Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

VISIE: Na de komma begint nu (B1)


Tijd voor herstel

Op 1 juli 2023 vieren we dat slavernij op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en in Suriname werd afgeschaft. Het is dan 150 jaar geleden dat dit is gebeurd. Daarmee is 1 juli de start van het jaar waarin er speciale aandacht komt voor de slavernij en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld. 

In december 2022 heeft de Nederlandse regering officieel sorry gezegd voor 400 jaar kolonialisme en slavernij. Dat is gebeurd dankzij het harde werk en de moed van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van mensen die tot slaaf waren gemaakt en die tot op de dag van vandaag de gevolgen voelen van kolonialisme. Zij hebben ervoor gevochten dat Nederland verantwoordelijkheid neemt voor zoveel jaren van diefstal, geweld en moord.

BIJ1 vindt sorry heel belangrijk, maar lang niet genoeg. De uitspraak van Serana Angelista ‘Geen punt, maar een komma’ stond centraal bij de excuses. Voor BIJ1 zijn de stappen die na de komma volgen allerbelangrijkst: herstelmaatregelen zijn hard nodig. Toch is hier weinig over bekendgemaakt. Woorden hebben weinig betekenis als ze niet door daden worden gevolgd. BIJ1 wil dat de Nederlandse regering het kwaad herstelt dat ze hebben aangedaan. Daarbij gaat het niet alleen over wat er 150 jaar geleden en eerder is gebeurd, maar ook daarna. Want de gevolgen van slavernij zijn vandaag nog goed zichtbaar.

De Nederlandse regering behandelt Zwarte mensen nog steeds alsof ze minder zijn dan witte mensen. Dat is bekend doordat er schandalen naar buiten zijn gekomen over dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie en zelfs ministeries mensen discrimineren omdat ze een zwarte of bruine huidskleur hebben of als zij of hun (voor)ouders uit een ander land komen. Ook worden de mensen die op de Caribische eilanden wonen minder goed behandeld dan de mensen die in Nederland wonen, terwijl ze onderdeel zijn van hetzelfde koninkrijk. Door de geschiedenis van slavernij en de discriminatie van nu voelen de nakomelingen van mensen die tot slaaf waren gemaakt zich in Nederland nog steeds vaak onveilig. Zij leven vaker in armoede en hebben vaak een slechtere gezondheid dan witte Nederlanders.

Het is dus tijd dat Nederland die schade gaat repareren. BIJ1 wil dat de regering daarbij eerst luistert naar de mensen over wie het gaat, want zij weten het beste wat er moet gebeuren. Dus wat zij nodig hebben moet de basis zijn voor acties van de Nederlandse regering.

BIJ1 heeft zich in de Tweede Kamer op veel manieren ingezet voor gelijkheid voor mensen tegen wie wordt gediscrimineerd in het Koninkrijk. In dit speciale jaar gaan we dat nog meer doen dan normaal, en gaan we speciale aandacht besteden aan drie dingen:

  1. Dat er voor het hele koninkrijk reparaties komen voor het kwaad dat mensen is aangedaan tijdens de koloniale tijd
  2. Dat de nakomelingen van mensen die tot slaaf waren gemaakt de kans krijgen om te weten wat hun geschiedenis is, en waar ze origineel vandaan komen
  3. Dat de Nederlandse regering hun beleid verandert zodat er geen sporen van slavernij en kolonialisme meer in zitten

Op 19 december 2022 deed de regering van Nederland excuses excusesSorry zeggen. voor vierhonderd jaar kolonialisme en slavernij. We hebben onze opmerkingen hierover opgeschreven, en je kunt het hier nog eens lezen. De excuses zijn er gekomen door het harde werk van mensen in Nederland die familie zijn van totslaafgemaakten totslaafgemaaktenMensen die bezit zijn gemaakt door iemand anders. Zwarte mensen en anderen die door deze geschiedenis zijn geraakt. Maar de excuses hebben niet geleid tot plannen en beleid die de resultaten van honderden jaren kolonialisme kolonialismeAls landen de macht hebben in een ander land. en slavernij slavernijWanneer een mens bezit is gemaakt door een ander mens beter maken. Het is belangrijk voor BIJ1 dat dit gebeurt.

Want alleen sorry zeggen, waar veel andere politieke partijen om vroegen, is voor BIJ1 nooit genoeg geweest. Daarmee onderschatten we niet dat de excuses belangrijk zijn  – het is een belangrijk moment in de geschiedenis – maar de woorden verliezen hun betekenis als ze niet worden ondersteund door acties die het leven van familie van totslaafgemaakten en andere groepen beter maken.

Stappen achter de komma

Vierhonderd jaar kolonialisme en slavernij hebben diepe sporen achtergelaten: de manier van denken van toen is nog steeds aanwezig. Zwarte mensen en mensen van kleur worden bijvoorbeeld nog steeds gezien als niet te vertrouwen, lui of onmenselijk. Denk aan het Toeslagenschandaal ToeslagenschandaalToen de belastingdienst zei dat een grote groep Nederlanders fraude had gepleegd terwijl dat niet zo was.. Denk aan het etnisch-profileren etnisch-profilerenWanneer de overheid eigenschappen zoals huidskleur, geloof, nationaliteit of taal gebruikt bij het opsporen of controleren van mensen.. Denk aan de manier hoe vluchtelingen en migranten migrantenMensen die naar Nederland verhuizen vanuit het buitenland worden behandeld. Denk aan hoe Zwarte mensen en mensen van kleur moeilijker een huis krijgen. Of denk aan het geweld tegen anti-Zwarte Piet-actievoerders.

Het kolonialisme bestaat ook nog in onze overheidsorganisaties. Dit is te zien in rapporten over racisme bij de politie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND. Het is ook te zien in de rapporten die laten zien dat het moeilijk is voor Surinamers om naar Nederland te reizen, en de problemen met de AOW AOWGeld dat je krijgt wanneer je ouder bent dan 67. van Surinaamse Nederlanders. Dit is institutioneel racisme institutioneel racismeRacisme dat bestaat in de regels en handelingen van een organisatie. en het bestaat door de geschiedenis van kolonialisme en slavernij. Het koloniale en slavernijverleden van Nederland gaat nog steeds door. Daarom zijn erkenning erkenningTegen iemand zeggen dat ze belangrijk/goed zijn., excuses en vooral herstelmaatregelen herstelmaatregelenMaatregelen die een probleem oplossen. nodig als volgende stappen.

Alles is met elkaar verbonden

Gezondheid en Koninkrijksrelaties

Denk bijvoorbeeld aan problemen met de gezondheid van families van totslaafgemaakten. Het slechte dieet van totslaafgemaakten in het verleden heeft nog steeds invloed op de gezondheid van mensen nu. Ook zijn er medicijnen die minder goed werken voor mensen van kleur. Het gebeurt zelfs vaak dat Zwarte mensen en mensen van kleur minder serieus worden genomen door personeel in ziekenhuizen. Wij willen dat de zorg in Nederland niet alleen gemaakt is voor witte mensen, maar dat er ook wordt gekeken naar wat Zwarte mensen nodig hebben.

De slechte zorg die Nederland biedt is duidelijk terug te zien op Statia, Saba en Bonaire. Bijvoorbeeld dat de directie Zorg en Jeugd (ZJCN) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is om te beoordelen of iemand toegang krijgt tot zorg waar een expert voor nodig is. Dit wordt vaak niet toegelaten, niet voor medische redenen, maar omdat Nederlandse regels in de weg zitten. Het koninkrijk, niet de arts, bepaalt of iemand leeft of dood gaat. De slechte zorg in Caribisch Nederland is een van de vele aanwijzingen dat er een ongelijke relatie is binnen het Nederlands Koninkrijk. Nederland is de baas, en Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en Bonaire moeten naar de baas luisteren.

Dat de landen in het Koninkrijk niet gelijk zijn is ook te zien aan het democratisch-deficit democratisch-deficitDat mensen die in het Caribische deel van het Koningkrijk wonen minder kunnen mee beslissen met de politiek dan Europese Nederlanders., waar door mensen in de Caraïben minder kunnen beslissen over de politiek dan mensen in Europa. Het is te zien aan dat veel mensen op de eilanden erg arm zijn en niet dezelfde uitkeringen krijgen als in Europa. En het is te zien aan hoe Nederland vaak misbruik maakt van een crisis om beleid aan te passen. Bijvoorbeeld toen Nederland wilde dat de eilanden hun beleid veranderden in ruil voor een geld lening tijdens de corona pandemie. 

Koninkrijksrelaties en gestolen grond 

De zes eilanden hebben te maken met armoede armoedeArm zijn. waar we in Nederland niet akkoord mee zouden gaan. Vierhonderd jaar kolonialisme en slavernij hebben ervoor gezorgd dat mensen minder haast voelen wanneer Zwarte mensen arm zijn dan wanneer witte mensen arm zijn.

Deze armoede komt door de slavernij en door de manier waarop er een einde aan was gemaakt. Toen slavernij stopte werden totslaafgemaakten zonder geld op straat gezet, terwijl de mensen waar ze vroeger eigendom van waren een vergoeding kregen. Die armoede is van generatie tot generatie blijven bestaan. Ook was er op Curaçao grond gestolen door de West Indische Compagnie (WIC) West Indische Compagnie (WIC)Het bedrijf dat namens Nederland handelde in totslaafgemaakten in de Atlantische Oceaan.[/dictionary dat later werd verkocht aan Nederlanders. Dit gebeurde ook in Suriname, waar er grond was gestolen van inheemse mensen. Het stelen van de grond gaat nog steeds door. Op Curaçao is nog maar 30% van de grond van de overheid, en in Suriname protesteren [dictionary title="inheemse" side="left"]Mensen die ergens woonde voor dat hun land werd gestolen en daarna minder macht hebben over die grond.[/left] mensen omdat de grond waarop ze leven nog steeds gestolen en verkocht wordt.

Gestolen grond en de publieke ruimte

BIJ1 wil niet alleen dat deze gronden teruggegeven worden, maar dat we ons ook afvragen voor wie de publieke ruimte open staat. Wie mag zich in de publieke ruimte veilig voelen? Wie mag zich in de publieke ruimte thuis voelen? Wat voor invloed hebben standbeelden en straten die de naam hebben van koloniale terroristen hierop?

Wat betekent het wanneer mannen als Piet Hein [dictionary title="gedenkstenen" side="left"]Een steen met tekst er op waarmee een bijzonder iemand wordt herdacht. krijgen, terwijl hij verantwoordelijk was voor de moord op een heel dorp op de Molukse Banda-eilanden? En wat zeggen alle straatnamen die de naam van Witte de With hebben (die Molukse eilanden kapot maakte) over de Nederlandse trots? Door deze criminelen te herdenken verspreiden we het foute populaire verhaal dat vierhonderd jaar kolonialisme ook een positieve kant heeft. Het is tijd dat we de waarheid vertellen over onze geschiedenis. BIJ1 wil dat deze standbeelden weggehaald worden en dat straten de namen krijgen van mensen die zich hebben verzet tegen het kolonialisme. Helden zoals Tula, Janey Tetary, Njie Ageng Suhrang en Martha Christina Tiahahu zijn niet bekend in Nederland want de geschiedenis wordt op school nog steeds van de kant van de onderdrukker verteld. BIJ1 vind dat daar verandering in moet komen.

Voorbij de transatlantische slavernij

Niet veel mensen weten dat in ‘de Oost’ ‘de Oost’De gebieden waar de VOC actief was in Azie en Oceanie. ook veel mensen tot slaaf zijn gemaakt. Ook worden inheemse Surinamers weinig betrokken in het proces van herstel. BIJ1 vind dat ook de misdaden die tegenover deze groepen zijn gepleegd erkent moeten worden.

Wat BIJ1 tot nu toe heeft gedaan

Het is dus duidelijk dat de problemen van familie van totslaafgemaakten samen hangen. Het is aan Nederland om, als dader en ontvanger van de winsten van slavernij en kolonialisme, verantwoordelijkheid te nemen om deze problemen op te lossen.

BIJ1 heeft er voor gezorgd dat de overheid geld uit gaat geven aan onderzoek naar antikoloniale verzetshelden antikoloniale verzetsheldenMensen die zich hebben verzet tegen het kolonialisme., dat deze onderzoeken worden geleid door mensen uit de bevolkingsgroep van de helden, en dat de uitkomsten gebruikt worden in het onderwijs. Ook heeft BIJ1 aandacht gevraagd voor de emotionele gevolgen van institutioneel racisme  en om “het welzijn en de veiligheid van medewerkers die racisme ervaren centraal te stellentoen er een rapport uitkwam over institutioneel racisme binnen de overheid. BIJ1 heeft er ook voor gezorgd dat het veranderen van achternamen van familie van totslaafgemaakten en DNA-onderzoeken door de overheid worden betaald, en dat de overheid onderzoek gaat doen naar de gevolgen van de klimaatcrisis voor Bonaire, Statia en Saba. Ook gaat er gekeken worden naar constitutionele toetsing constitutionele toetsingWanneer er word gekeken of een wet of regels wel de grondwet volgt. voor de inwoners van deze drie eilanden.

BIJ1 heeft ook vaak gevraagd om herstelbetalingen herstelbetalingenEen betaling om een probleem te herstellen. aan slachtoffers en familie van slachtoffers van kolonialisme en slavernij, maar ook aan de staat van Indonesië omdat ze voor hun vrijheid hebben moeten betalen. Ook heeft BIJ1 zich uitgesproken voor het verboden maken van Zwarte Piet, voor een complete AOW voor Surinamers, dat Surinamers zonder papieren hier mogen blijven, voor het stoppen van etnisch-profileren, en om ervoor te zorgen dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten hun schulden aan Nederland niet meer hoeven terug te betalen.  BIJ1 heeft ook aandacht besteed aan het helpen van mensen die niet kunnen lezen en schrijven in de Caraïben. Een Koninkrijksbrede vergadering om kennis op te doen over het koloniale verleden voorgesteld. Gevraagd om het Zwart Manifest te gebruiken om anti-Zwart racisme tegen te gaan, en om maatregelen te nemen tegen klimaatracisme klimaatracismeRacisme binnen de aanpak van klimaatverandering..

Het belang van ervaringsdeskundigheid

Wij hebben deze maatregelen niet zomaar bedacht. Alles wat wij doen, bereikt hebben, en/of krijgen, komt van het samen denken, dromen, en weten. Niets is van ons alleen. Dat maakt de politiek, waar het vaak meer gaat om gezien worden dan de boodschap, soms moeilijk. Maar als politieke partij die is ontstaan uit burgers die actie voeren tegen sociale problemen, doen we alles wetend dat verandering nooit direct uit de politiek komt. Politieke verandering komt door de acties van normale mensen. Het is aan ons om de leiding van mensen buiten het systeem te volgen.

Daarom willen wij dat de invulling van de ‘stappen achter de komma’ ‘stappen achter de komma’De stappen die de regering wil zetten na het sorry zeggen voor slavernij. niet bepaald worden door witte mannen in pak, maar door de verschillende groepen die door het kolonialisme getroffen zijn, uit Nederland, Suriname, en het Caribische gedeelte. Want: niets over ons, zonder ons. BIJ1 vindt dat de betrokkenheid van het Caribische gedeelte in het herstel vast moet komen te staan in de wet.

Als een politieke partij die spreekt namens een brede beweging die al honderden jaren zich inzet voor Dat sommige mensen niet meer waarde hebben dan anderen. en “economische rechtvaardigheid” “economische rechtvaardigheid”Dat we de rijkdom in het land eerlijk verdelen., in het bijzonder vanuit Zwarte groepen, zien wij het als onze taak om deze geluiden zo veel mogelijk te versterken. Hierin bouwen wij op de schouders van reuzen, uit het verleden én het nu. 

PETITIE: ONTRAFEL DE VERLOREN ROOTS

Vraag het kabinet om DNA-onderzoek voor nazaten van tot slaaf gemaakten mogelijk te maken op een betrouwbare manier via universiteiten!

DNA PETITIE