Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over toename wereldwijde armoede


Een nieuw rapport van Oxfam laat zien dat ruim een kwart miljard meer mensen dit jaar groot risico lopen om in extreme armoede te belanden. Nederland speelt als belastingparadijs een grote rol in de groeiende economische ongelijkheid. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

  1. Bent u bekend met het rapport van Oxfam Novib waarin wordt gesteld dat in 2022 een kwart miljard meer mensen wereldwijd groot risico lopen om dit jaar in extreme armoede te belanden?
  1. Wat is uw visie op deze ontwikkeling en op welke wijze zet uw Ministerie zich in om deze ontwikkeling tegen te gaan?
  1. Wat is uw reactie op de conclusie van Oxfam Novib dat deze zorgwekkende ontwikkeling te maken heeft met de politieke keuzes die zijn gemaakt waarbij rijken (fiscaal) bevoordeeld worden en de armsten structureel buitengesloten worden? Hoe verhoudt zich dit volgens u tot het Nederlandse belastingsysteem? 
  1. Op welke wijze denkt u dat het zwaarder belasten van grote multinationals en de allerrijksten in Nederland kan bijdragen aan het terugdringen van wereldwijze ongelijkheid en armoede? In hoeverre en op welke wijze bent u bereid om hier werk van te maken? Welke samenwerking zoekt u hiervoor met oa het Ministerie van Financiën?
  1. Op welke wijze zet Nederland zich in of is Nederland bereid zich meer in te zetten voor het implementeren van de aanbeveling van Oxfam Novib op het gebied van schuldenverlichting? Is Nederland bereid om schulden aan de armste landen kwijt te schelden? Op welke wijze zet Nederland zich bilateraal en multilateraal in om de kwijtschelding van schulden ook bij andere landen te promoten? Bent u bereid om deze inzet te versterken, en zo ja op welke wijze?
  1. Kunt u uitleggen waarom Nederland slechts 2,5% van haar trekkingsrechten (SDR) heeft toegezegd voor ontwikkelingslanden? Bent u bereid om de Nederlandse commitment uit te voeren en zo ja op welke termijn? Bent u bereid om u in te zetten bij uw ambtgenoten van de G20 om zich ook te houden aan de uitvoering van hun commitments op trekkingsrechten?
  1. Wat is uw reactie op de aanbeveling van Oxfam Novib om actie te ondernemen om mensen te beschermen tegen stijgende voedselprijzen, onder meer door een mondiaal fonds voor Sociale Zekerheid op te richten om de armste landen te helpen inkomenszekerheid te bieden aan hun bevolking, en deze diensten te handhaven in tijden van ernstige crisis? Zet Nederland zich hier al voor in, en zo ja, op welke wijze? Indien nee, is Nederland bereid zich hiervoor in te zetten en zo ja, op welke wijze? Welke financiële commitments horen hierbij vanuit Nederland?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 en Omtzigt stellen Kamervragen over het niet openbaren van het onderzoeksrapport over de aanleiding voor de zelfdoding van een politieagent

Opnieuw verscheen er een vernietigend rapport over de politie, na de derde zelfdoding in twee jaar tijd binnen de Dienst Speciale Opsporing. Minister Yeşilgöz-Zegerius wil de Kamer echter geen inzage geven in het rapport. BIJ1 en Pieter Omtzigt stellen daarom de volgende vragen: Bent u bekend met het NRC-artikel: ‘Falend leiderschap, pestgedrag, angstcultuur: de verborgen […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het feit dat de politie in 2021 meer geweld gebruikte

Cijfers van de politie maken duidelijk dat zij in 2021 opnieuw meer geweld hebben gebruikt dan het voorgaande jaar. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, waarbij de-escalatie en het demonstratierecht in gevaar komen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid: Bent u bekend met het bericht ‘Politie gebruikte meer geweld in […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het verbod van een apartheidspanel op de Universiteit Leiden

Op 21 maart zou er een paneldiscussie plaatsvinden op de Universiteit Leiden over apartheid in Palestina. De universiteit verbood dat. Een voorbeeld van de krimpende ruimte om de Israëlische bezetting van Palestina en de misdaad van apartheid te kunnen bepreken. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Heeft […]

Lees meer