Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Vluchtelingen hebben recht op bescherming, ook tijdens coronacrisis


17-03-2020

Er is zich een immense en onmenselijke crisis aan het ontvouwen voor vluchtelingen, zowel aan de grenzen van Fort Europa als hier in Nederland.

Vluchtelingen die nu naar Nederland komen, kunnen niet terecht in een asielzoekerscentrum. Ze zullen ook niet worden geïdentificeerd, geregistreerd of gehoord door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), zo maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend via een brief aan de Tweede Kamer. Ook geeft hij aan dat als de wettelijk voorgeschreven termijnen door de maatregelen worden overschreden, er sprake is van ‘overmacht’. In andere woorden: ‘helaas, pech.’

De rechten van vluchtelingen worden door deze maatregelen nog verder ingeperkt. Op deze manier wordt eens te meer aangetoond hoe de meest kwetsbare groepen ook tijdens de coronacrisis niet in bescherming worden genomen, maar juist het hardst worden geraakt.

In Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers zich bevindt, stonden vluchtelingen al voor een dichte poort. Uiteindelijk kregen zij na veel gedoe alsnog onderdak voor de nacht, maar hun toekomst -en die van de vluchtelingen die zich de komende periode willen aanmelden, blijft enorm onzeker. Er wordt gesproken over noodopvang in de vorm van tenten en paviljoens, maar waar de opvanglocatie zal komen te staan en hoe deze zal worden ingericht, blijft onduidelijk.

VluchtelingenWerk Nederland ziet de situatie vol ongeloof ontvouwen: “Mensen die vluchten voor oorlog of vervolging, staan letterlijk voor een dichte deur.”

Ongefundeerd

De opvang is geregeld in Europees recht. Daarin staat duidelijk dat iedere Europese lidstaat de plicht heeft om mensen die asiel willen aanvragen, op te vangen. Binnen dit asielrecht is geen ruimte om zomaar geen opvang meer aan te bieden. Volgens Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht, kan binnen die Europese regels ook zeker geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om volksgezondheid – hetgeen waar de minister zich nu op beroept. Ze geeft aan dat deskundigen erkennen dat het om een unieke situatie gaat, maar de geldende wetten en regels liegen er niet om.

Ook asieladvocaten zijn sceptisch en stappen mogelijk zelfs naar de rechter. Wil Eikelboom, voorzitter van de vereniging voor asieladvocaten, geeft aan nooit te hebben verwacht dat het in Nederland ooit zover zou komen dat we toegang tot het wettelijk vastgelegde recht op asielprocedures zouden moeten afdwingen bij de rechter. Viroloog Menno de Jong voegt daar aan toe dat vluchtelingen daarnaast helemaal geen extra risico vormen voor de volksgezondheid. In ieder geval geen ander risico dan bijvoorbeeld de toeristen die hier nu ook nog kunnen en mogen rondlopen.

Het is een gang van zaken die de onmenselijke prioriteiten van ons asielbeleid nogmaals blootlegt. Het feit dat dergelijke besluiten worden genomen en rechten worden ontnomen, zonder dat er überhaupt eerst is nagedacht over alternatieven, spreekt boekdelen over de houding van onze regering in de richting van vluchtelingen. Een extra pijnlijke bevestiging, nadat eerder deze maand al bekend werd dat vluchtelingen in de meest verschrikkelijke toestanden terecht kwamen toen zij probeerden de E.U. te betreden via Griekenland.

Eerder deze maand schreven we over de schrijnende situatie aan de Griekse grens en hoe Fort Europa bijdraagt aan het schenden van mensenrechten.

Onacceptabel

Door het hele land worden veel dagopvang-locaties voor vluchtelingen gesloten. Voor een grote groep ongedocumenteerde vluchtelingen, betekenen de maatregelen rondom het virus dat ze overdag op de straat zijn toegewezen, zonder toegang tot voedsel en een plek om te zijn.

Het feit dat mensen op straat moeten zwerven, terwijl iedereen met klem wordt aangeraden in zelf-quarantaine te gaan, is onbegrijpelijk en onacceptabel. Deze mensen hebben geen toegang tot dagopvang, zorg, voedsel en faciliteiten voor gedegen hygiëne.

In Amsterdam is enkel het Wereldhuis nog in beperkte setting open, maar ook zij staan op het punt de deuren te sluiten. In de Winteropvang van Amsterdam verblijven meer dan 90 ongedocumenteerde vluchtelingen die op de wachtlijst staan voor gemeentelijke opvang en nog steeds iedere ochtend de deur uit worden gezet.

Het feit dat mensen op straat moeten zwerven, terwijl iedereen met klem wordt aangeraden in zelf-quarantaine te gaan, is onbegrijpelijk en onacceptabel.

Ondertussen heerst voor twee andere groepen ongedocumenteerden in Amsterdam enkel de onzekerheid. De ontruiming van de Parkeergarage Kempering en het termineren van opvang voor Dublinclaimanten, die nu 6 maanden opvang hebben ontvangen, is voorlopig uitgesteld van 1 april tot 6 april. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk, ook of deze periode van eventueel uitstel verlengd wordt als de maatregelen verlengd worden.

Tijdens een crisis als deze, zouden we juist bescherming moeten bieden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. In plaats daarvan, worden hun mensenrechten op deze manier opnieuw geschonden.

BIJ1 vraagt aan de minister en het kabinet om mensenrechten in stand te houden en er voor te zorgen dat vluchtelingen 24 uur per dag op een veilige manier kunnen worden opgevangen. Ook zij hebben het recht om beschermd te worden tegen de verspreiding van het coronavirus.

#KomBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

Word lid

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen na politiegeweld in noodopvanglocatie

Beelden van de organisatie MiGreat tonen aan hoe vreedzame demonstranten met politiegeweld worden belaagd in de crisisnoodopvanglocatie in Zuidbroek. Ondanks dat er geen enkele dreiging is, worden mensen met wapenstokken geslagen en zijn er politiehonden aanwezig. Ook horen we geluiden van aanwezigen dat hun recht op demonstratie en informatievergaring op andere manieren is geschonden. BIJ1 […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkige zorg in crisisnoodopvanglocaties

De zorg in crisisnoodopvanglocaties is extreem gebrekkig. Asielzoekers zouden behandeld worden in claustrofobische behandelkamers die vitale apparatuur missen. Basisartsen worden overwerkt en hebben geen toegang tot een elektronisch patiëntendossier. Daarnaast zijn er indicaties dat detacheerder Arts & Specialist torenhoge winstmarges toerekent aan het leveren van deze zorg. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over moord op gedetineerde door celgenoot

De 24-jarige Nigel Hill werd enkele weken geleden om het leven gebracht door zijn celgenoot, die is veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens de eerdere moord op zijn huisgenoot. Zijn nabestaanden zijn pas twee dagen later op de hoogte gesteld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie wordt er ter verantwoording geroepen, en welke maatregelen worden […]

Lees meer