Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over Human Rights Watch rapport Palestina


Op 27 april 2021 verscheen een nieuw rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over Palestina. Hierin staat dat Israël zich schuldig maakt aan het voeren van een apartheidsbeleid tegenover Palestijnen. De Joods Israëlische bevolking wordt structureel bevoorrecht en de Palestijnse bevolking wordt gediscrimineerd, zo stelt het rapport. BIJ1 heeft 16 schriftelijke Kamervragen ingediend naar aanleiding van dit rapport.

Conclusie van het rapport

“Ongeveer 6,8 miljoen Joodse Israëliers en 6,8 miljoen Palestijnen wonen in het gebied tussen de Mediterraanse Zee en de Jordaan rivier: een gebied dat zowel Israël beslaat als het Bezet Palestijns Gebied (BPG). Het BPG bestaat uit de Westelijke Jordaanoever, waar zich ook Oost-Jeruzalem bevindt, en de Gazastrook.

Over vrijwel dit hele gebied is Israël de enige regerende macht: in de resterende gebieden oefent Israël de primaire autoriteit uit, naast beperkte Palestijnse zelfbesturing. Over het hele spectrum en in vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven, behandelen de Israëlische autoriteiten de Joods Israëliërs met structureel voorrecht en discrimineren zij tegen de Palestijnen. Wetten, regels en uitingen door vooraanstaande Israëlische leiders maken het duidelijk dat het doel van Joods Israëlisch beleid is om volledige controle uit te oefenen over de demografie, politieke macht en landeigenaarschap van Palestijnen.

Om dit doel na te streven hebben Israëliërs zich in verschillende maten schuldig gemaakt aan de onteigening, gedwongen scheiding en onderwerping van Palestijnen op basis van hun identiteit. In sommige gebieden zijn deze ontberingen zo ernstig dat ze neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid zoals apartheid en vervolging.”

Kamervragen BIJ1

Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport van Human Rights Watch aangaande misdaden tegen de menselijkheid door Israël.

1

2

In dit rapport wordt door de mensenrechtenorganisatie geconstateerd dat Israël zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid, specifiek: apartheid (artikel 7.1j van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof) en vervolging van een identificeerbare groep (artikel 7.1h van het voornoemde Statuut). Wat is uw reactie daarop?

3

Het rapport concludeert dat de Israëlische autoriteiten Joodse Israëliërs een ‘superieure status’ onder de wet heeft toebedeeld ten opzichte van Palestijnen wanneer het aankomt op burgerrechten, toegang tot land, bewegingsvrijheid en de vrijheid om te bouwen of het verlenen verblijfsrecht aan naaste familieleden in Palestina. Wat is uw reactie daarop?

4

Wat is uw mening inzake het feit dat Israël in bezet Palestina aparte wetgeving hanteert voor Palestijnen (Palestijnen vallen niet onder het civiele recht, maar onder het militaire recht) en Palestijnen niet dezelfde rechten hebben als de bewoners van nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever?

5

Erkent u dat er sprake is van systematische onderdrukking en institutionele discriminatie, zoals het rapport van de Human Rights Watch het beschrijft, door Israël tegen Palestijnen?

6

Wat vindt u van de reactie van de Israëlische regering op dit rapport, waarin zij de misdaden tegen de menselijkheid afdoet met de bewering dat de mensenrechtenorganisatie ‘het bestaansrecht’ van Israël zou ‘ondermijnen’?

7

Is Nederland voornemens om de aanbevelingen van Human Rights Watch over te nemen? Kunt u dit per (op Nederland van toepassing zijnde) aanbeveling aangeven en daarbij aangeven waarom wel of waarom niet?

8

Welke verdere verantwoordelijkheid ziet u voor Nederland in de aanbeveling van Human Rights Watch om ‘activiteiten te staken die direct bijdragen aan de misdaden tegen de menselijkheid van apartheid en vervolging en [ook] het verstrekken van goederen en diensten te staken die waarschijnlijk bijdragen aan deze misdaden in lijn met de VN Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten om betrokkenheid in serieuze schendingen van rechten te voorkomen’?

9

Welke invloed heeft het huidige Nederlandse ontmoedigingsbeleid voor bedrijven die activiteiten in of voor nederzettingen willen ontplooien op (de uitbreiding van) nederzettingen in bezet Palestijns gebied?

10

Deelt u de mening dat met het huidige ontmoedigingsbeleid Nederland haar verantwoordelijkheid ontloopt om op te treden tegen misdaden tegen de menselijkheid? Zo nee, waarom niet?

11

Bent u bereid om het ontmoedigingsbeleid aan te passen naar een verbod op handel(sbetrekkingen) met, investeringen in en producten uit bezette gebieden? Zo nee, waarom niet?

12

In het licht van dit rapport, wilt u zich inzetten voor de periodieke update van de VN-zwarte lijst van bedrijven, ook wel de OHCHR? Zo nee, waarom niet?

13

Bent u bereid om wettelijk vast te leggen dat een plek op de VN-zwarte lijst van bedrijven een uitsluitingsgrond vormt bij aanbestedingen door het Rijk en provinciale en lokale overheden? Zo nee, waarom niet?

14

Nederland heeft miljoenencontracten gesloten met het Israëlische wapenbedrijf Elbit, dat wapens en technieken verkoopt als ‘battle proven’, nadat deze tegen Palestijnen gebruikt zijn. Wat betekenen de conclusies in het rapport voor de contracten met dit bedrijf?

15

Wat betekenen de conclusies van dit rapport voor de Nederlandse houding ten opzichte van het Europese Associatieverdrag met Israël?

16

Is Nederland bereid om op Europees niveau te pleiten voor het opbreken van dit verdrag? Waarom wel of waarom niet?


Gerelateerde artikelen

Lina Zedriga en Sylvana Simons

BIJ1 wil een Afrikaanse caucus: Sylvana Simons in gesprek met Lina Zedriga over de situatie in Oeganda

Sylvana Simons sprak met Lina Zedriga, medeoprichter en vice president National Unity Party uit Oeganda. Ze spraken over hoe BIJ1 en NUP elkaar kunnen steunen.

Lees meer
Een politieagent kijkt over het water. We zien zijn rug, hij draagt een donkerblauwe jas met gele strepen waar het logo van de politie op staat.

BIJ1 stelt Kamervragen over ernstige misstanden binnen de politie

BIJ1 heeft Kamervragen gesteld over de meerdere berichten in het nieuws waaruit blijkt dat er een onveilige sfeer bestaat binnen het Nederlandse politiekorps.

Lees meer
Persoon met een Palestijnse vlag voor een Israelische nederzetting.

STATEMENT ‘ISRAËL EN SHEIKH JARRAH’

De afgelopen weken werden getekend door een aanhoudende stroom van ‘escalaties’ als gevolg van de Israëlische bezetting van Palestina. Het gaat hier niet over een ‘ruzie’ want apartheid, kolonialisme en terreur zijn geen kenmerken van een ‘conflict’. Het zijn de kenmerken van onderdrukking. Human Rights Watch publiceerde vorige week een rapport met heldere conclusies: de […]

Lees meer