Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 is solidair met de zorg in staking


20-11-2019

De zorgmedewerker staat onder druk. Het personeelstekort in ziekenhuizen dwingt medewerkers om te veel te doen voor te weinig geld. Het kapitalistisch systeem met winstbeluste zorgverzekeraars en een liberale overheid maakt misbruik van de liefde van medewerkers voor hun vak en patiënten. Nu trekken ziekenhuismedewerkers een grens: vandaag staken zij voor een betere CAO en een betere beloning.

Winstbeluste zorgverzekeraars en een liberale overheid maken misbruik van de liefde van medewerkers voor hun vak en patiënten.

Vanwege de slechte werkomstandigheden is personeel slecht te vinden, waardoor een tekort ontstaat. Omdat er te weinig medewerkers zijn, zijn er elke dag vele ‘open diensten’, diensten die niet kunnen worden ingevuld met personeel. Een probleem waar al sinds de moordende bezuinigingen van recente kabinetten voor is gewaarschuwd, maar helaas niet voldoende op is geanticipeerd.

Gedwongen ZZP-constructies

Wel zijn er signalen dat er een oplossing is: jezelf verhuren als ZZP-verpleegkundige . Jouw ambacht verandert dan in handelswaar, waarbij je weliswaar meer kunt verdienen (je bent meer waard), maar geen enkele bescherming geniet in het geval van bijvoorbeeld een ontslag of in de vorm van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.Deze keuze is geen echte keuze. Je wordt feitelijk gedwongen om jouw collectieve rechten op te geven. Er is een slechte werkzekerheid voor de medewerker en de zorg komt zo onder druk te staan. Het geld is schaars en als de medewerker duurder wordt, blijft er minder geld over voor wat daadwerkelijk centraal hoort te staan: zorg voor de patiënt.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht in Nederland. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een bepaalde tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars moeten daarom voldoende zorg inkopen. Met deze zorgplicht in de hand, knijpen ze ziekenhuizen en andere zorginstellingen uit.Minder patiënten en kortere opnames betekent dat de verzekeraar minder geld hoeft uit te keren. Dat dit mis kan gaan hebben we vorig jaar al gezien met de ziekenhuizen van de MC-groep; het Slotervaart moest hals over kop sluiten en het Zuiderzee ziekenhuis kon ternauwernood deels worden overgenomen door een ander ziekenhuis.

Vorige maand werd bekend dat GGNet 90 mensen die al in behandeling waren weer terugzet op de wachtlijst, omdat Zilveren Kruis niet meer wil betalen en het budget voor dit jaar op is. Dit laat zien hoe pervers en groot de macht van de zorgverzekeraar is. Als de zorgverzekeraar het mes op de keel houdt van zorginstellingen en daarmee hun medewerkers, zal dit vaker gaan gebeuren en zullen er meer situaties als die van het Slotervaart zich gaan voltrekken. De patiënt doet er dan niet meer toe, die is immers maar handelswaar,

Marktwerking

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weigert verantwoordelijkheid te nemen. Zij communiceert keer op keer richting zorgmedewerkers, dat de problemen niet een zaak zijn van de overheid, maar van de zorgverzekeraar, de instellingen en het personeel. De minister vergeet dat de problemen juist zijn ontstaan sinds de introductie van de ‘marktwerking’. Het winstdenken sloopt onze zorg. Het moet afgelopen zijn met de marktwerking in de zorg!

BIJ1 staat voor goede arbeidsvoorwaarden en zorg van kwaliteit. Zorg is een recht en zou toegankelijk en gratis moeten zijn. We zien hier veel overeenkomsten met het lerarentekort in het onderwijs, dat aan dezelfde kapitalistische kaalslag onderworpen wordt.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer