Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over het feit dat de politie in 2021 meer geweld gebruikte


Cijfers van de politie maken duidelijk dat zij in 2021 opnieuw meer geweld hebben gebruikt dan het voorgaande jaar. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, waarbij de-escalatie en het demonstratierecht in gevaar komen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid:

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Politie gebruikte meer geweld in 2021, wijt toename aan vele demonstraties’ van NU.nl d.d. 7 april 2022?
 1. Hoe kijkt u naar het feit dat de politie meer geweld heeft ingezet? Ziet u deze stijging als een onvermogen bij de politie om de-escalerend op te treden? Of heeft u een andere verklaring? Zo ja, welke? En waarop baseert u dat?
 1. Bent u bereid om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar in hoeverre gebrekkige de-escalatie een rol heeft gespeeld in de stijging van de inzet van geweld vanuit de politie? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
 1. Hoe kijkt u naar het feit dat de politie opvallend vaak naar de wapenstok greep, en vaker gebruik maakt van hevige middelen als traangas en waterkanonnen jegens demonstranten? Hoe verhouden deze gegevens zich volgens u tot het demonstratierecht?
 1. Bent u het eens met de constatering dat het gebruik van deze middelen een enorme fysieke en psychologische impact heeft op slachtoffers, en de inzet hiervan te allen tijde tot een absoluut minimum moet worden beperkt? Zo ja, in hoeverre kunt u garanderen dat dit het geval was? Bent u bereid hier een onafhankelijk onderzoek naar te laten doen? Wat is uw plan voor het meer centraal stellen van de-escalatie als hoofddoel in de praktijk?
 1. Hoe kijkt u naar de claim van de politie dat de toename van de inzet van geweld vanuit de politie te wijten valt aan een groter aantal demonstraties en manifestaties? Hoe kijkt u naar de paralel dat meer demonstraties zouden leiden tot meer politiegeweld? Acht u het een normale gang van zaken dat meer demonstraties vanzelfsprekend een logische verklaring zou zijn voor de inzet van meer geweld?
 1. Hoe plaatst u de bewering dat het toenemen van geweld te wijten valt aan demonstraties, en het feit dat dit als logische optelsom wordt benoemd, in het kader van het demonstratierecht als topprioriteit? Kunt u garanderen dat het recht op demonstratie te allen tijde is gewaarborgd? Bent u bereid dit onafhankelijk te laten toetsen?
 1. Wat wordt er concreet gedaan qua evaluatie op dit feit? Bent u het eens dat de houding vanuit de politie, namelijk dat de toename van de inzet van geweld vanuit de politie komt omdat er nu eenmaal meer demonstraties waren, te makkelijk is? 
 1. Deelt u de zorg dat het recht op demonstratie (mede door het op deze manier normaliseren van deze gang van zaken) onder druk staat, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de Woonopstand in Rotterdam of de KOZP demonstratie in Volendam, en de negatieve rol die de politie hierbij heeft gespeeld door respectievelijk gewelddadig ingrijpen, en het niet bieden van bescherming?
 1. Bent u bereid om met activistische bewegingen en demonstratie-organisatoren die dergelijke gebreken vanuit de politie hebben ervaren en voelen dat hun demonstratierecht niet is gehonoreerd in gesprek te gaan en te evalueren waar zij misstanden concluderen, en deze concreet mee te nemen in structurele verbeteringen?
 1. Wordt het feit dat de inzet van geweld vanuit de politie al vanaf het moment dat deze breed wordt geregistreerd jaarlijks structureel met 10 tot 15% stijgt meegenomen in een evaluatie? Wordt er gekeken naar redenen van dit patroon, waaronder expliciet de verantwoordelijkheid vanuit de politie zelf?
 1. Hoe kijkt u persoonlijk naar dit patroon? Bent u van plan dit breed te laten onderzoeken? Zo ja, op welke termijn en via welke middelen? Zo nee, waarom niet?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 en Omtzigt stellen Kamervragen over het niet openbaren van het onderzoeksrapport over de aanleiding voor de zelfdoding van een politieagent

Opnieuw verscheen er een vernietigend rapport over de politie, na de derde zelfdoding in twee jaar tijd binnen de Dienst Speciale Opsporing. Minister Yeşilgöz-Zegerius wil de Kamer echter geen inzage geven in het rapport. BIJ1 en Pieter Omtzigt stellen daarom de volgende vragen: Bent u bekend met het NRC-artikel: ‘Falend leiderschap, pestgedrag, angstcultuur: de verborgen […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over toename wereldwijde armoede

Een nieuw rapport van Oxfam laat zien dat ruim een kwart miljard meer mensen dit jaar groot risico lopen om in extreme armoede te belanden. Nederland speelt als belastingparadijs een grote rol in de groeiende economische ongelijkheid. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Bent u bekend met […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het verbod van een apartheidspanel op de Universiteit Leiden

Op 21 maart zou er een paneldiscussie plaatsvinden op de Universiteit Leiden over apartheid in Palestina. De universiteit verbood dat. Een voorbeeld van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bepreken. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Heeft […]

Lees meer