Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over het verbod van een apartheidspanel op de Universiteit Leiden


28-03-2022

Op 21 maart zou er een paneldiscussie plaatsvinden op de Universiteit Leiden over apartheid in Palestina. De universiteit verbood dat. Een voorbeeld van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bepreken. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  1. Heeft u kennis genomen van het verbod van de Universiteit Leiden op de paneldiscussie ‘Apartheid, Racism and Intersectionality’ die op 21 maart plaats had moeten vinden en die was georganiseerd door een groep studenten en academici in het kader van de ‘Israël Apartheid Week’? Hoe beoordeelt u dit verbod? 
  1. Wat vindt u van de opvatting van het College van Bestuur en de Rector Magnificus van de Universiteit Leiden dat de moderator van het panel – de Nederlands-Palestijnse Dr. Dina Zbeidy – niet ‘neutraal’ genoeg zou zijn? Waarin is dit vermeende gebrek aan ‘neutraliteit’ gelegen volgens de Universiteit, en heeft dit te maken met haar afkomst als Palestijnse?
  1. Klopt het dat de Universiteit Leiden niet eerst met de betreffende moderator heeft gesproken voordat het hoofd van de beveiliging en het CvB tot het oordeel waren gekomen dat ze ‘ongeschikt’ zou zijn? Zo ja, hoe beoordeelt u de zorgvuldigheid waarmee het ingrijpende besluit tot het verbieden van een panel is genomen?   
  1. Bent u van mening dat er juist met het publiekelijk in twijfel trekken van de integriteit van een Nederlands-Palestijns academica met een doctoraat van de UvA er een onveilig klimaat is geschapen voor Palestijnse studenten en academici en om over Israëlische apartheid te praten? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u van mening dat het hier om een politiek besluit van het College van Bestuur gaat, en dat de verwijzing naar de huisregels die een ‘goede moderator’ voorschrijven dermate vaag is dat deze willekeur van de universiteit toelaat? 
  1. Bent u bereid bij de Universiteit Leiden aan te dringen op excuses richting Dr. Zbeidy, gezien het feit dat ze zonder wederhoor publiekelijk door het CvB en de Rector Magnificus als academica ongeschikt is verklaard voor het leiden van een panel over een onderwerp waar zij jarenlang onderzoek naar heeft gedaan? Kunt u uw antwoord toelichten?
  1. Klopt het dat de Universiteit Leiden eerder in 2018 een panel van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties in eerste instantie verbood, op grond klachten van Israël-lobby organisaties en niet verder onderbouwde ‘veiligheidsredenen’? Wat waren deze veiligheidsredenen concreet?
  2. Klopt het dat de Universiteit Leiden en andere universiteiten studiepunten toekennen aan studenten die collegereeksen volgen van pro-Israël lobby organisatie CIDI? Hoe voldoet dit volgens de Minister aan het door de Universiteit zelf aangedragen vereiste van ‘neutraliteit’ bij ‘onderwerpen zoals deze’? Waarom is het bij de collegereeks geen verplichting dat er ook een ander, door Palestijnse belangenorganisaties aangedragen, perspectief aanwezig is?
  1. Bent u het eens dat deze gebeurtenissen voorbeelden zijn van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bespreken? Zo nee, hoe dienen deze gebeurtenissen volgens u dan wel gekwalificeerd te worden? Zo ja, bent u bereid om het verder krimpen van deze ruimte actief tegen te gaan op Nederlandse Universiteiten? Op welke wijze?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer