Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 doet aangifte van bedreigingen


15-03-2021

Simons: “de rechterlijke macht en opsporingsdiensten zijn onbekwaam.”

Als linkse partij met een zwarte vrouw als partijleider ontvangt BIJ1 veel online haat en bedreigingen. Dit is een maatschappelijk probleem en het is belangrijk dat we dit niet toestaan en het een halt toeroepen. Daarom heeft de politieke partij aangifte gedaan van een selectie van haat- en dreigberichten. Echter maakt maar één van de plaatsers van deze berichten kans op vervolging.

Sylvana Simons: “Het proces van onze aangifte zegt veel over de gebrekkige rechtsbescherming.  Met deze overheid moeten we ons als burger echt zorgen maken.”

Er komen bij BIJ1 duizenden haatvolle privéberichten, comments, mailtjes, posts en tweets binnen. Ze zijn doorgaans racistisch, seksistisch, validistisch, LHBTQIAP+-hatend en te vaak met een concrete bedreiging. De 52 berichten waarvan BIJ1 aangifte heeft gedaan waren maar een topje van de ijsberg. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft de partij geholpen met het maken van een selectie. Advocaat Krit Zeegers legt uit waarom dit nodig is: “De bekende zaken die tot nu toe succesvol zijn gevoerd over online haat en discriminatie waren, voor zover ik weet, op basis van een aangifte waarbij de aangever zelf al veel werk had gedaan in het verzamelen en selecteren van de ‘ergste’ berichten. Dat is eigenlijk het werk van politie en justitie, zoals de rechtbank Amsterdam ook expliciet opmerkte in de vonnissen in de zaken van Clarice Gargard.”. 

De afhandeling van de aangifte van BIJ1 is een symptoom van een maatschappij waarin je openlijk seksistisch en racistisch kunt zijn, zonder vervolgd te worden. Jerrol Marten, directeur Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam zegt hierover: “Melders worden vaak behandeld alsof men zeurt. En niet zelden beoordeelt de opsporingsambtenaar die de aangifte moet opnemen ter plekke over de validiteit van de aangifte. Die verwerkt het dan als een melding of in z’n geheel niet.” BIJ1 wil toe naar een samenleving waarin het zin heeft om aangifte te doen. Maar het is te begrijpen dat mensen ontmoedigd raken en geen aangifte meer doen. Dat is namelijk intensief en pijnlijk proces, terwijl de kans op vervolging bijna nihil is.

Sylvana Simons: “We moeten het hebben over de grenzen van wat wij normaal vinden en die grens flink de goede kant op verschuiven. Tot die tijd moeten we dapper genoeg blijven om ons tegen dit onrecht uit te spreken.”

Online bedreigingen zijn vaak anoniem, waardoor je niet weet waar het gevaar vandaan komt en het moeilijker op te sporen en te vervolgen is. Momenteel komen mensen op grote schaal weg met het overtreden van de wet omdat de autoriteiten het nu niet goed willen of kunnen aanpakken. De juridische mogelijkheden en bevoegdheden om te vervolgen op online haat zijn momenteel beperkt.

Jerrol Marten: “We zitten opgescheept met een antidiscriminatiewetgeving die te veel ruimte biedt aan de dader van discriminatie en racisme, terwijl oog voor de individuele impact op het slachtoffer ontbreekt. Dat perspectief moet in wet- en regelgeving worden opgenomen. Hierop moet een nationaal rapporteur en/of een nationaal coördinator discriminatie en racisme regie voeren.”

Dat dit soort bedreigingen en beledigingen niet worden aangepakt is een politieke keuze. Online haat kunnen we namelijk stoppen met betere wetgeving en juridische consensus. BIJ1 pleit dan ook voor juridische definities van racisme, anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme, moslimhaat en haat tegen Roma en Sinti. Die expliciet moeten worden opgenomen in antidiscriminatiewetgeving en betrekking hebben op het structurele karakter van deze vormen van onderdrukking. Bovendien wordt als het aan de partij ligt nationaliteit toegevoegd als discriminatiegrond aan Artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht. Ook wil BIJ1 dat aangiftes en meldingen over racistisch geweld serieuzer en kundig worden opgepakt. Dit moet door deskundige opsporingsambtenaren die hiervoor expertise hebben opgedaan en gekwalificeerd zijn worden uitgevoerd en ondergebracht worden in een gespecialiseerde landelijk opererend rechercheteam anti-discriminatie.

Een veilige samenleving voor iedereen is voor BIJ1 topprioriteit. Het is belangrijk dat we haat niet tolereren in onze samenleving. Het treft in dit geval de mensen van BIJ1, maar (online) haat raakt iedereen in ons land die niet tot de heersende norm behoort. Mensen van kleur, mensen met beperkingen, vrouwen, leden van de LHBTQIAP+ gemeenschap en vele anderen krijgen op dagelijkse basis te maken met haat en discriminatie. Als partij vertegenwoordigt BIJ1 die gemarginaliseerde groepen.

Sylvana Simons: “Wie zich uitspreekt in ons land, kan extra haat verwachten. Maar genoeg is genoeg. Dit moet nu stoppen. Ik zal blijven strijden tot het rechtssysteem voor iedere vrouw van kleur en voor ieder ander goed werkt.”

Luister ook naar onze kandidaat Rebekka die hierover in gesprek ging op NPO Radio 1.

En lees meer over manieren om jezelf te beschermen en actie te ondernemen: www.eerstehulpbijonlinehaat.nl

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Voor meer informatie en interviewverzoeken: Charlie Herlmijr |
charlie@bij1.org en 0616619569


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer