Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Vluchtelingen hebben recht op bescherming, ook tijdens coronacrisis


17-03-2020

Er is zich een immense en onmenselijke crisis aan het ontvouwen voor vluchtelingen, zowel aan de grenzen van Fort Europa als hier in Nederland.

Vluchtelingen die nu naar Nederland komen, kunnen niet terecht in een asielzoekerscentrum. Ze zullen ook niet worden geïdentificeerd, geregistreerd of gehoord door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), zo maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend via een brief aan de Tweede Kamer. Ook geeft hij aan dat als de wettelijk voorgeschreven termijnen door de maatregelen worden overschreden, er sprake is van ‘overmacht’. In andere woorden: ‘helaas, pech.’

De rechten van vluchtelingen worden door deze maatregelen nog verder ingeperkt. Op deze manier wordt eens te meer aangetoond hoe de meest kwetsbare groepen ook tijdens de coronacrisis niet in bescherming worden genomen, maar juist het hardst worden geraakt.

In Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers zich bevindt, stonden vluchtelingen al voor een dichte poort. Uiteindelijk kregen zij na veel gedoe alsnog onderdak voor de nacht, maar hun toekomst -en die van de vluchtelingen die zich de komende periode willen aanmelden, blijft enorm onzeker. Er wordt gesproken over noodopvang in de vorm van tenten en paviljoens, maar waar de opvanglocatie zal komen te staan en hoe deze zal worden ingericht, blijft onduidelijk.

VluchtelingenWerk Nederland ziet de situatie vol ongeloof ontvouwen: “Mensen die vluchten voor oorlog of vervolging, staan letterlijk voor een dichte deur.”

Ongefundeerd

De opvang is geregeld in Europees recht. Daarin staat duidelijk dat iedere Europese lidstaat de plicht heeft om mensen die asiel willen aanvragen, op te vangen. Binnen dit asielrecht is geen ruimte om zomaar geen opvang meer aan te bieden. Volgens Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht, kan binnen die Europese regels ook zeker geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om volksgezondheid – hetgeen waar de minister zich nu op beroept. Ze geeft aan dat deskundigen erkennen dat het om een unieke situatie gaat, maar de geldende wetten en regels liegen er niet om.

Ook asieladvocaten zijn sceptisch en stappen mogelijk zelfs naar de rechter. Wil Eikelboom, voorzitter van de vereniging voor asieladvocaten, geeft aan nooit te hebben verwacht dat het in Nederland ooit zover zou komen dat we toegang tot het wettelijk vastgelegde recht op asielprocedures zouden moeten afdwingen bij de rechter. Viroloog Menno de Jong voegt daar aan toe dat vluchtelingen daarnaast helemaal geen extra risico vormen voor de volksgezondheid. In ieder geval geen ander risico dan bijvoorbeeld de toeristen die hier nu ook nog kunnen en mogen rondlopen.

Het is een gang van zaken die de onmenselijke prioriteiten van ons asielbeleid nogmaals blootlegt. Het feit dat dergelijke besluiten worden genomen en rechten worden ontnomen, zonder dat er überhaupt eerst is nagedacht over alternatieven, spreekt boekdelen over de houding van onze regering in de richting van vluchtelingen. Een extra pijnlijke bevestiging, nadat eerder deze maand al bekend werd dat vluchtelingen in de meest verschrikkelijke toestanden terecht kwamen toen zij probeerden de E.U. te betreden via Griekenland.

Eerder deze maand schreven we over de schrijnende situatie aan de Griekse grens en hoe Fort Europa bijdraagt aan het schenden van mensenrechten.

Onacceptabel

Door het hele land worden veel dagopvang-locaties voor vluchtelingen gesloten. Voor een grote groep ongedocumenteerde vluchtelingen, betekenen de maatregelen rondom het virus dat ze overdag op de straat zijn toegewezen, zonder toegang tot voedsel en een plek om te zijn.

Het feit dat mensen op straat moeten zwerven, terwijl iedereen met klem wordt aangeraden in zelf-quarantaine te gaan, is onbegrijpelijk en onacceptabel. Deze mensen hebben geen toegang tot dagopvang, zorg, voedsel en faciliteiten voor gedegen hygiëne.

In Amsterdam is enkel het Wereldhuis nog in beperkte setting open, maar ook zij staan op het punt de deuren te sluiten. In de Winteropvang van Amsterdam verblijven meer dan 90 ongedocumenteerde vluchtelingen die op de wachtlijst staan voor gemeentelijke opvang en nog steeds iedere ochtend de deur uit worden gezet.

Het feit dat mensen op straat moeten zwerven, terwijl iedereen met klem wordt aangeraden in zelf-quarantaine te gaan, is onbegrijpelijk en onacceptabel.

Ondertussen heerst voor twee andere groepen ongedocumenteerden in Amsterdam enkel de onzekerheid. De ontruiming van de Parkeergarage Kempering en het termineren van opvang voor Dublinclaimanten, die nu 6 maanden opvang hebben ontvangen, is voorlopig uitgesteld van 1 april tot 6 april. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk, ook of deze periode van eventueel uitstel verlengd wordt als de maatregelen verlengd worden.

Tijdens een crisis als deze, zouden we juist bescherming moeten bieden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. In plaats daarvan, worden hun mensenrechten op deze manier opnieuw geschonden.

BIJ1 vraagt aan de minister en het kabinet om mensenrechten in stand te houden en er voor te zorgen dat vluchtelingen 24 uur per dag op een veilige manier kunnen worden opgevangen. Ook zij hebben het recht om beschermd te worden tegen de verspreiding van het coronavirus.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer