Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over forse stijging afgewezen visumaanvragen Surinamers


22-03-2023

BIJ1 heeft verschillende signalen ontvangen waaruit blijkt dat sinds visumaanvragen vanuit Suriname niet meer in Paramaribo, maar Den Haag worden behandeld, het aantal afwijzingen is verdriedubbeld naar 18%. Ook worden de verzoeken verwerkt door een privaat bedrijf, waardoor de kosten hoog oplopen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken:

1. Kunt u het bericht dat onze partij ter ore is gekomen bevestigen dat, sinds de beoordeling van visumaanvragen voor kort verblijf in Nederland vanuit Suriname niet meer plaatsvindt op de ambassade in Paramaribo maar in Den Haag, het aantal afwijzingen in ongeveer vier jaar tijd is verdriedubbeld van 6% naar 18% van alle aanvragen?

2. Wat is uw reactie en analyse op deze bevinding? 

3. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze sterke groei van het aantal afwijzingen?

4. Wat is uw mening over het feit dat sinds de verwerking van visumaanvragen uit Suriname door het private bedrijf VFS Global wordt gedaan, Surinamers 30 Euro extra moeten betalen aan visumleges – voor velen erg veel geld, dat bij afwijzing ook niet teruggestort wordt? Vindt u het eerlijk dat het besluit om de verwerking van aanvragen uit te besteden leidt tot hogere kosten voor de aanvrager?  

5. Hoe gaat u om met spoedaanvragen voor bijv. begrafenissen of andere familiale omstandigheden? Kunt u ons cijfers geven over de hoeveelheid spoedaanvragen en het aantal goedgekeurde spoedaanvragen?

6. Wat is uw reactie op de mogelijkheid dat het grote percentage afwijzingen van visumaanvragen van Surinamers te maken heeft met het feit dat lokaal ambassadepersoneel aanvragen beter in kan schatten vanwege contextuele kennis dan personeel op afstand in Den Haag? Bent u bereid dit verder te onderzoeken? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Gaat u onderzoeken in hoeverre institutioneel racisme op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de beoordeling van visumaanvragen van Surinamers beïnvloedt, gezien het recente rapport “Racisme bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: een verkennend onderzoek” (december 2022) impliceert dat racistische opvattingen, vooroordelen en vooringenomenheid ook kunnen bestaan bij personeel dat visumaanvragen behandelt? Zo ja, op welke termijn? Zo niet, kunt u uw antwoord toelichten?

8. Kunt u toelichten in hoeverre er sprake is van een ontwikkeling waarbij ambassades de behandeling en beoordeling van visumaanvragen uitbesteden? Is hier sprake van groei, en kunt u toelichten wat de redenen zijn voor ambassades om de beoordeling van visumaanvragen in Den Haag te laten doen?

9. Is een vergelijkbare groei in afwijzingen te zien bij visumaanvragen uit andere landen waarbij, net als bij Suriname, de beoordeling van aanvragen plaatsvindt in Den Haag en niet op de ambassade van het desbetreffende land? Kunt u deze toelichten? Kunt u hierbij specifiek ingaan op landen wiens inwoners vaak een nauwe familieband hebben in Nederland, zoals Turkije, Marokko en Indonesië? 

10. Welke  mogelijkheden ziet u om visumaanvragen weer te behandelen in het land waarin de aanvraag is gedaan? Kunt u uw antwoord toelichten, inclusief op welke termijn dit weer mogelijk is?

11. Welke mogelijkheden ziet u om de kosten voor visumaanvragen voor de aanvrager weer terug te brengen door de verwerking hiervan niet uit te besteden aan commerciële bedrijven?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen na politiegeweld in noodopvanglocatie

Beelden van de organisatie MiGreat tonen aan hoe vreedzame demonstranten met politiegeweld worden belaagd in de crisisnoodopvanglocatie in Zuidbroek. Ondanks dat er geen enkele dreiging is, worden mensen met wapenstokken geslagen en zijn er politiehonden aanwezig. Ook horen we geluiden van aanwezigen dat hun recht op demonstratie en informatievergaring op andere manieren is geschonden. BIJ1 […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkige zorg in crisisnoodopvanglocaties

De zorg in crisisnoodopvanglocaties is extreem gebrekkig. Asielzoekers zouden behandeld worden in claustrofobische behandelkamers die vitale apparatuur missen. Basisartsen worden overwerkt en hebben geen toegang tot een elektronisch patiëntendossier. Daarnaast zijn er indicaties dat detacheerder Arts & Specialist torenhoge winstmarges toerekent aan het leveren van deze zorg. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over moord op gedetineerde door celgenoot

De 24-jarige Nigel Hill werd enkele weken geleden om het leven gebracht door zijn celgenoot, die is veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens de eerdere moord op zijn huisgenoot. Zijn nabestaanden zijn pas twee dagen later op de hoogte gesteld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie wordt er ter verantwoording geroepen, en welke maatregelen worden […]

Lees meer