Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Informatie ALV 24 oktober


24-09-2020

Jullie krijgen de agenda nog toegezonden, maar hieronder alvast de dingen die we met elkaar gaan doornemen. In deze nieuwsbrief lichten we deze verschillende punten vast toe en geven we aan hoe jullie betrokken kunnen zijn.

  • Bestuursverkiezing
  • Terugblik 2019
  • Financiële verantwoording 2019
  • Begroting 2021
  • Statutenwijziging
  • Huishoudelijk Regelement

Bestuursverkiezing

Op de ALV van 24 oktober zullen twee bestuursleden statutair aftreden, een derde bestuurslid treed ook af en we hebben 1 vacature in het bestuur. We hebben dus ruimte voor 4 bestuursleden. Op dit moment is een commissie bezig met gesprekken met de kandidaten die gesolliciteerd hebben en op de ALV zullen we deze kandidaten voorstellen aan de leden Dan kunnen jullie kiezen wie het bestuur van onze vereniging gaan versterken.

Terugblikken 2019

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering ontvangen jullie van ons het jaarverslag over 2019. Jullie kunnen dat van te voren lezen en er zal een korte presentatie tijdens de ALV zijn. Doordat we met veel mensen zijn en het een uitdaging gaat worden om iedereen aan het woord te laten willen we jullie vragen om goed na te denken over de dingen die je op de ledenvergadering wilt bespreken en of die vragen ook per mail kunnen.

Financiële verantwoording

We zullen tijdens de ALV de jaarrekening over 2019 aan jullie presenteren. Ook zal de kascontrole commissie wat vertellen over de controle die ze uitgevoerd hebben.

Begroting 2021

Met elkaar kijken we naar hoe we ervoor staan, welke budgetten er zijn voor 2021 en we stellen met elkaar de contributie bedragen voor volgend jaar vast.

Statuten wijziging

We willen als partij graag een ANBI status aanvragen in 2020. Hiervoor moeten we onze statuten aanpassen om ervoor te zorgen dat deze de juiste artikelen bevatten om een ANBI status te kunnen krijgen. We hebben in de aan jou verstuurde mail de concept statuten toegevoegd. Als er dingen zijn die jullie anders willen zien dan is er de mogelijkheid om een wijzingverzoek in te dienen. Dat kan door het wijzigingsformulier in te vullen en voor 5 oktober te mailen naar bestuur@bij1.org. Het bestuur zal deze verzoeken verzamelen en de lijst met amendementen op 10 oktober naar jullie mailen. Tijdens de ALV brengen we deze verzoeken in stemming.

Huishoudelijk reglement

Het volgende document wat we met elkaar vast gaan stellen is het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur heeft de conceptversie hiervan geschreven en deze hebben we ook in de mail bijgevoegd, zodat jullie deze kunnen lezen voor de ALV. Als er dingen zijn die jullie daar anders in willen zien is het mogelijk om een wijzing voorstellen met het formulier. Het proces is hetzelfde als bij de statuten, dus de deadline voor het versturen naar bestuur@bij1.org is in dit geval 5 oktober.

Wat hebben we van jou nodig?

Omdat het best veel is met al die ledenvergaderingen in de komende maanden nog even op een rijtje wat we van jullie nodig hebben:

  • Meld je via de button in de mail aan als je bij de ALV aanwezig wilt zijn. Alleen dan krijg je toegang tot de vergadering en het stemmen per mail.
  • Lees de conceptstatuten en het huishoudelijk reglement goed door. Stuur eventuele wijziging verzoeken voor 5 oktober aan ons op.
  • Hou je mail goed in de gaten, want op 10 oktober ontvangen jullie de agenda en de overige stukken.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer