Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kom in actie – FAQ

 • Doet BIJ1 mee aan de verkiezingen?

  BIJ1 doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021! Lees ons verkiezingsprogramma en bekijk onze kandidatenlijst. Blijf de sociale media in de gaten houden om te zien wanneer ook jij je stem op BIJ1 kan uitbrengen.

 • Waar kan ik op BIJ1 stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen?

  BIJ1 doet mee in alle kiesdistricten van Nederland, dus je kan overal in Nederland en de overzeese gebieden van het Koninkrijk op BIJ1 stemmen!

 • Wat bedoelen jullie met ‘Beken Kleur’?

  Wij spreken ons uit tegen racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie. Voor meer gelijkwaardigheid. En zodra jij dat ook doet, laat je zien aan wiens kant je staat en wat voor jou belangrijk is. Oftewel: je bekent kleur.

 • Wat bedoelen jullie met ‘Radicale Gelijkwaardigheid’?

  Radicaal betekent “tot op de wortel”. We zijn dus niet voor symptoombestrijding en pleisters plakken, maar willen het systeem bevragen en de oorzaak van ongelijkwaardigheid aanpakken. Daarvoor moeten er soms ongemakkelijke gesprekken worden gevoerd, moeten we niet bang zijn om uit te spreken wat het probleem is en kritisch kijken naar wat ‘normaal’ wordt gevonden.

 • Wat is het verschil tussen BIJ1 en andere linkse partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren?

  Het voornaamste verschil is dat onze partij is ontstaan uit een noodzaak om onszelf terug te zien in de politiek. Er zit momenteel geen enkel zwart persoon in de Tweede Kamer. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd, evenals mensen van kleur, Nederlanders van de overzeese gebieden van ons Koninkrijk, mensen met een beperking of neurodiversiteit, trans of non-binaire personen en jonge mensen. Onze kandidatenlijst bestaat juist uit deze mensen, omdat wij geloven dat zij ook recht hebben op vertegenwoordiging. Die noodzaak om ons geluid te laten horen, niet óver mensen te praten maar mét de mensen om wie het gaat, zit doordrongen in onze partij. Gelijkwaardigheid, anti-discriminatie en systeemverandering is geen los hoofdstuk in ons programma: het zit verweven in elk programmapunt. Dat is een essentieel verschil met andere (linkse) partijen.

 • In veel peilingen staat BIJ1 op nul zetels, kan ik die peilingen geloven?

  Het klopt dat BIJ1 in de veel peilingen op nul (of één) zetels staat. Buiten dat peilingen nog nooit de juiste verkiezingsuitslag hebben voorspeld (zelfs exitpolls niet), zijn ze extra slecht in het peilen van kleine partijen en gemarginaliseerde groepen. Net als op andere plekken in de maatschappij, worden ook hier gemarginaliseerde groepen slecht vertegenwoordigd en dat zijn precies de mensen die vaak geïnteresseerd zijn in BIJ1. Dus nee, wij geloven niet dat die peilingen betekenen dat BIJ1 geen zetels gaat krijgen. Bovendien kregen we vier jaar geleden, toen we meededen als Artikel 1, met een campagne van 3 maanden, toch 41% van de benodigde stemmen voor een zetel. Inmiddels hebben we zo’n 3200 leden, honderden vrijwilligers en afdelingen door het hele land! We zijn groter dan ooit, meer georganiseerd en meer ervaren, dus we zijn ervan overtuigd dat we de Tweede Kamer in gaan komen!

 • Maar er zijn toch al te veel partijen in Nederland? Waarom zou ik stemmen op een nieuwe splinterpartij?

  Als je stemt op wat je kent, krijg je het beleid dat je kent. Wij denken dat het tijd is voor een nieuwe politiek, met nieuwe gezichten, nieuwe stemmen en nieuwe ideeën.

 • Heeft het zin om te stemmen op een partij die misschien maar 1 zetel krijgt?

  Ja, dat heeft zeker zin! Eén zetel voor BIJ1 zal een veel groter effect hebben dan een extra zetel voor een andere linkse partij. Sylvana Simons heeft in Amsterdam ook laten zien dat BIJ1 met 1 zetel heel veel kan bereiken en het gesprek kan veranderen. Alleen al de aanwezigheid van een zwarte vrouw die structureel aandacht zal vestigen op solidariteit, rechtvaardig beleid en gelijkwaardigheid, zal een grote meerwaarde zijn voor de Tweede Kamer. BIJ1 trekt linkse partijen weer verder naar links. Dat betekent dat één zetel voor BIJ1 een algeheel sterker linkse politiek betekent.

 • Is BIJ1 er ook voor witte mensen?

  Jazeker! BIJ1 gelooft dat een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving voor iedereen beter is, dus ook voor witte mensen. Bovendien is racisme niet de enige vorm van onderdrukking waartegen BIJ1 strijdt. Het is onderdeel van een kapitalistisch en koloniaal systeem dat we moeten ontmantelen. Er is nog te veel ongelijkwaardigheid in ons land te vinden om ons op één groep van de samenleving te richten.

 • Doet BIJ1 ook iets voor het klimaat?

  Absoluut! Het tegengaan van de klimaatcrisis heeft voor BIJ1 een hoge prioriteit. In ons programma spreken we uitgebreid over klimaatrechtvaardigheid en onze voorstellen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Zo willen wij dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is, schaffen we zo snel mogelijk de bio-industrie af en ontzeggen we uiterlijk in 2025 goederen afkomstig uit niet-duurzame en/of onrechtvaardige productie toegang tot de markt. Voor meer informatie over onze klimaatplannen kun je ons Klimaatmanifest bekijken en dit artikel lezen over wat wij verstaan onder de Decolonial Green Deal.

 • Jullie zijn antikapitalistisch, maar hoe ziet een niet-kapitalistische wereld er dan uit? Ik heb liever kapitalisme dan communistisch Rusland

  We denken niet dat iemand van ons verlangt naar een communisme zoals dat eruitzag in Rusland. Daar was gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit namelijk ver te zoeken. Antikapitalisme betekent simpelweg dat we erkennen dat dit huidige systeem niet werkt. Niet voor mensen, niet voor dieren, niet voor de aarde. Maar een héél klein percentage mensen profiteert hiervan. En laat dat percentage nu net oververtegenwoordigd zijn in veel Westerse regeringen. Dit moet dus anders. Niet terug naar iets wat al wás, of blijven bij hoe het is, maar een nieuwe vorm die we met zijn allen moeten gaan vormgeven, zodat iedereen kan profiteren van de welvaart die er is. Je zult in ons programma zien dat we ideeën uit het communisme omarmen, zoals een Nationaal Zorgfonds, een Nationaal Pensioenfonds en het herbepalen hoe we werk belonen. In het kapitalisme staat het maken van winsten centraal. De winsten komen echter niet toe aan wie er hard voor werkt, maar aan de bedrijfseigenaren. Dat moet anders. Werkende mensen moeten meer zeggenschap over hun werk krijgen. De zeggenschap over werk wordt uit de handen van bedrijfseigenaren gehaald. Werknemers krijgen zélf zeggenschap over hun eigen werk doordat bedrijven in handen van werknemers democratisch worden bestuurd.

 • Waarom hebben jullie het altijd over kleur? Is dat niet racistisch?

  We moeten het hebben over kleur, omdat kleur en afkomst nog steeds een grote invloed heeft op onze levens. Natuurlijk zijn er ook andere factoren die tot achterstelling leiden, zoals je genderidentiteit, geslacht, seksuele voorkeur, gezondheid of uiterlijk. En ook dat zullen we benoemen. Er is sprake van institutioneel racisme in onze samenleving. Dat hebben we gezien bij het toeslagen schandaal, we zien het op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Dat is niet rechtvaardig. Om racisme aan te pakken, moeten we het probleem benoemen. Pas als mensen inzien dat een verschil in kleur een verschil in kansen betekent, kan er iets aan gedaan worden.

 • Hoe kom ik aan flyers en posters?

  Om posters en flyers aan te vragen, neem je contact op met de lokale afdeling bij jou in de buurt. Mogelijk zijn er ook gezamenlijke flyeracties waar je je bij kunt aansluiten. Kijk hier voor contactgegevens voor lokale afdelingen.