Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg


13-08-2022

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de hand van deze aanbevelingen heeft BIJ1 vragen gesteld aan de Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  1. Zijn de ministers bekend met het artikel van Nienke van de Pal en Jason Bhugwandass op de site van ExpEx, waarin zij 5 aanpassingen noemen, die instromen op HBO- en/of universitair onderwijs voor vwo-leerlingen, die in de jeugdzorg zijn gestrand, gemakkelijker kan maken?
  1. Zijn de ministers bekend met het feit dat in de jeugdzorg voornamelijk vmbo- en praktijkonderwijs wordt aangeboden?
  1. Kan de minister aangeven of de 21+ toets omlaag kan naar 18 jaar?  Je moet 21 zijn voor een Colloquium Doctum, terwijl deze jongeren erbij gebaat zijn dat op 18 jarige leeftijd te doen.
  1. Kan de Minister specifiek voor deze groep het bindend studieadvies laten vervallen en toezien op meer maatwerk?
  1. Wat vindt de Minister van de suggestie om het propedeusediploma weer in te voeren? 
  1. Is de Minister het met de schrijvers van het artikel eens dat voor jongeren, die geen vwo diploma hebben kunnen halen, het propedeuse diploma inschrijving aan een andere universiteit of studie gemakkelijker maakt?
  1. Is de Minister bereid deze jonge mensen een dekkende tegemoetkoming te geven? En wellicht voor deze specifieke groep jongeren de vavo onder de studiefinanciering te laten vallen?
  1. Tenslotte: Minister Wiersma heeft de eisen voor diploma’s versoepeld vanwege corona. Met de duimregeling mochten leerlingen hun vinger op 1 vak houden, dat vervolgens niet meetelt in de beoordeling. Kinderen in de jeugdzorg zijn vaak gedepriveerd van onderwijs. Ook zij “leggen een parcours af met stenen in hun rugzak”. Is de Minister bereid om voor kinderen uit de jeugdzorg, die staatsexamen moeten doen ook de duimregeling toe te passen?

Gerelateerde artikelen

Reactie BIJ1 op excuses slavernijverleden

Vierhonderd jaar aan kolonialisme en slavernij — daar bood Nederland vandaag excuses voor aan. Het feit dat die excuses er zijn gekomen, is dankzij de ruimte in het collectieve bewustzijn van Nederland waar nazaten van totslaafgemaakten, Zwarte mensen en anderen uit pre- en postkoloniale groepen keihard voor hebben gewerkt. Het is het resultaat van alledaags […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over racisme bij ministerie van Buitenlandse Zaken

In een uiterst pijnlijk rapport, werd duidelijk dat er ook binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van institutioneel racisme. Op de werkvloer, op ambassades en diplomatieke posten werden mensen structureel racistisch bejegend, en werden Afrikaanse en Aziatische landen met racistische uitingen voortdurend belachelijk gemaakt. BIJ1 stelt daarom Kamervragen aan de minister:

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer