Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Staatsinrichting en rechtsstaat


12-01-2021
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Daryll Ricardo Landbrug

Gelijkwaardig, vrij en veilig

BIJ1 staat pal achter democratie: een staatsvorm die gebaseerd is op het principe van gelijkwaardigheid. Wanneer de gelijkwaardigheid van mensen niet meer vanzelfsprekend is, wordt onze democratische rechtsstaat aangetast. BIJ1 staat voor een eerlijke rechtsstaat voor iedereen. Een rechtsstaat die vrij en veilig is en waarin burgers, klokkenluiders en journalisten worden beschermd. In zo’n rechtsstaat, waarin gelijkwaardigheid de basis is, is geen plaats voor ouderwetse symbolen van ongelijkwaardigheid.

Een rechtsstaatvoor iedereen

 1. Alle mensenrechtenverdragen krijgen rechtstreekse werking in het Nederlandse recht. Dit betreft in ieder geval het Kinderrechtenverdrag, het Vrouwenrechtenverdrag en het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap. We ratificeren het facultatief protocol van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap.
 2. Nederland neemt de aanbevelingen van internationale mensenrechtenorganisaties en -comités serieus en voert hun aanbevelingen uit in overeenkomst met ons programma.
 3. Etniciteit, afkomst, nationaliteit, beperking, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie worden in artikel 1 van de Grondwet opgenomen.
 4. De overheid gaat haar recht (en plicht) weer gebruiken om organisaties die structureel discrimineren, groepen beledigen en/of haat zaaien te verbieden.
 5. De bestaande wetten tegen discriminatie worden strenger nageleefd. We breiden deze wetten uit door een juridische definitie van racisme, anti-zwart racisme en islamofobie op te stellen die recht doet aan het structurele karakter ervan. Discriminatiewetgeving wordt aangepast op deze definities.
 6. Groepsbelediging, digitaal pesten, discriminatie en oproepen tot racistisch geweld op sociale media worden hard bestreden, in eerste plaats door convenanten met de platforms.
 7. De bestaande wetgeving aangaande smaad, laster en haat zaaien wordt streng nageleefd, ook ter bestrijding van ‘fake news’ en gevolgen hiervan.
 8. Belastingontduiking en fraude door de allerrijksten moet worden opgespoord en gestopt. We investeren in opsporingsteams en brengen de misdadigers voor de rechter.
 9. Kleding is een vrije keuze. Wetten die discriminatie bevorderen en zelfbeschikking van groepen mensen aantasten, zoals het gedeeltelijke niqaabverbod, worden geschrapt.
 10. Nederland steunt het principe dat een meerduidige identiteit meerwaarde heeft en verbreedt daarom de thans zeer beperkte mogelijkheden om een dubbele nationaliteit te behouden voor elke Nederlander die dat wenst.

Eenvrije en veilige rechtsstaat

 1. Er komt een sterkere en openbare controle op het functioneren van de veiligheidsdiensten. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de privacy van mensen gewaarborgd is in de algoritmes die de diensten gebruiken. Ook moet worden aangetoond dat de inzet van deze algoritmes niet leidt tot etnisch profileren.
 2. Binnenlandse veiligheidsdiensten worden beperkt in hun bevoegdheden. De bevoegdheden voor het verzamelen van bulk data en het hacken van derde personen, alsook de automatische toegang tot databases moeten worden teruggetrokken.
 3. We beëindigen alle samenwerking met de geheime diensten van anti-democratische landen zoals Israël en de Verenigde Staten. Om de veiligheid van (politieke) vluchtelingen, migranten en journalisten te bewaren wordt de gegevensverstrekking aan buitenlandse geheime diensten door Nederland sterk aan banden gelegd.
 4. De onafhankelijkheid van journalisten moet worden beschermd. Dat betekent dat we intimidatie, opsluiting en tracking van journalisten door OM en veiligheidsdiensten bestrijden. Ook waken we beter voor de veiligheid van deze onafhankelijke journalisten. Het is absurd dat journalisten vaker beveiliging moeten meenemen naar demonstraties, doordat zij worden bedreigd door extreemrechts gehits.
 5. Journalisten wereldwijd moeten hun werk kunnen doen zonder dat ze worden tegengewerkt met geweld, censuur en vervolging. In deze context gaat de overheid zich harder inzetten voor het vergroten van de veiligheid, ondersteuning en noodhulp aan journalisten.
 6. Klokkenluiders worden actief beschermd middels het inzetten van een onafhankelijke organisatie.
 7. Het recht op demonstratie wordt strikt nageleefd.

Een gezonde endirecte democatrie

 1. We richten een Constitutioneel Hof op dat wetten kan toetsen aan de Grondwet. Daarvoor heffen we Artikel 120 van de Grondwet op, dat het nu onmogelijk maakt om wetten aan de Grondwet te toetsen.
 2. We schaffen de monarchie, een eeuwenoud symbool van ongelijk-waardigheid en bovendien een grote kostenpost, af: Nederland wordt een Republiek met een president.
 3. We onteigenen het (uit koloniale tijden stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en gebruiken dit geld voor rechtsherstel voor de voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.
 4. Het stemrecht wordt hervormd. Zo wordt de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 16 jaar en krijgen vluchtelingen en migranten sneller toegang tot het stemrecht. We maken het mogelijk voor gedetineerden om zelf te kunnen stemmen in plaats van uitsluitend bij volmacht.
 5. We stimuleren lokale vormen van directe democratie, zoals wijkraden en andere vormen van directe burgerparticipatie.
 6. We herzien de wet omtrent het burgerinitiatief en maken het burgerforum een standaard onderdeel in de vervolgstappen van een succesvol burgerinitiatief.