inzet voor de Partijraad i.o. en vanuit de werkgroep graag kandideer voor de definitieve Partijraad. Wat kunnen jullie van mij verwachten.? Ik vind het fijn om mijn mond te houden en te luisteren naar anderen. Mijn mentor heeft mij ooit geadviseerd om reuzen te creëren, in plaats van dwergen! Tot slot ben ik een verbinder die een herkenbare adviesrol (halen en brengen) zal vervullen in de Partijraad richting de gemeenteraden en/of het bestuur en/of de fractie van BIJ1 en niet in de laatste plaats het belang van BIJ1 zal trachten voorop zal stellen!

    Ruud

    Ik ben lid van BIJ1 afdeling i/o Den Haag. Ik ben gepensioneerd na een werkzaam leven vanaf m’n 14e. Ik heb o.a gewerkt als fabrieksarbeider, zeeman, chemisch analist, manager en in de vakbeweging. Ik ben in de linkse politiek actief geweest en in ondernemingsraden. Opgegroeid in een sociaal zwakke omgeving en altijd gewerkt, gewoond en geleefd in een multicultureel milieu. Om een beetje een beeld te geven van mijn kennis, ervaringen en motivatie die ik graag wil inzetten voor de partij en als klankbord voor het bestuur hierbij wat ervaringen. Die heb ik bijvoorbeeld opgedaan als lid van het hoofdbestuur van het FNV , waar ik o.a leiding gaf aan de werkorganisatie en eindverantwoordelijk was voor de vereniging en de vakbondsvrijwilligers. Bij FNV Bouw was ik o.a stakingsleider, verantwoordelijkheid voor acties en sloot ik cao’s af. Ook mijn lidmaatschap als hoofdbestuurder van de Worldboard van de internationale vakbeweging in de bouw- hout en bosbouw namens Europa en de vele taken in diverse raden van toezicht op verschillende terreinen hebben bijgedragen aan mijn kennis. Ik beschik over een groot netwerk in de (internationale) vakbeweging, heb contacten gehad in de politiek op diverse niveaus, ken diverse kamerleden persoonlijk en heb nog steeds contacten met de pers. Dat laatste vooral door mijn werkzaamheden in Qatar omtrent de positie van migranten en de rechtszaak tegen de FIFA samen met de mensenrechten advocaat Liesbeth Zegveld. Op dit moment ben ik nog actief als voorzitter van de Stichting Child Learn Nederland in zit ik in de board van Child Learn International in Delhi India. Door mijn werk en reizen ben ik steeds meer bewust geworden van misstanden, discriminatie, verschil tussen mannen en vrouwen, uitsluiting van anders geaarden, kapitalisme, milieu verwoesting en ga zo maar door. Ik ontdekte door de kieswijzer dat juist BIJ1 hier werk van wil maken, meer dan welke andere partij dan ook. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen.

    Leon

    Ik ben Leon Timmermans, 37 jaar, pronounces hij/hem of hen/hun, neurodivergent, Nederlandse en Surinaamse roots, actief lid in afdeling Amersfoort sinds november 2020 en in het ICT team sinds januari 2022. Ik ben lid geworden van de partij omdat ik eindelijk een partij had gevonden die echt ging voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. In coronatijd zijn we gegroeid van een kleine partij waarin iedereen elkaar kende naar een grotere partij met heel diverse activisten die elkaar eigenlijk nauwelijks kennen en elkaar niet altijd begrijpen. Ik denk dat ik het soort bruggenbouwer ben die de partij in dit stadium nodig heeft. Ik hoop dat in de partijraad in praktijk te brengen zodat we samen bouwen aan een sterk BIJ1.

    Naomi

    Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit begint bij ons zelf. Als deelnemer van de partijraad is het mijn ambitie om te verbinden met de afdelingen, onze leden en iedereen die het aangaat. Als inwoner van Groningen zit oneerlijk beleid mij dwars. Het is mijn taak en zorg om de Groningse belangen te vertegenwoordigen en een oneindige dialoog te starten. Ik wil een klimaat te creëren waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te praten en dit ook makkelijk, transparant en toegankelijk kan doen. Niet over ons zonder ons! Ook de interne partijstructuur niet.

    Akef

    Ik ben opgegroeid in Rotterdam en vertegenwoordig deze prachtige stad in onze partijraad. Dit is geen makkelijke taak, want we zijn een stad met veel verschillen. Dit zal ik proberen te waarborgen door me te focussen op de kern van Rotterdam: niet lullen, maar poetsen. Praktisch denken en dingen oplossen. Niet in een eeuwige discussie zitten. Ik kan natuurlijk nooit zelf onze stad helemaal vertegenwoordigen. Dus Rotterdamse BIJ1ers, mail vooral jullie zorgen en ideeën omtrent onze partij.

    Myrthe

    Mijn naam is Myrthe (zij/haar/hen/hun), wit, 25 jaar, queer, neurodivergent en met een auto-immuunziekte. Ik ben inmiddels ruim 3 jaar actief voor BIJ1, waarvan bijna een jaar als bestuurslid van Utrecht BIJ1. De grootste uitdaging die ik denk dat we als BIJ1 hebben, is het zelf in de praktijk brengen van onze radicaal inclusieve normen in de manieren waarop we met elkaar samenwerken. Dat zal niet altijd perfect gaan, maar ik denk wel dat we grote stappen kunnen zetten.

    Daniëlle

    Wat mij betreft is er in de Zaanstreek op het gebied van armoedebestrijding en sociaaleconomische gelijkheid nog behoorlijke winst te boeken. Hier zet ik mij graag voor in.

    kiara

    Hoi hoi, ik ben kiara (hen/zij), 35 jaar en woon in Utrecht. Vanuit team IT ben ik breder betrokken geraakt in de partij. Ik zie mensen als de kracht van BIJ1, en wil leden daarom de ownership geven die nodig is om BIJ1 een succes te maken.

    Alba

    Ik ben Alba, 45 jaar oud, non-binair (voornaamwoorden die/diens, hen/hun of eventueel zij/haar), meervoudig neurodivergent. Ik woon in Nijmegen, waar ik ook in het bestuur van de lokale afdeling Arnhem-Nijmegen BIJ1 zit. Naast de parlementaire politiek, hou ik mij ook bezig met directe actie, zo verleen ik soms ondersteuning aan een Nijmeegse krakersgroep, en ben ik elk jaar in november bij demonstraties van KOZP te vinden. Ik ben al sinds het prille begin actief bij en voor BIJ1 en hoop dat ik dat nog lang kan en mag blijven doen.

    Marijk

    Ik ben Marijk (zij/haar), wit, 50+. Ik heb een fysieke beperking en ben neurodivergent en queer. Ik woon samen met een partner en tiener. Ook heb ik nog een volwassen kind met een licht verstandelijke beperking die in een beschermde woonvorm woont en werkt als ervaringsdeskundige.

    Meer mensen met een handicap in een organisatie maakt dat je een groep mensen hebt die uit noodzaak geleerd hebben om mogelijkheden te zien en minder voor de hand liggende oplossingen kunnen vinden.

    Binnen de afdeling Utrecht heb ik de werkgroep handicap opgericht. Ik ben sinds zomer 2022 actief binnen BIJ1, maar ben enthousiast geworden door de samenwerking met zoveel verschillende mensen. 

    Ik ben sinds 2012 actief binnen de disabled community en richt mij vooral op het sociale model van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Niet mijn beperking maakt mij gehandicapt, maar de manier waarop onze maatschappij is ingericht. Mensen met een beperking zouden zoveel meer willen bijdragen aan onze maatschappij, maar worden voortdurend belemmert door hoge regeldruk, ontoegankelijkheid op alle terreinen en het bewijzen dat ze heus wel gehandicapt zijn, zodat ze de nodige hulp(middelen) ontvangen om doodgewoon mee te kunnen doen.

    Ik wil een bijdrage leveren aan daadwerkelijke systeemverandering waarbij het hebben van een handicap geen fulltime baan meer is, maar een onderdeel van menselijke diversiteit.

    Ik vind het heel tof om te zien dat binnen BIJ1 die diversiteit belicht wordt en minderheden elkaar steunen. Dat ontroert mij. Samen zijn we met meer.