Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Hoe richt je een afdeling op?


16-01-2021

Wat tof dat jullie een afdeling willen beginnen! We zijn een groeiende partij en willen graag afdelingen op verschillende plekken in het land opzetten. Afdelingen geven leden de mogelijkheid actief te zijn in hun omgeving en het geeft de partij ook kansen om lokaal mee te gaan doen in de politiek. Daarom zijn we erg blij dat jullie lokaal aan de slag willen. Om jullie een idee te geven hoe je een afdeling opzet en vormgeeft, geven we je in dit document de handvatten en richtlijnen hoe je dat aanpakt.

IK WIL AANSLUITEN BIJ EEN AFDELING

We hebben al afdelingen op veel verschillende plekken. Wil je met een van hen in contact komen? Check dan onze afdelingspagina met alle contactgegevens voor de verschillende afdelingen! Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd mailen naar het afdelingenteam.

IK WIL EEN AFDELING OPRICHTEN

Is er nog geen kerngroep of afdeling actief in jouw omgeving? Breng dan vooral mensen uit je netwerk BIJ1! Als je hulp kan gebruiken bij het vinden van mensen, kun je altijd ondersteuning vragen van het afdelingenteam. Zij komen je dan met liefde helpen.

AFDELING-IN-OPRICHTING

Als je met een aantal mensen bent, kun je de formele procedures ingaan. De eerste stap is dat jullie kerngroep een schriftelijk verzoek indient om een afdeling in oprichting te worden. Dit verzoek bestaat uit een afdelingsplan met de volgende zaken:

 1. Locatie: Waar willen jullie een afdeling beginnen? En welk gebied zal deze afdeling beslaan? Bijvoorbeeld: Hilversum, afdelingsgebied: het Gooi.
 2. Meerwaarde: Wat is de meerwaarde van een BIJ1-afdeling op deze plaats? Daarmee bedoelen we: is er veel interesse vanuit onze achterban om op deze plek iets te organiseren? Hoe past BIJ1 binnen het politiek milieu? Welke lokale problematiek wordt nu niet aangepakt door de bestaande partijen aldaar die BIJ1 zou moeten tackelen?
 3. Kerngroep en organisatie: Uit hoeveel leden bestaat jullie kerngroep die deze aanvraag doet? Vertel iets over jullie: tot welke van onze achterbannen zou je jezelf rekenen? Hoe zijn jullie nu georganiseerd? Wat zijn jullie plannen betreffende het professionaliseren van de organisatie van de afdeling?
 4. Representatie: Hoe representatief is jullie kerngroep? Is het nodig jullie kerngroep en afdeling representatiever te maken? Hoe gaan jullie dit doen?
 5. Leden: Hoeveel leden zijn er binnen het afdelingsgebied? Het aantal kunnen jullie opvragen bij het afdelingenteam. Hoe gaan jullie meer leden werven en activeren? Wat is het streefaantal?
 6. BIJ1 in actie: Welke acties wil de afdeling gaan doen? Wat wil de afdeling aan acties hebben gedaan en wat wil zij hebben bereikt over een jaar?
 7. Leden betrekken: Hoe wil de afdeling de leden gaan betrekken bij de afdeling? Hoeveel (leden)bijeenkomsten wil de afdeling dit jaar organiseren? Hoe houd je contact met de leden?
 8. Zichtbaarheid: Hoe zorg je voor zichtbaarheid van de afdeling in jouw afdelingsgebied? Denk aan media, sociale media, aanwezigheid bij evenementen, andere vormen van communicatie.

 Andere doelen: Welke andere doelen heeft de afdeling die niet in bovenstaande onderwerpen konden worden opgenomen.
Dit plan stuur je vervolgens op naar het afdelingenteam (afdelingen@bij1.org). Het afdelingenteam en partijbestuur zullen jullie aanvraag beoordelen en zo snel mogelijk beslissen of jullie de status afdeling in oprichting krijgen. In ieder geval krijgen jullie ondersteuning van ons afdelingenteam. Zij kunnen ook ondersteunen bij het opstellen van het schriftelijk verzoek.Als afdeling in oprichting mag je de naam en het beeldmerk van BIJ1 gebruiken en krijgt de afdeling een BIJ1-mailadres. Ook mogen jullie jezelf binnen jouw afdelingsgebied profileren als de lokale BIJ1-afdeling en verwacht het afdelingenteam iedere twee maanden een update te krijgen over de gang van zaken in de afdeling.

VOLWAARDIGE AFDELING

Een afdeling in oprichting behoudt deze status totdat het partijbestuur oordeelt dat zij aan de eisen van een volwaardige afdeling voldoet, of totdat het partijbestuur haar deze status ontneemt en de afdeling in oprichting ontbindt. Een afdeling in oprichting kan deze status maximaal 1 jaar behouden. Binnen die tijd dient het partijbestuur een beslissing te nemen.

De beslissing om de status van afdeling in oprichting om te zetten in een volwaardige afdeling, is ervan afhankelijk of de afdeling voldoet aan de volgende eisen. De afdeling:

 1. bestaat uit tenminste 25 leden die binnen het gebied van de afdeling wonen;
 2. heeft een afdelingsbestuur gekozen van tenminste 3 leden, dat functioneert conform de bepalingen van artikel 5 van het huishoudelijk reglement;
 3. organiseert minstens eenmaal per jaar een ledenvergadering;
 4.  heeft bewezen goed zorg te kunnen dragen voor: a) het lokaal representeren van BIJ1 en het uitdragen van de politieke doelstellingen van de partij en b) het ontplooien van activiteiten binnen het afdelingsgebied voor zowel leden als andere geïnteresseerden;
 5. legt verantwoording af over haar beleid en financiën aan het partijbestuur en de leden van de afdeling.

Een volwaardige afdeling kan een eigen website en bankrekening krijgen. Ook verwacht het bestuur van een volwaardige afdeling ieder jaar een begroting en jaarrekening.

VRAGEN EN ONDERSTEUNING

We snappen dat alle bovenstaande informatie overweldigend kan zijn. Voor vragen en ondersteuning, van welke aard ook, kun je altijd mailen naar het afdelingenteam. Het afdelingenteam is altijd bereid je te helpen. Schroom niet om contact op te nemen!