Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 kamervragen 'Denemarken gaat Syrische vluchtelingen deporteren'


05-05-2021

BIJ1 heeft kamervragen gesteld over het feit dat Denemarken Syrische vluchtelingen gaat deporteren. De Deense regering heeft besloten mensen terug te sturen naar Syrië. Dit terwijl alle andere Europese landen oordelen dat Syrië helemaal niet veilig is. Nederland moet zich hard maken voor het beschermen van vluchtelingen. Deze mensen hebben recht op bescherming en kunnen niet teruggestuurd worden naar een gevaarlijk land.

Schriftelijke vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de demissionair minister van Buitenlandse Zaken en de demissionair minister van Justitie en Veiligheid over deportatie van Syrische vluchtelingen door Denemarken.

1

Bent u bekend met het feit dat Denemarken de verblijfsvergunningen van Syrische vluchtelingen gaat intrekken en daarmee zeker 380 mensen wil uitzetten naar Syrië? (1)

2

Wat vindt u van het feit dat voornamelijk vrouwen worden uitgezet door Denemarken?

3

Vrouwen lopen echter niet minder gevaar voor Assad’s schrikbewind. Deelt u deze mening?

4

Sommige mensen wachten (politieke) sancties op het moment van terugkeer, zoals arrestatie en mishandeling. Hoe verhoudt dit zich, volgens u, tot internationale afspraken over uitzetting van vluchtelingen naar onveilige landen?

5

Omdat Denemarken geen diplomatieke relaties met Syrië heeft, zullen degenen die uitzetting weigeren in deportatiecentra worden opgesloten. Wat vindt u van het feit dat binnen de Europese Unie mensen worden gedwongen te kiezen tussen het vrezen voor hun leven of een bestaan in gevangenschap?

6

Alle andere Europese landen, inclusief Nederland, oordelen dat Syrië helemaal niet veilig is. Vindt u het een verantwoorde beslissing van de Deense regering om deze mensen uit te zetten? Kunt u uw antwoorden onderbouwen?

7

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International keren zich tegen de uitzettingen en roepen op tot terugdraaiing van het besluit. Bent u bereid zich bij deze oproep te voegen? Zo nee, waarom niet?

8

Het besluit kan ook betekenen dat Denemarken deze mensen ertoe dwingt om in andere Europese landen asiel aan te vragen. Wat is de mening van de minister hierover?

9

Bent u bereid om met uw Deense ambtgenoot in gesprek te treden om hem te verzoeken het besluit tot intrekking van deze verblijfsvergunningen te doen terugdraaien? Zo nee, waarom niet?

10

Welke Europese instrumenten zijn er om een heroverweging van het Deense besluit af te dwingen?

11

Bent u bereid om deze Europese instrumenten aan te wenden om heroverweging van het Deense besluit af te dwingen? Zo nee, waarom niet?

12

In het geval dat Denemarken voet bij stuk houdt: is Nederland dan bereid om alle 380 mensen, die op de Deense lijst staan voor uitzetting, asiel aan te bieden? Zo nee, waarom niet?

Solidair BIJ1

Steun ons in de strijd naar een inclusieve samenleving, op basis van gelijkvaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Doneerword lid of word actief.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer