Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Zelfbeschikking


30-10-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Jouw lichaam, jouw keuzes

BIJ1 gelooft dat zelf mogen bepalen wat er met je lichaam gebeurt een belangrijk recht is dat altijd gerespecteerd moet worden. BIJ1 beschermt daarom het recht op zelfbeschikking.

Het recht op zelfbeschikking is een groot goed, van je geboorte tot aan je overlijden. Je hebt het recht goed geïnformeerd te worden over zaken die betrekking hebben op jouw leven en lichaam. Op basis daarvan maak je je eigen keuzes. Dit betekent ook dat je het recht hebt om je te kleden zoals jij wilt, lief te hebben wie jij wilt, jezelf uit te drukken zoals jij wilt en te geloven waarin jij wilt. Het betekent dat je zelf mag bepalen wat je met je lichaam doet en welke medische of psychische behandelingen je wel of niet wilt ondergaan. Natuurlijk is het recht op zelfbeschikking wel aan grenzen gebonden, namelijk waar jouw recht datzelfde recht van anderen schendt.

Het recht op zelfbeschikking staat voor veel verschillende groepen mensen onder druk. Daarom stelt BIJ1 de volgende veranderingen voor:

Toegankelijke anticonceptie en abortus

 1. Volledige vergoeding van anticonceptie.
 2. We bestrijden actief het taboe rond abortus: we halen abortus uit het Wetboek van Strafrecht.
 3. We stoppen subsidies aan organisaties die doen alsof ze hulp bieden aan ongewenst zwangere mensen, maar de zwangere geen keuzeruimte bieden. Alleen onafhankelijke hulp die autonomie respecteert verdient subsidie.
 4. We betrekken ervaringsdeskundigen actief bij het ontwikkelen van beleid rond abortuszorg.
 5. Abortuszorg behoort tot de reguliere zorg; er komen abortusafdelingen in verloskundigenpraktijken en andere medische centra. Zowel verloskundigen als de huisarts kunnen de abortuspil voorschrijven. Zij werken hierin actief samen met abortusartsen.

Zwangerschap, ouderschap en adoptie

 1. We maken vruchtbaarheidsbehandelingen, inclusief eiceldonatie, in vitro fertilisatie (IVF) en kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID), voor iedereen toegankelijk, ongeacht gender, neurodivergentie, beperking en relatievorm. We vergoeden deze behandelingen voor iedereen vanuit de basisverzekering.
 2. Mensen die zwanger zijn en gaan bevallen hebben altijd het recht om zelf beslissingen te nemen over wat er met hun lichaam gebeurt.
 3. Er komt een wet op draagouderschap op basis van het Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, met solide bescherming voor kinderen, draagouders en wensouders. Deze bescherming houdt ook in dat internationaal draagouderschap aan strenge eisen voldoet.
 4. Er komt een wet voor meerouderschap. Het huidige huwelijks- en samenlevingsrecht wordt op zo’n manier aangepast, dat alle mensen (of relaties) die meervoudig ouderschap verkiezen, gelijke sociale en financiële rechten verkrijgen. De overheid stelt geen voorwaarden aan de vorm van de relatie waarbinnen mensen meervoudig ouderschap verkiezen.
 5. We maken een einde aan interlandelijke adoptie.
 6. Adoptie binnen Nederland kan alleen wanneer de gegevens van biologische ouders beschikbaar blijven voor het geadopteerde kind. Ook moet het 100 procent zeker zijn dat het gaat om een vrijwillige adoptie, waarbij pleegzorg niet een betere optie is.
 7. Mensen die als kind zijn geadopteerd, hebben het recht om de feiten over hun afstamming te weten. Zij worden hierin waar mogelijk gesteund door de overheid.

Geslachtsontwikkeling en gender (niet-standaard)

 1. Er komt wetgeving die een einde maakt aan medisch ingrijpen bij (niet- levensbedreigende) geslachtelijke ontwikkeling van intersekse kinderen, die niet standaard is.
 2. Een genderwijziging mag zonder beoordeling en zo vaak als nodig.
 3. Uiteindelijk schaffen we genderregistratie af in de Basisregistratie Personen. Tot die tijd wordt het invullen van ‘X’ een mogelijkheid, net zoals bij het veranderen van de geslachtsaanduiding op identiteitsdocumenten en reispapieren van een ‘M’ naar een ‘V’, of andersom. Naast mannen en vrouwen nemen we ook non-binaire personen op in bestaande wetgeving en beleid.
 4. Gender- en naamswijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie en de daarbij horende nieuwe identificatiedocumenten, worden gratis.

Ondraaglijk lijden en euthanasie

 1. We halen euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht. Mensen die hun leven als voltooid ervaren, moeten de vrijheid hebben een weloverwogen en vrijwillige keuze te maken om hun leven op een waardige manier te beëindigen.
 2. Artsen die een verzoek tot euthanasie weigeren te beoordelen, moeten patiënten doorsturen naar een arts die wel bereid is dat te doen.
 3. We stellen euthanasie ook beschikbaar voor kinderen onder de twaalf jaar.
 4. Het wordt gemakkelijker om in testamenten vast te leggen onder welke voorwaarden iemand niet meer wil leven.
 5. We onderzoeken of er specifieke gevallen zijn waarin hulp bij zelfdoding niet strafbaar is, zoals het helpen van een dierbare met een duurzame wens tot zelfdoding.

Religie en zelfbeschikking

 1. Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd.
 2. De overheid waarborgt het recht op zelfbeschikking van moslimvrouwen. We heffen het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond ‘niqab-verbod’) per direct op. Ook het verbod op het dragen van een hoofddoek voor rechters, griffiers en bij de politie wordt opgeheven.
 3. Er komt meer keuzevrijheid in het opnemen van vrije dagen op basis van religieuze overtuiging.
 4. Er komen meer begraafplaatsen voor eeuwige grafrust.