Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over verhoogde kans op diabetes na corona bij kinderen


Recent onderzoek van het CDC wijst uit dat kinderen na een coronabesmetting in sommige gevallen tot wel 2.6x meer kans hebben op diabetes type 1 en 2. Het is de zoveelste waarschuwing dat de gevolgen van corona op zowel de korte als lange termijn nog voor grote delen onbekend zijn. Ondanks dit feit, zijn de scholen in Nederland weer open, middenin een coronagolf. BIJ1 stelt Kamervragen:

Vraag 1

Zijn de ministers bekend met het recente onderzoek van het CDC, waaruit naar voren komt dat kinderen na een COVID-infectie tot wel 2.6x meer kans maken op zowel diabetes type 1 en 2?

Vraag 2

Hoe duiden de ministers, met dit onderzoek inachtneming, de algemene risico-situatie rondom kinderen die besmet raken met COVID-19?

Vraag 3

Kunnen de ministers zich vinden in de stelling dat de (ernst van de) effecten en de potentiële gevolgen hiervan, op zowel korte- als lange termijn in het geval van besmetting door COVID-19 bij kinderen nog onvoldoende duidelijk en in beeld zijn?

Vraag 4

Vinden de ministers, wetende dat nieuwe korte- en langetermijneffecten van besmetting door COVID-19 zoals deze, en zowel de kwantiteit als de (ernst van) de gevolgen van long-COVID nog worden onderzocht en ontdekt en dus nog (deels) onbekend zijn, dat het verantwoord is de scholen te openen?

Vraag 5

Kunnen de ministers garanderen dat kinderen, hun ouders, docenten en andere betrokkenen bij het openen van de scholen niet méér risico op besmetting en dus de (in)directe gevolgen hiervan, zoals bijvoorbeeld vermeld in het onderzoek, zullen lopen dan bij het gesloten houden van de scholen?

Vraag 6

Kunnen de ministers garanderen dat de fysieke veiligheid en gezondheid van kinderen, hun ouders, docenten en andere betrokkenen de hoogste prioriteit heeft? Zo ja, hoe wordt dit actief nagestreefd bij het openen van de scholen temidden een coronagolf met de hoogste aantal besmettingen per dag en de hierboven gepresenteerde informatie?

Vraag 7

Is er voor het openen van de scholen nog een extra evaluatiemoment ingelast? Zo nee, hoe wordt het besluit rondom de huidige situatie getoetst? Achten de ministers het wenselijk dat voor het nemen van een dergelijk besluit met potentieel grote risico’s, dit nieuwsbericht en het huidige epidemiologische beeld opnieuw worden geëvalueerd?

Vraag 8

In hoeverre is er concreet werk gemaakt van het creëren van een veilige omgeving op scholen? Denk hierbij aan getoetste ventilatie-eisen en CO²-meters, testbeleid en mondkapjesplicht? Mits hier werk van is gemaakt, op hoeveel procent van alle scholen is dit het geval? Zijn de ministers het met ons eens dat geen enkele docent, ouder of kind onnodig risico mag lopen, en de scholen op basis van Artikel 22, lid 1 van de Grondwet niet open kunnen zolang dit niet kan worden gegarandeerd?

Vraag 9

Kan de minister van OCW begrip opbrengen voor ouders die, bijvoorbeeld omdat zij of hun kind(eren) kwetsbaar zijn, ervoor kiezen hun kind(eren) thuis te houden? Kan de minister toezeggen dat de leerplicht in deze gevallen niet zal worden gehandhaafd?

Vraag 10

In hoeverre zijn gesprekken gevoerd met de betrokkenen (het onderwijs, individuele docenten, ouders, etc) over wat er nodig is om non-fysiek onderwijs zo goed mogelijk te faciliteren?

Vraag 11

Zijn de ministers bereid om te gaan staan voor de volksgezondheid, en de keuze te maken fysiek onderwijs niet toe te staan zolang dit risico’s voor de individuele- evenals de volksgezondheid presenteert? Zijn de ministers bereid om hierin impopulaire maatregelen te nemen, en alles op alles te zetten om het onderwijs en alle betrokken zowel incidenteel als structureel te faciliteren met alles dat nodig is?

Vraag 12

Zijn de ministers bereid te faciliteren dat betrokken partijen zoals hierboven genoemd altijd een plek aan tafel krijgen in de te maken afwegingen en besluiten rondom het onderwijs in coronatijd, en dat besluiten die onder andere hun fysieke gezondheid kunnen aantasten en potentieel levensgevaarlijke situaties creëert voor ouders, kinderen en docenten uit risicogroepen, niet zonder hun input worden gemaakt?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 en Omtzigt stellen Kamervragen over het niet openbaren van het onderzoeksrapport over de aanleiding voor de zelfdoding van een politieagent

Opnieuw verscheen er een vernietigend rapport over de politie, na de derde zelfdoding in twee jaar tijd binnen de Dienst Speciale Opsporing. Minister Yeşilgöz-Zegerius wil de Kamer echter geen inzage geven in het rapport. BIJ1 en Pieter Omtzigt stellen daarom de volgende vragen: Bent u bekend met het NRC-artikel: ‘Falend leiderschap, pestgedrag, angstcultuur: de verborgen […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over toename wereldwijde armoede

Een nieuw rapport van Oxfam laat zien dat ruim een kwart miljard meer mensen dit jaar groot risico lopen om in extreme armoede te belanden. Nederland speelt als belastingparadijs een grote rol in de groeiende economische ongelijkheid. Daarom stelt BIJ1 de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Bent u bekend met […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het feit dat de politie in 2021 meer geweld gebruikte

Cijfers van de politie maken duidelijk dat zij in 2021 opnieuw meer geweld hebben gebruikt dan het voorgaande jaar. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling, waarbij de-escalatie en het demonstratierecht in gevaar komen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid: Bent u bekend met het bericht ‘Politie gebruikte meer geweld in […]

Lees meer