Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Toegankelijkheid en inclusie


30-10-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Niets over ons, zonder ons

In Nederland leven ongeveer drie miljoen mensen met één of meerdere beperkingen. Deze mensen kunnen niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij zonder extra zaken te regelen en extra kosten te maken. BIJ1 staat voor een inclusieve samenleving in de breedste zin van het woord. Beperkingen zijn ook onderdeel van de diversiteit van de mensheid. Zij vormen niet per se een medisch probleem dat opgelost moet worden. Vanuit onze intersectionele benadering, zetten wij ons bovendien specifiek in voor mensen met een beperking die ook onderdeel uitmaken van andere gemarginaliseerde groepen.

Mensen met een beperking zijn voornamelijk afhankelijk van de goede wil van anderen. Wij willen hier een einde aan maken. BIJ1 pleit ervoor dat mensen met een beperking zelf de regie krijgen en het recht op toegankelijkheid terugzien in wetgeving. Ons land heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking ondertekend. Maar het volgen van dit verdrag is nu te vrijblijvend. BIJ1 wil zien dat dit wordt omgezet in daadkracht en wetgeving, zo nodig met sancties. We strijden voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen! 

Voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen, strijdt BIJ1 onder meer voor de volgende punten:

Gelijke behandeling en rechtspositie

 1. We ontwikkelen een nationale strategie om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking tegen te gaan, met structurele oplossingen voor knellende wetgeving.
 2. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe gender, etniciteit en seksualiteit invloed hebben op het leven en welzijn van mensen met een beperking. Zo kan wetgeving, beleid en infrastructuur de toegankelijkheid beter bevorderen.
 3. We leggen gemeentebeleid dat mensen met een beperking raakt landelijk vast. Zo kan men in elke gemeente aanspraak maken op dezelfde passende voorzieningen, onder dezelfde voorwaarden.
 4. We stellen gemeenten verplicht om mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers te betrekken bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. Daarbij verplichten we gemeenten een lokale inclusie-agenda op te stellen, waarin zij aangeven hoe zij de positie van mensen met een beperking gaan verbeteren.
 5. In elke gemeente wordt een lokale gehandicaptenraad ingesteld.

Toegankelijkheid in de openbare ruimte

 1. Alle overheidsgebouwen worden (en blijven) volledig toegankelijk. We creëren budgetten voor gemeenten om toegankelijkheid in de openbare ruimte te bevorderen.
 2. Alle openbare toiletten zijn toegankelijk en gratis.
 3. Geleidestroken worden beschermd en blijven onbelemmerd.
 4. De landelijke overheid, gemeenten en vervoerders nemen gezamenlijk maatregelen om toegankelijkheid van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer te verbeteren conform het vernieuwde Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer. Er wordt scherp toegezien op naleving hiervan. Mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, krijgen passende ondersteuning om op een andere manier te kunnen reizen.
 5. Alle verkeerslichten zijn gebruiksvriendelijk voor mensen met een visuele beperking.
 6. Informatie van de overheid is standaard toegankelijk in begrijpelijke taal en beschikbaar in braille.

Toegankelijkheid, inclusie en welzijn

 1. We investeren structureel meer geld in passende dagelijkse ondersteuning voor mensen met een beperking. Toekenning van het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt gelijkwaardiger en laagdrempeliger. We coördineren de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) weer op landelijk niveau en de eigen bijdrage verdwijnt.
 2. We gaan stigmatisering op basis van gezondheid tegen en ondersteunen het gebruik van persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen zoals ortheses, mondneusmaskers of gehoorbeschermers, ook op het werk en op school.
 3. We zetten ons in voor een inclusieve sport- en cultuursector en maken extra geld vrij om sport en culturele activiteiten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.