Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Een ander perspectief: media, kandidaten en campagne


11-01-2018

Sinds het bekendmaken van onze mooie kandidatenlijst houdt Amsterdam BIJ1 de gemoederen flink bezig. De geruchtenmachine draait op volle toeren gevoed door halve waarheden die als feit worden gebracht. Wij delen graag een ander perspectief met u.

Amsterdam, 11 januari 2018,

Sinds het bekendmaken van onze mooie kandidatenlijst houdt Amsterdam BIJ1 de gemoederen flink bezig. De Telegraaf kopt over “een lijst vol radicalen”. Wij vatten het maar op als compliment. Vrij Nederland spreekt over “een zooitje ongeregeld” en ook daar hebben wij onze eigen visie op. De geruchtenmachine draait op volle toeren gevoed door halve waarheden die als feit worden gebracht. Wij delen graag een ander perspectief met u.

Focus


Onze focus en loyaliteit ligt bij alle Amsterdammers, in het bijzonder zij die buitengesloten worden. Bij de mensen die op dit moment nog hinder ondervinden van de stijgende ongelijkheid op het gebied van wonen, werken en leven in onze prachtige stad.

Zo werken wij aan een onderzoek en beleidsvoorstel met betrekking tot de klimaat-misstanden rondom de Amsterdamse haven (de grootste benzinehaven van de wereld), het verbeteren van kennis en representatie bij onder andere het Amsterdamse politiekorps op het gebied van diversiteit en het eindigen van etnisch profileren en het efficiënter benutten van de duizenden leegstaande vierkante meters woon- en kantoorruimte in de stad die wat ons betreft ingezet zouden kunnen worden om bijvoorbeeld een einde te maken aan de mensonterende situatie van daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers..

Politieke moed

Sinds de lancering van de nieuwe BIJ1 website melden zich steeds meer nieuwe leden. Op het aanmeldings formulier vernemen we wat hen beweegt te kiezen voor de standpunten en het nieuwe politieke discours van BIJ1.Velen hekelen het oprukkende racisme, de stijgende economische uitsluiting, en een gebrek aan partijen met een totaalvisie die onderwerpen als klimaat en armoede niet los van elkaar zien en begrijpen dat seksisme ook gerelateerd is aan hoe we met ouderen en zorg omgaan.

“Ik ben jarenlang lid geweest van D’66 en heb al die tijd gehoopt dat zij een ruk naar links zouden maken. Dat is nooit gebeurd. De koers van de huidige coalitie maakt duidelijk dat ik dat ook niet op korte termijn hoef te verwachten. Daarom heb ik daar mijn lidmaatschap opgezegd en me bij jullie aangemeld.”

recent aangemeld BIJ1-lid

Amsterdam BIJ1 waardeert de politieke moed die tegenwoordig nodig is om je uit te spreken voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

Dit uitspreken doet echter ook stof opwaaien. We merken dat zowel oprechte als ongefundeerde, nodeloos kwetsende mediamakers de aandacht op BIJ1 hebben gevestigd.

Mediaverzoeken

Duidelijkheid en transparantie zijn voor ons een groot goed. Onze strijd voor gelijkwaardigheid strekt zich ook uit naar de relatie met de pers. Waarom hebben we dan de afgelopen dagen niet gereageerd op een hetze rondom het werkverleden van mevrouw Kuit? Aan aandacht geen gebrek?

Onze eerste zorg lag de afgelopen dagen bij onze partijgenoot. Zij werd op een extreme manier aangetast in haar gevoel van veiligheid door onbekende mensen die zich dag en nacht bij haar woning opdrongen met cameras. In reactie op de heftigheid voor haar en betrokkenen, hebben we de bewuste keuze gemaakt zorg voor elkaar voorop te stellen in plaats van ons te laten ophitsen of ons gelijk te halen. Mensen zijn nog steeds belangrijker voor ons dan het rectificeren van een aantal opeenstapelende aannames.

Amsterdam BIJ1 maakt excuses aan oprechte BIJ1leden en volgers die benieuwd waren naar een weerwoord. We hadden een grotere zorg dan verrichte arbeid uit de jaren negentig in een kliniek. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat wij stelselmatig zullen weigeren, ons te onderwerpen aan riooljournalistiek, intimidatie en bewust misleidende en opruiende berichtgeving. Dan komen we nooit toe aan campagne voeren en dat is nou precies de tactiek van sommige platforms die beledigende soundbites genereren.

Echte fraude en wangedrag aan de kaak stellen

Op geen enkele manier willen we ons profileren als traditionele politiek en politici die ongestraft en zonder verantwoordelijkheid te nemen weg lijken te komen met fraude, racisme en het propageren van gedachtengoed dat mensenrechten ondermijnt.Wij zijn gecommitteerd aan het weren van anti-democratische en anti-mensenrechten partijen in gemeentelijke besturen, zeker nu en juist in Amsterdam.En we uiten niet alleen kritiek. We adresseren deze ook. Een vraag aan mevrouw Kuit die de afgelopen dagen regelmatig voorbij kwam:

In een tekst op de BIJ1 website lezen we dat je psychiater was, maar zelf schrijf je niet in je CV over je achtergrond als psychiater. Hoe zit dat?

Kuit: “Ik schrijf er zelf niks over omdat het een heel lang en pijnlijk traject geweest is om het voor elkaar te boksen om überhaupt toegelaten te worden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is mijn fysieke gesteldheid flink achteruit gegaan en daardoor ben ik uiteindelijk maar heel kort werkzaam geweest. We praten dan over 20 jaar geleden. Om het vak uit te oefenen moet je je ook regelmatig bijscholen en laten zien dat je meegaat in de laatste inzichten in het veld. Tevens moet je een bepaald aantal patiënten behandelen om aan het werk te mogen blijven. Dit was voor mij onhaalbaar. Iemand van de BIJ1-redactie die wist dat ik vroeger in de kliniek werkte, heeft dit toegevoegd aan mijn biografie op de website.”

Wat kunnen we van deze ervaring rondom intimidatie leren?

Kandidaat zijn op de lijst van BIJ1 betekent dat je tegen veel stoten moet kunnen. Persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit hebben Cailin Kuit doen besluiten dat het beter is dat ze zich terugtrekt. Wij steunen haar in deze beslissing en hopen dat ze ons wil blijven informeren op het gebied van zorg en het addresseren van bijvoorbeeld problematische situaties die zich voltrekken sinds de AWBZ is afgeschaft in 2015 en WMO werd.

Ook kandidaat Bob Schoute heeft inmiddels aangegeven wegens persoonlijke redenen zijn kandidatuur neer te leggen. Hij vraagt om privacy en respect voor hemzelf en zijn gezin om in alle rust te kunnen focussen op het omgaan met deze omstandigheden.

Smaad, laster en transfobie


Smaad en laster is voor onze lijsttrekker Sylvana Simons al langere tijd realiteit.Toch blijft het opmerkelijk te zien hoe nu de kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing het moeten ontgelden. Onlangs publiceerde diezelfde website van ongefundeerde en nodeloos kwetsende nieuwtjes een stuk waarin kandidaat-gemeenteraadslid Ana Paula Lima vals wordt beschuldigd. Hierover zegt zij:

“Dit soort ongefundeerde ‘berichten’, belust op sensatie, zonder het natrekken van de feiten zijn mede oorzaak van de haat en het onbegrip jegens transgenders en sekswerkers. Dit gebeurt ook in Nederland; zo zijn er vorig jaar twee transvrouwen vermoord (één in Arnhem en één in Duivendrecht). Aandacht van de media en van organisaties (die geacht worden om voor deze groep mensen op te komen) was er vrijwel niet. Dit onbegrip en deze haat wordt mede door op sensatie beluste media aangewakkerd.”

Het volledige statement van mevrouw Lima is hier op onze website te lezen.Als dit soort berichtgeving ons iets laat zien, is het dat het hoog tijd is om in opstand te komen tegen het normaliseren van discriminatie en alle vormen van uitsluiting.Media spelen hierin een belangrijke en bepalende rol.

Wij vragen hierbij het Commissariaat voor de Media en de Raad van Journalistiek zich uit te spreken over de grenzen van aanvaardbaar gedrag in de naam van journalistiek.

Haat kost mensenlevens!

Een ander nieuw lid verklaart:

Met de komst van BIJ1 is er voor het eerst in mijn leven een activistische en daadwerkelijk inclusieve partij in het Nederlandse landschap. Vooral nu het fascisme salonfähig wordt in Nederland en elders in de wereld is het belangrijk dat de politiek niet wordt overgelaten aan technocraten en de witte elite. Daarom wil ik lid worden van BIJ1 om mee te helpen aan het bouwen van een partij die geworteld is in activistische bewegingen.”

Campagne

De partij houdt de blik op het doel. De aankomende verkiezingen.Amsterdam BIJ1 ziet de recente voorspelling van 2 zetels als een mooie en veelbelovende start van de campagne!

We kijken ernaar uit om in de aankomende debatten, tijdens onze BIJ1komsten en spontane ontmoetingen in de stad in gesprek te gaan met Amsterdammers en andere politieke partijen over zaken die ertoe doen.Op deze website houden we u op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze activiteiten tijdens de campagne.

We zijn er van overtuigd dat we met al onze kandidaten een waardevolle Amsterdamse campagne gaan voeren, succesvol zullen zijn op 21 maart aanstaande en met onze toekomstige werkzaamheden in de Amsterdamse gemeenteraad als doel doen wij voorlopig geen uitspraken meer in deze.

We vragen respect voor alle Amsterdammers dus ook voor onze kandidaten.

Hartelijke groet,
Bestuur Amsterdam BIJ1


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer