Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over ernstige misstanden binnen de politie


BIJ1 heeft Kamervragen gesteld over de meerdere berichten in het nieuws waaruit blijkt dat er een onveilige sfeer bestaat binnen het Nederlandse politiekorps.

Het Nederlandse politiekorps is de laatste tijd regelmatig in opspraak. Uit meerdere berichten blijkt dat de sfeer binnen de politie onveilig is. Zo brak er begin mei 2021 een ernstig gevecht uit tussen twee politieagenten waarbij een agent gebroken ribben heeft opgelopen en de andere agent in handboeien is afgevoerd. In april pleegde een agent zelfmoord door toenemende werkdruk, nadat zijn verzoeken tot verlichting van zijn taken niet serieus zijn genomen door zijn leidinggevenden. Een andere agent pleegde in 2019 zelfmoord nadat hij had geklaagd over pesten op de werkvloer.

In september 2020 kwam er een onderzoek uit van KPMG waaruit blijkt dat er bij de Dienst Landelijke Informatie Organisatie van de politie sprake is van pesten, discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Een ander rapport van de inspectie van het ministerie van Justitie begin dit jaar toonde aan dat er door organisatiechaos binnen de politie de kwaliteit en opsporing en samenwerking op internationaal niveau in het geding is.

BIJ1 heeft naar aanleiding van deze aanhoudende berichten Kamervragen gesteld over de cultuur binnen de politie.

Kamervragen Ernstige misstanden in de politieorganisatie

Schriftelijke vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de demissionair minister van Veiligheid en Justitie over ernstige misstanden in de politieorganisatie.

1

Bent u bekend met het bericht ‘Politieagent Landelijke Eenheid opgepakt die met collega op de vuist ging’ uit het NRC d.d. 8 mei 2021? Zoja, hoe duidt u het feit dat collega’s met elkaar op de vuist gaan?

2

Bent u op de hoogte van eerdere meldingen van dergelijke incidenten?

3

Bent u bekend met het bericht ‘Politierechercheur die werkte als infiltrant pleegt zelfmoord’ uit het NRC d.d. 23 april 2021? En het bericht ‘Onderzoek naar zelfmoord gepeste politiemedewerker’ van RTL Nieuws d.d. 27 december 2019?

4

Bent u met mij eens dat dergelijke excessen voortvloeien dan wel te wijten zijn aan de cultuur binnen de organisatie?

5

Bent u met mij eens dat juist een organisatie die een monopolie op geweld heeft zorg dient te dragen voor een veilige werksfeer teneinde dit soort excessen te voorkomen? Zoja, hoe kan het dat meerdere politiefunctionarissen door problemen die raken aan de cultuur binnen de politie geen andere uitweg meer zagen dan zelfdoding?

6

Hoe kijkt u aan tegen de conclusie van het onderzoek van KPMG uit september 2020, waarin wordt gesteld dat er bij de Dienst Landelijke Informatie Organisatie sprake is van pesten, discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik en vriendjespolitiek?

7

Hoe kijkt u tegen de conclusie van dit onderzoek aan, waarin wordt gesteld dat het bestraffen van ongewenst gedrag totaal ontbreekt en dat medewerkers aangeven actief te worden tegengewerkt als zij ongewenst gedrag willen melden?

8

Bent u het eens met de uitspraak van politiechef van den Berg, die aangeeft te vermoeden dat deze problemen ook op andere plekken binnen het politiekorps heersen?

9

Ziet u het totale gebrek aan consequenties en het actief tegenwerken van meldingen en klachten vanuit leidinggevenden als reden dat deze situatie niet verbetert? Zoja, welke stappen heeft u ondernomen dit aan te pakken? Zo nee, waarom niet en wat is dan volgens u wel de reden?

10

Ziet u een patroon in ernstige misstanden binnen de politieorganisatie, zoals onder andere omschreven in het rapport van KPMG, die resulteren in geweld en zelfmoord?

11

Wat is uw oordeel over de cultuur binnen de politie? Erkent u dat er een onveilige werksfeer voor medewerkers is? En deelt u met mij de mening dat er een grondige cultuuromslag nodig is?

12

Welke bevoegdheden heeft u om in te grijpen in de cultuur bij de politie?

13

Welke bevoegdheden heeft u om in te grijpen bij de politie naar aanleiding van specifieke casussen van geweld of zelfmoord?

14

Wie is verantwoordelijk voor een goede cultuur binnen de politie?

15

Bent u het eens met politiechef Van den Berg, die aangeeft dat dit rapport ‘een steekvlam’ is en dat er een grootschalig plan voor alle lagen van het politiekorps moet komen?

16

Bent u bereid dit grootschalige plan te ontwerpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u dit aanpakken?

17

Wat kan er, wat u betreft, absoluut niet missen in dit plan?

18

Hoe gaat u maatregelen, die de cultuur binnen de politie dienen te verbeteren, staven?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over aanval op vreedzame KOZP demonstratie in Volendam

Een vreedzame demonstratie van de organisatie Kick Out Zwarte Piet in Volendam is vandaag (4 december, 2021) hevig verstoord door bedreigingen en fysiek geweld. Demonstranten werden bekogeld met eieren, visafval en vuurwerk. Het is niet voor het eerst dat antiracismedemonstraties te maken krijgen met hevige bedreigingen en geconfronteerd worden met fysiek geweld. BIJ1 veroordeelt deze […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over eretitel voor corrupte bedrijven

In de nieuwste BOOS-aflevering toont Tim Hofman aan dat veel bedrijven een eretitel van het Koninklijk Huis hebben gekregen, terwijl ze zich schuldig maken aan allerlei ernstige dingen. Ondanks corruptie, klimaatschade of mensenrechtenschendingen mogen sommige bedrijven zich nog altijd ‘Koninklijk’ noemen. Komt die eretitel wel aan die bedrijven toe? BIJ1 is van mening dat we […]

Lees meer

Kamervragen: politie deelt dronebeelden woonprotest

Naar aanleiding van het buitenproportionele politiegeweld tijdens het Woonprotest in Rotterdam, heeft de politie dronebeelden gedeeld van de demonstratie. Deze zijn geknipt, en bevatten ook niet de aanleiding van het politie-ingrijpen, het moment van het eerste politie-ingrijpen zelf en de volledige beelden van de geweldtoepassing door agenten. Een uiterst bizarre situatie waarmee vooral wordt ingezet […]

Lees meer