Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kamervragen ‘aparte looproutes voor statushouders in Oegstgeest’


Naar aanleiding van de berichten in de media over een voorstel door de CDA-fractie van Oegstgeest om statushouders uit een park te weren en te dwingen een andere (langere) looproute naar de winkelstraat te gebruiken, heeft BIJ1 kamervragen ingediend bij de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veligheid. Het voorstel lijkt onderschreven te worden door de wethouder en loco-burgemeester van Oegstgeest Jan Nieuwenhuis. De CDA-motie werd ingetrokken nadat de wethouder de alternatieve looproute opnam in de eisen richting het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

BIJ1 staat voor gelijkwaardigheid, voor iedereen. Het creëren van andere looproutes voor bepaalde groepen hoort niet in ons land, een voorstel daarvoor hoort niet in onze democratie en wethouders die zo een voorstel steunen horen niet in onze politiek.

Schriftelijke vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over aparte looproutes voor statushouders in Oegstgeest.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Statushouders welkom, maar niet in het Wilhelminapark’ uit het Leidsch Dagblad d.d. 30 april 2021?
 2. Wat vindt u van het voorstel van de lokale CDA-fractie om statushouders uit een park te weren door hen een andere route naar de winkelstraat te laten afleggen?
 3. Volgens de krant maakte de wethouder de oproep overbodig door aan te geven met het COA in gesprek te gaan over ‘een goede looproute’, wat lijkt te impliceren dat de wethouder meegaat in het voorstel. Wat vindt u van deze uitspraak van de wethouder in kwestie?
 4. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot artikel 1 van onze Grondwet, volgens u?
 5. Hart voor Oegstgeest-raadslid Rosdorff gaf aan het gevoel te krijgen ‘van de bus waarin alleen de blanken voorin mogen zitten en de rest achterin’. Deelt u dit gevoel? Zo nee, kunt u dat toelichten?
 6. Het willen creëren van andere routes voor bepaalde groepen heeft meerdere historische connotaties. Vindt u het, in zijn algemeenheid, acceptabel dat er in een democratische rechtsstaat plek mag zijn voor zulke voorstellen?
 7. Wilt u uitspreken dat discriminatie op basis van verblijfsstatus verwerpelijk is en geen plek mag hebben in ons land? Zo nee, waarom niet?
 8. Wilt u uitspreken dat het niet toegestaan moet zijn om statushouders te verzoeken andere looproutes te nemen dan mensen met een Nederlands paspoort? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u bereid met het college van Oegstgeest in gesprek te treden over de alarmerende uitspraken van de wethouder en erop aan te dringen dat deze praktijken geen plek hebben in Nederland?
 10. Welke middelen heeft u om in te grijpen in situaties waarin gemeenten statushouders (proberen) uit te sluiten van bepaalde rechten en vrijheden?
 11. Kent u zaken waarin gemeenten eerder soortgelijke maatregelen hebben uitgevoerd?
 12. Heeft u voldoende zicht op soortgelijke maatregelen door gemeenten? Zo ja, hoe?
 13. Bent u bereid met het COA in gesprek te treden over het inwilligen van verwerpelijke politieke eisen als deze en erop aan te dringen deze gesprekken niet te voeren met gemeenten?

Steun ons

Vind je ook dat dit soort ideeën, voorstellen en beleid niet ins ons land horen? Steun ons in de strijd naar een inclusieve samenleving. Doneer, word lid of word actief.


Gerelateerde artikelen

Lina Zedriga en Sylvana Simons

BIJ1 wil een Afrikaanse caucus: Sylvana Simons in gesprek met Lina Zedriga over de situatie in Oeganda

Sylvana Simons sprak met Lina Zedriga, medeoprichter en vice president National Unity Party uit Oeganda. Ze spraken over hoe BIJ1 en NUP elkaar kunnen steunen.

Lees meer
Een politieagent kijkt over het water. We zien zijn rug, hij draagt een donkerblauwe jas met gele strepen waar het logo van de politie op staat.

BIJ1 stelt Kamervragen over ernstige misstanden binnen de politie

BIJ1 heeft Kamervragen gesteld over de meerdere berichten in het nieuws waaruit blijkt dat er een onveilige sfeer bestaat binnen het Nederlandse politiekorps.

Lees meer
Persoon met een Palestijnse vlag voor een Israelische nederzetting.

STATEMENT ‘ISRAËL EN SHEIKH JARRAH’

De afgelopen weken werden getekend door een aanhoudende stroom van ‘escalaties’ als gevolg van de Israëlische bezetting van Palestina. Het gaat hier niet over een ‘ruzie’ want apartheid, kolonialisme en terreur zijn geen kenmerken van een ‘conflict’. Het zijn de kenmerken van onderdrukking. Human Rights Watch publiceerde vorige week een rapport met heldere conclusies: de […]

Lees meer