Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen na politiegeweld in noodopvanglocatie


25-04-2023

Beelden van de organisatie MiGreat tonen aan hoe vreedzame demonstranten met politiegeweld worden belaagd in de crisisnoodopvanglocatie in Zuidbroek. Ondanks dat er geen enkele dreiging is, worden mensen met wapenstokken geslagen en zijn er politiehonden aanwezig. Ook horen we geluiden van aanwezigen dat hun recht op demonstratie en informatievergaring op andere manieren is geschonden. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid:

Aan de minister:

1. Bent u bekend met de beelden van politiegeweld bij de crisisopvang in Zuidbroek?

2. Kunt u ingaan op de keuze van de politie om honden en wapenstokken mee te nemen naar een vreedzame demonstratie in een crisisnoodopvang? Wat is daarover uw oordeel?

3. Kunt u ingaan op de keuze om mensen te slaan met wapenstokken, terwijl er duidelijk te zien is dat er zich geen enkele dreigende situatie voordoet? Wat is daarover uw oordeel?

4. Hoe verhouden het getoonde gedrag en het ondernomen geweld zich tot het demonstratierecht?

5. Klopt het dat, zoals aangegeven door getuigen, de politie telefoons afpakte en/of heeft gepoogd deze af te pakken? Hoe verhoudt dit zich tot het eigendomsrecht en informatievergaring?

6. Welke nazorg wordt er naar aanleiding van deze situatie geboden aan de slachtoffers van politiegeweld?

7. Zijn er consequenties voor de betrokken agenten? Wordt er onderzoek verricht naar het buitensporig handelen? En zo ja, op welke termijn?

8. Kunt u te zijner tijd de evaluatie van de politie op basis van deze gebeurtenissen met ons delen?

Aan de staatssecretaris:

1. Bent u bekend met de beelden van politiegeweld bij de crisisopvang in Zuidbroek?

2. Klopt het dat, zoals aangegeven door betrokkenen, leefgeld wordt/kan worden ingehouden wordt van mensen die demonstreerden en/of politiegeweld filmden? Hoe verhoudt dit zich tot het demonstratierecht en informatievergaring?

3. Klopt het dat, zoals aangegeven door betrokkenen, er een gedwongen verplaatsing naar Ter Apel heeft plaatsgevonden nadat een persoon demonstreerde en/of politiegeweld filmde? Hoe verhoudt dit zich tot het demonstratierecht en informatievergaring?

4. Kunt u aangeven waarom, zoals aangegeven door betrokkenen, COA personeel telefoons afpakt van bewoners als zij mogelijk strafbaar gedrag van personeel vastleggen?

5. Welke nazorg biedt COA aan de slachtoffers van politiegeweld?

6. Hoe gaat worden gezorgd en gehandhaafd dat COA-personeel in de toekomst demonstraties faciliteert, in plaats van de repressie die wij op deze beelden terugzien?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 presenteert partijprogramma

Met trots presenteren we aan jullie ons concept partijprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. In samenwerking met belangenorganisaties en experts, heeft de programmacommissie vorm gegeven aan onze plannen voor een leefbare planeet, gebouwd op radicale gelijkwaardigheid, economische rechtvaardigheid en internationale solidariteit. Ons programma stelt niet winst, maar mensen centraal. Met onze plannen halen we […]

Lees meer

BIJ1 presenteert kandidatenlijst

Met enorme trots presenteren we de concept kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. We hebben een groep mensen bijeengebracht die elkaar vinden in de gedeelde waarden van onze partij: radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.┬áHet is de selectiecommissie van BIJ1 gelukt om een representatieve lijst samen te stellen, van mensen die ons […]

Lees meer
Aftrap verkiezingscampagne BIJ1 2021

SAVE THE DATE: HET BIJ1 CONGRES!

Dit jaar zullen we onze Algemene Ledenvergadering heel anders aanpakken dan normaal: namelijk met een tweedaags ledencongres op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober! Voor het eerst in de geschiedenis van BIJ1 organiseren we een congres voor al onze leden en relaties. Het zal een weekend worden gevuld met inspirerende sprekers, toffe activiteiten en workshops, en een educatieve netwerkmarkt […]

Lees meer