Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD


10-09-2022

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

1. Bent u op de hoogte van de nieuwsartikelen in het NRC over het feit dat de AIVD gedurende 35 jaar de journalist Stella Braam heeft gevolgd?

2. Bent u het eens dat de spionage van Stella Braam door de AIVD een van de vele zorgwekkende signalen is dat de AIVD vaker onrechtmatig en onbehoorlijk handelt in het verzamelen van gegevens van burgers, zoals ook in een ander geval is beoordeeld in juni 2022 door de CTIVD?

3. Bent u bereid om door de CTIVD te laten onderzoeken of de AIVD in het geval van Stella Braam in strijd handelt met de Wet Journalistieke Bronbescherming middels het onrechtmatig toepassen van bijzondere opsporingsmiddelen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Bent u het eens dat het niet kunnen garanderen van bronbescherming een bedreiging is voor de democratische rechtsstaat omdat journalisten op deze wijze hun werk niet meer onafhankelijk uit kunnen voeren? Hoe ziet u dit in het licht van het feit dat bronbescherming al onmogelijk wordt als de AIVD gegevens verzamelt en dossiers bijhoudt van journalisten, ook zonder het toepassen van bijzondere opsporingsmiddelen?

5. Kunt u toelichten in hoeverre en op welke wijze de aanbevelingen van de CTIVD uit 2017 met betrekking tot de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en  journalisten door de AIVD zijn toegepast?

6. Bent u bereid om de CTIVD opdracht te geven om breder onderzoek uit te voeren naar mogelijke onrechtmatige en onbehoorlijke gegevensverzameling van journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten en politici door de AIVD? Zo ja, wanneer kunt u daar de Kamer over informeren? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerde artikelen

Rotterdam uitzicht vanaf de Euromast

DE ROTTERDAMSE WOONVISIE: WONEN IS EEN RECHT!

Wethouder Chantal Zeegers (D66) deelde oktober vorig jaar de eerste versie van ‘de Woonvisie’. Dit is een plan van hoe er in Rotterdam de komende jaren woningen gebouwd gaan worden. Zo wil Zeegers zo’n 7.000 tot 8.000 huizen laten bouwen in Rotterdam (vóór 2026), als eerste stap voor het ‘oplossen’ van de woningcrisis.  De geplande […]

Lees meer
Edson is een zwarte man met kort zwart haar. Hij kijkt vriendelijk in de camera, heeft een grijsgroene overhemd aan en houdt z'n handen vast voor zich.

Met racisme en xenofobie wint links nooit

Linkse partijen zijn er door de jaren heen niet in geslaagd het neoliberalisme met een krachtig en effectief tegenverhaal te bevechten. Sterker nog, zij nemen rechtse frames heel vaak over. Zoals migratierecht-expert Fadi Fahad onlangs opmerkte: ‘rechtse partijen bepalen de kaders voor het migratiedebat, en links conformeert zich hieraan.’ In de huidige verkiezingscampagne wordt deze trend onverminderd voortgezet. […]

Lees meer
De Nieuwe Kerk in Amsterdam met daarop de tekst geprojecteerd: Kick out roofkunst

KICK OUT ROOFKUNST. KICK OUT ZWARTE PIET.

Nederlandse musea staan vol met roofkunst: belangrijke en waardevolle culturele schatten die tijdens de koloniale tijd zijn gestolen door Nederland. BIJ1 heeft hier vandaag tijdens de Grote Indonesië Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk aandacht voor gevraagd.  We hebben een boodschap op het gebouw geprojecteerd waarop bezoekers en voorbijgangers konden lezen: Kick out roofkunst, Kick out […]

Lees meer