Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Informatie ALV 31 oktober


02-10-2020

Wat gaan we 31 oktober doen

Op 31 oktober gaan we met elkaar de kieslijst en het programma vaststellen. Twee onderdelen die de officiële start van onze campagne in zullen leiden.

De vergadering zal online plaatsvinden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden aan kunnen sluiten. We zijn nu druk bezig met het testen van systemen en jullie krijgen voor de vergadering een uitleg hoe we gaan vergaderen. We hebben gezien dat er veel interesse is in onze ledenvergaderingen waar we erg blij mee zijn maar wat ervoor gaat zorgen dat we straks met mogelijk 200 personen in een online omgeving samen komen. Dit gaat het lastiger maken om met elkaar in dialoog te gaan en inhoudelijke discussies te kunnen voeren. Dit vraagt wel extra discipline van ons allemaal. Het is dan ook belangrijk om alles van te voren goed door te lezen en na te denken over wat je echt wil vragen en of dit mogelijk in een mail kan.

Concept Kieslijst

Jullie hebben de concept kieslijst van ons ontvangen en wij en de kandidaten op de lijst zijn geraakt door al jullie hartverwarmende reacties. De concept lijst is heel erg BIJ1 en staat bol van ervaringen, kennis en kracht.

Tijdens de ALV zullen de kandidaten zich via filmpjes kort aan jullie voorstellen. Er zijn geen geldige wijzigingsverzoeken ingediend voor de conceptlijst dus we hoeven tijdens de vergadering niet te stemmen over wijzigingsverzoeken, maar we zullen de lijst in blokken van drie in stemming brengen.

Concept Programma

Het tweede agendapunt van de vergadering is het concept-programma. Tachtig pagina’s vol voorstellen tot systeemverandering die dit land op weg naar radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid kunnen zetten.

We hebben gezien dat jullie het programma goed gelezen hebben en zijn overweldigd door de input die we van jullie hebben mogen ontvangen. Er zijn bijna 200 wijzigingsvoorstellen ingediend. Er staan mooie krachtige wijzigingen in, maar ook een aantal dingen waarvan we zien dat er behoefte is om thema’s nog eens goed met elkaar te bespreken.

De programmacommissie is nu bezig om alle verzoeken te inventariseren per hoofdstuk en ze van advies te voorzien. Alle wijzigingsvoorstellen en de adviezen hierover ontvangen jullie twee weken voor de vergadering.

Rond 17 oktober krijgen jullie van ons de lijst met wijzigingsvoorstellen en de adviezen van de programmacommissie, zodat jullie alles door kunnen lezen voor de vergadering.

Samenvattend wat er nu gaat gebeuren

Omdat het best veel is met al die ledenvergaderingen in de komende maanden nog even op een rij wat belangrijk is voor deze vergadering:

  • Beantwoord deze mail met een bevestiging als je bij de ALV aanwezig wilt zijn. Alleen dan krijg je toegang tot de vergadering en het stemmen per mail, dus aanmelden is erg belangrijk.
  • Stemmen over de kieslijst en het programma mag als je langer dan drie maanden lid bent van BIJ1 op het moment van de vergadering.
  • De programmacommissie kan contact met je opnemen als er veel wijzigingsverzoeken binnen zijn gekomen over hetzelfde hoofdstuk en een voorbespreking wenselijk is.
  • Hou je mail goed in de gaten: op 17 oktober ontvangen jullie de agenda en de overzichten met wijzigingsverzoeken.

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer