Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Digitale rechten en technologie


01-11-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Technologie voor mens, dier en planeet

BIJ1 staat voor een wereld waarin technologie, mens, dier en planeet dient, en niet wordt gebruikt om hen uit te buiten. We willen naar een wereld waarin technologische vooruitgang het leven van ons allemaal verbetert; waarin technologie wordt gebruikt om discriminatie tegen te gaan, schaarste te verminderen, levens te redden, het klimaat te beschermen, onderdrukte groepen een stem te geven, om werk gemakkelijker en minder vervreemdend te maken en voor zo veel meer.

Onder het kapitalisme wordt technologische vooruitgang niet gebruikt in het voordeel van iedereen, maar om de winsten van een kleine groep kapitalisten te vergroten. Ideeën en innovaties, zoals levensreddende medicijnen, worden met patenten gemonopoliseerd, zodat ze door niemand zonder betaling en toestemming mogen worden gebruikt. Automatisering wordt niet ingezet om mensen te bevrijden van zwaar en vervreemdend werk, maar om mensen juist steeds meer te kunnen behandelen als machines. Het internet wordt uitgebuit door enorme bedrijven die uit winstbejag discriminatie, haat en egoïsme aanmoedigen. Enorme hoeveelheden energie en werk worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van data, maar niet om mens, dier en planeet te helpen. In plaats daarvan gebruiken bedrijven het internet om mensen verder uit te buiten, en overheidsinstanties zoals de politie, inlichtingendiensten, de belastingdienst en het UWV om mensen te discrimineren, onderdrukken en te surveilleren.

Om de weg naar een betere wereld voor iedereen vrij te maken, wil BIJ1 dat technologie niet in dienst staat van een kleine groep kapitalisten en onderdrukkende instanties, maar van de hele mensheid. BIJ1 strijdt daarom onder meer voor de volgende punten: 

Technologie en digitalisering van en voor iedereen

 1. Toegang tot het internet is een basisrecht en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. We maken internettoegang voor iedereen gratis. Om digitale ongeletterdheid tegen te gaan, zorgen we dat iedereen kosteloos toegang heeft tot educatieprogramma’s over (verantwoord) internetgebruik en digitale rechten.
 2. Technologie, informatie en innovatie zijn verdiensten van de hele mensheid waarop niemand het alleenrecht mag claimen. We schaffen patenten en alle andere vormen van ‘intellectueel eigendom’ af en maken een eind aan bedrijfsgeheimen. Tot dit is gerealiseerd zet BIJ1 zich in voor het gebruik van open source en open standaarden in de publieke en private sector. We staan piraterij toe, niet alleen van media en software, maar ook van alle andere innovaties, zoals medicijnen en apparaten.
 3. Iedereen krijgt het recht producten te repareren en te verbeteren, zonder dat de garantie vervalt. We verplichten fabrikanten om rekening te houden met repareerbaarheid, en moeten benodigdheden voor reparatie, zoals reserveonderdelen en reparatiehandleidingen, aanbieden.
 4. Online diensten, zoals zoekmachines en social media, dienen non-profit te zijn. We ondersteunen de activiteiten en oprichting van non-profit initiatieven. Internettoegang moet niet afhankelijk zijn van het verplicht gebruiken van specifieke diensten.
 5. We stellen de rechten en behoeften van mens, dier en planeet centraal in het digitaliseringsbeleid. Toegankelijkheidseisen en de ervaringen van verschillende mensen met een beperking worden meegenomen. Alternatieve kanalen, zoals telefoon of fysieke loketten, blijven beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft.
 6. Het ontwikkelen, onderhouden en innoveren van technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van AI, berust op de uitbuiting van grondstoffen en mensen uit het Globale Zuiden, terwijl het slechts ten goede komt aan het Globale Noorden. Ons digitaliseringsbeleid bestrijdt deze vormen van hedendaags kolonialisme.
 7. De overheid zet zich in voor de ontwikkeling van open source en open standaarden in de publieke en private sector.

Privacy en veiligheid

 1. We verbieden handel in privé-informatie volledig en minimaliseren verder het opslaan van privégegevens door bedrijven en overheid.
 2. Eind-tot-eind encryptie blijft gewaarborgd en wordt gestimuleerd. Scannen aan clientzijde, zoals in het chatcontrole-voorstel van de Europese Unie, wordt tegengehouden. Netneutraliteit blijft beschermd.
 3. We perken online en offline surveillance flink in en verbieden dit grotendeels. We brengen bijvoorbeeld het cameratoezicht in de openbare ruimte en het aantal camera’s in de publieke ruimte terug, gaan bestaande wetgeving tegen het filmen van de openbare weg met beveiligingscamera’s strikt handhaven, en ontmantelen politiesurveillanceprogramma’s zoals Camera in Beeld. Technologie die het mogelijk maakt om mensen op afstand te identificeren, zoals gezichtsherkenningstechnologie, wordt verboden. Surveillance van activisten, demonstraties en protesten stopt.
 4. Communicatie mag altijd veilig verstuurd worden, zodat deze alleen te lezen is voor de afzender en ontvanger. De inhoud van iemands telefoon, cloud of andere apparaten blijft privé. Alleen als er een strafrechtelijke verdenking is kan dit onder strenge voorwaarden anders zijn.
 5. Op scholen en universiteiten vindt geen indringende surveillance plaats tijdens de examens, in de gangen, of via leerlingvolgsystemen.
 6. We breken Big Tech-monopolies op. Het op surveillance gebaseerde bedrijfsmodel van Big Tech wordt verboden. We zorgen dat belangenorganisaties goede controle op Big Tech en de overheid kunnen uitoefenen, in het bijzonder waar artificiële intelligentie (AI) wordt ingezet.
 7. Er komt een integrale aanpak om techbedrijven die misbruik maken van geavanceerde AI en algoritmes aan te pakken: we treden onder andere op tegen het promoten van mis- en desinformatie en racisme door techbedrijven, en het rangschikken en evalueren van medewerkers en verdelen van werk met algoritmes. De data en informatie waar AI-systemen op zijn gebouwd mogen niet discriminerend zijn, of zonder toestemming van en vergoeding voor de oorspronkelijke bron worden ingezet.

Technologie die ons beschermt

 1. We voeren actief overheidsbeleid tegen discriminatie en etnisch profileren in de digitalisering van overheidsdiensten: van het ontwerp van algoritmes tot aan het evalueren van digitaliseringsprocessen. De onmisbare stem van gemarginaliseerde groepen die het hardst door discriminatie en etnisch profileren worden geraakt is in dit proces leidend. Er komt een onafhankelijke toezichthouder op de strijd tegen discriminatie, etnisch profileren en het schenden van mensenrechten in dataverzameling over burgers door de overheid. Deze toezichthouder heeft het mandaat om overheidsdata op te vragen, te beoordelen en wettelijk bindend advies te geven aan overheidsinstanties.
 2. We verbieden en ontmantelen discriminerende algoritmes. Om discriminatie te voorkomen en mensenrechten te bevorderen en beschermem, komt er een instantie die mensenrechtentoetsen uitvoert op AI-software, en de software reguleert en keurt voordat deze op de markt komt.
 3. We benoemen een minister voor digitale zaken die zich onder andere inzet voor de bescherming van digitale mensenrechten. Deze minister overziet digitaliseringsprojecten bij de overheid en zorgt dat mens en planeet hierbij centraal staan. Er wordt voortgebouwd op bestaande kennis in het veld, van NGO’s tot aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We geven de AP meer middelen om hun taak als waakhond ter bescherming van persoonsgegevens goed te kunnen uitvoeren.
 4. We investeren in (digitale) infrastructuur en technologie, waaronder AI-technologie in het publieke belang. Het garanderen en beschermen van mensenrechten blijft hierin centraal staan, en zal worden gecontroleerd. We zorgen dat afhankelijkheid van techbedrijven wordt verminderd.