Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over het verbod van een apartheidspanel op de Universiteit Leiden


Op 21 maart zou er een paneldiscussie plaatsvinden op de Universiteit Leiden over apartheid in Palestina. De universiteit verbood dat. Een voorbeeld van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bepreken. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  1. Heeft u kennis genomen van het verbod van de Universiteit Leiden op de paneldiscussie ‘Apartheid, Racism and Intersectionality’ die op 21 maart plaats had moeten vinden en die was georganiseerd door een groep studenten en academici in het kader van de ‘Israël Apartheid Week’? Hoe beoordeelt u dit verbod? 
  1. Wat vindt u van de opvatting van het College van Bestuur en de Rector Magnificus van de Universiteit Leiden dat de moderator van het panel – de Nederlands-Palestijnse Dr. Dina Zbeidy – niet ‘neutraal’ genoeg zou zijn? Waarin is dit vermeende gebrek aan ‘neutraliteit’ gelegen volgens de Universiteit, en heeft dit te maken met haar afkomst als Palestijnse?
  1. Klopt het dat de Universiteit Leiden niet eerst met de betreffende moderator heeft gesproken voordat het hoofd van de beveiliging en het CvB tot het oordeel waren gekomen dat ze ‘ongeschikt’ zou zijn? Zo ja, hoe beoordeelt u de zorgvuldigheid waarmee het ingrijpende besluit tot het verbieden van een panel is genomen?   
  1. Bent u van mening dat er juist met het publiekelijk in twijfel trekken van de integriteit van een Nederlands-Palestijns academica met een doctoraat van de UvA er een onveilig klimaat is geschapen voor Palestijnse studenten en academici en om over Israëlische apartheid te praten? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u van mening dat het hier om een politiek besluit van het College van Bestuur gaat, en dat de verwijzing naar de huisregels die een ‘goede moderator’ voorschrijven dermate vaag is dat deze willekeur van de universiteit toelaat? 
  1. Bent u bereid bij de Universiteit Leiden aan te dringen op excuses richting Dr. Zbeidy, gezien het feit dat ze zonder wederhoor publiekelijk door het CvB en de Rector Magnificus als academica ongeschikt is verklaard voor het leiden van een panel over een onderwerp waar zij jarenlang onderzoek naar heeft gedaan? Kunt u uw antwoord toelichten?
  1. Klopt het dat de Universiteit Leiden eerder in 2018 een panel van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties in eerste instantie verbood, op grond klachten van Israël-lobby organisaties en niet verder onderbouwde ‘veiligheidsredenen’? Wat waren deze veiligheidsredenen concreet?
  2. Klopt het dat de Universiteit Leiden en andere universiteiten studiepunten toekennen aan studenten die collegereeksen volgen van pro-Israël lobby organisatie CIDI? Hoe voldoet dit volgens de Minister aan het door de Universiteit zelf aangedragen vereiste van ‘neutraliteit’ bij ‘onderwerpen zoals deze’? Waarom is het bij de collegereeks geen verplichting dat er ook een ander, door Palestijnse belangenorganisaties aangedragen, perspectief aanwezig is?
  1. Bent u het eens dat deze gebeurtenissen voorbeelden zijn van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bespreken? Zo nee, hoe dienen deze gebeurtenissen volgens u dan wel gekwalificeerd te worden? Zo ja, bent u bereid om het verder krimpen van deze ruimte actief tegen te gaan op Nederlandse Universiteiten? Op welke wijze?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 en Omtzigt stellen Kamervragen over het niet openbaren van het onderzoeksrapport over de aanleiding voor de zelfdoding van een politieagent

Opnieuw verscheen er een vernietigend rapport over de politie, na de derde zelfdoding in twee jaar tijd binnen de Dienst Speciale Opsporing. Minister Yeşilgöz-Zegerius wil de Kamer echter geen inzage geven in het rapport. BIJ1 en Pieter Omtzigt stellen daarom de volgende vragen: Bent u bekend met het NRC-artikel: ‘Falend leiderschap, pestgedrag, angstcultuur: de verborgen […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over toename wereldwijde armoede

Een nieuw rapport van Oxfam laat zien dat ruim een kwart miljard meer mensen dit jaar groot risico lopen om in extreme armoede te belanden. Nederland speelt als belastingparadijs een grote rol in de groeiende economische ongelijkheid. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Bent u bekend met […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het feit dat de politie in 2021 meer geweld gebruikte

Cijfers van de politie maken duidelijk dat zij in 2021 opnieuw meer geweld hebben gebruikt dan het voorgaande jaar. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, waarbij de-escalatie en het demonstratierecht in gevaar komen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid: Bent u bekend met het bericht ‘Politie gebruikte meer geweld in […]

Lees meer