Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kabinet kiest voor multinationals en laat freelancers stikken


16-03-2020

Update: Premier Rutte gaf in zijn speech op maandagavond aan dat er alsnog steun moet komen voor ZZP’ers. Het is echter veelzeggend dat hier eerst de nodige ophef voor moest ontstaan. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

De minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, liet weten dat ZZP’ers niet hoeven te rekenen op extra hulp van het kabinet tijdens de coronacrisis. Volgens de minister hebben zij er immers ‘zelf voor gekozen’ om dit risico te nemen.

Met deze uitspraak zet Wiebes een groep van bijna anderhalf miljoen mensen volledig buitenspel. Een groep die de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt keihard zullen ondergaan vanwege gebrekkige bescherming vanuit de overheid. Een groep die in veel gevallen juist onvrijwillig in deze constructies is beland, dankzij het door de VVD gecreëerde klimaat op de arbeidsmarkt. Een klimaat vol met onzekerheid, door onder andere de normalisering van flexwerk en tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Met deze uitspraak zet Wiebes een groep van bijna anderhalf miljoen mensen volledig buitenspel

Uit onderzoek van CBS en TNO blijkt dat van de mensen die vanuit negatieve overwegingen ZZP’er moesten worden, ruim 1/3e zich al eerder zorgen maakten over de financiële situatie van hun bedrijf. Ze hebben minder te besteden dan mensen met positieve startmotieven en maken zich vaker zorgen over de toekomst. Een voorbeeld van een beroepsgroep die hierdoor hard getroffen wordt, zijn de mensen die werken in de creatieve en culturele sector. Niet voor niets roept de Kunstenbond dan ook op voor specifieke steun. Problemen en gederfde inkomsten kunnen gemeld worden bij hun meldpunt.

Ook sekswerkers ondervinden enorm veel hinder van de genomen maatregelen. Ook zij zijn afhankelijk van kortetermijnkosten en hebben vanwege de stigmatisering vanuit de overheid geen verzekering of schadeloosstelling binnen hun werkveld. Voor hen is het Dutch Emergency Fund in het leven geroepen, die sekswerkers door middel van donaties voorziet van basisbehoeften.

Lees in de Volkskrant ervaringen van Maartje Rammeloo die zangeres is, Nick Timmer die werkt als oproepkracht in de horeca en Mojdeh Feili die een nulurencontract heeft in een boekenwinkel.

Het zorgt voor een pijnlijk contrast met de houding van het kabinet in de richting van luchtvaartmaatschappij KLM, waarover werd toegezegd dat ‘alles wat nodig is’ zal worden gedaan en dat dat ook kan, ‘want de overheidsfinanciën staan er heel goed voor’. Ondanks de aangeboden hulp, zullen ook hier de of mensen met 0-uren contract of tijdelijk contract en uitzendkrachten de dupe worden, aangezien KLM heeft aangegeven ongeveer 2.000 van dergelijke banen te schrappen als ‘noodmaatregel’. Weer geeft het kabinet dus voorrang aan multinationals. Weer gaat de prioriteit naar het grote geld. Een onacceptabel besluit en een minister-onwaardige uitspraak.

Wat kun jij doen?

Onderteken deze petitie, die oproept om ZZP’ers ook financiële steun van de overheid te laten krijgen. Wees daarnaast solidair met freelancers om je heen. Wijs hen bijvoorbeeld op de tips hieronder:

Tips voor freelancers

  • De FNV heeft een speciale brochure gemaakt: Hoe ga je als ZZP’er om met een (corona)crisis? Daarin wordt uitgelegd hoe je aanspraak kunt maken op bepaalde (gemeentelijke) gelden, waarmee je wellicht je hoofd boven water kunt houden. Ook vertellen ze hoe je in tijden van onzekerheid toch kunt proberen je werk te blijven doen.
  • Mogelijkheden van staatssteun zijn ook te vinden in dit artikel.
  • Bekijk ook de website van jouw gemeente, zie bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht.


Gerelateerde artikelen

Foto van een demonstratie. Er wapperen transvlaggen in de lucht en een activist houdt een bord in de lucht met de tekst Never stop fighting

AFGEWEZEN WETSVOORSTEL TRANSRECHTEN

Al sinds 2021 wachten transgender, intersekse en non-binaire personen op de verandering van de wet. Zodat het makkelijker wordt om je genderaanduiding in je paspoort te wijzigen. Om je meest authentieke zelf te kunnen zijn. Dat je daarin erkend wordt. Dat je wordt gezien voor wie je bent. Maar zoals bij iedere uitdaging van de […]

Lees meer
Rotterdam uitzicht vanaf de Euromast

DE ROTTERDAMSE WOONVISIE: WONEN IS EEN RECHT!

Wethouder Chantal Zeegers (D66) deelde oktober vorig jaar de eerste versie van ‘de Woonvisie’. Dit is een plan van hoe er in Rotterdam de komende jaren woningen gebouwd gaan worden. Zo wil Zeegers zo’n 7.000 tot 8.000 huizen laten bouwen in Rotterdam (vóór 2026), als eerste stap voor het ‘oplossen’ van de woningcrisis.  De geplande […]

Lees meer
Edson is een zwarte man met kort zwart haar. Hij kijkt vriendelijk in de camera, heeft een grijsgroene overhemd aan en houdt z'n handen vast voor zich.

Met racisme en xenofobie wint links nooit

Linkse partijen zijn er door de jaren heen niet in geslaagd het neoliberalisme met een krachtig en effectief tegenverhaal te bevechten. Sterker nog, zij nemen rechtse frames heel vaak over. Zoals migratierecht-expert Fadi Fahad onlangs opmerkte: ‘rechtse partijen bepalen de kaders voor het migratiedebat, en links conformeert zich hieraan.’ In de huidige verkiezingscampagne wordt deze trend onverminderd voortgezet. […]

Lees meer