Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Digitalisering in het onderwijs


Dit achtergrondstuk hoort bij hoofdstuk 6 Onderwijs en wetenschap uit ons verkiezingsprogramma.

Digitalisering zou een middel moeten zijn om kansengelijkheid en onderwijskwaliteit te bevorderen. Dat is het nu vaak niet. De klassen worden te groot waardoor leraren te weinig tijd en aandacht hebben om leerlingen adequaat bij te kunnen staan. De leerling-volgsystemen zijn een consequentie van dit tijd- en geldgebrek, maar menselijk contact raakt hierdoor verloren. BIJ1 gelooft dat menselijk contact een essentieel onderdeel van onderwijs is dat absoluut niet verloren mag gaan.

Ook komt er steeds meer surveillance in het onderwijs door soortgelijke systemen. BIJ1 gelooft dat het belangrijk is dat leerlingen al op jonge leeftijd leren dat ze een fout mogen maken, en dat ze in alle vrijheid en met privacy hun intellectuele ontwikkeling moeten kunnen doormaken. Bepaalde leerling-volgsystemen permitteren ouders om de prestaties van hun kind, soms al bij oefenopgaven, te vergelijken met andere kinderen in de klas. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar de rol van surveillance in de digitalisering van het onderwijs en de mogelijk schadelijke effecten hiervan. Daarnaast zou de overheid scholen moeten ontmoedigen gebruik te maken van platforms van bedrijven die surveillance als bedrijfsmodel hebben.

Digitalisering speelt een grote rol in onze huidige samenleving. BIJ1 gelooft dat het niet alleen belangrijk is dat leerlingen digitale vaardigheden worden bijgebracht, maar dat zij ook een kritische houding leren aan te nemen ten opzichte van technologie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door programmeerlessen aan te bieden op scholen, zodat leerlingen beter leren begrijpen hoe computers en technologie in elkaar zitten. Door meer te begrijpen over hoe computers, algoritmes en technologie in elkaar zitten, is het ook makkelijker je tegen bepaalde risico’s als privacyschending te wapenen.

Digitale oplossingen kunnen ook laagdrempeligheid waarborgen en toegankelijkheid bevorderen. Opleidingsinstituten moeten daaraan meewerken, zodat het onderwijs toegankelijker wordt voor bijvoorbeeld leerlingen en studenten met een beperking. Daarbij zouden scholen altijd laptops en wifi-hotspots ter beschikking moeten stellen voor leerlingen uit minima-gezinnen.

{“id”:”8n0MKNRDQquE5mDky4Or”,”resourceType”:”node.signup”}

Terug naar 6 Onderwijs en Wetenschap