Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Kamervragen ‘Politiegeweld demonstranten in Colombia’


06-05-2021

BIJ1 heeft kamervragen gesteld over het buitensporig geweld tegen demonstranten in Colombia. Het recht op vreedzaam protesteren moet worden gewaarborgd. Waar ook ter wereld.

Schriftelijke vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de demissionair minister van Buitenlandse Zaken over politiegeweld tegen demonstranten in Colombia.

1

Bent u op de hoogte van de protesten in Colombia tegen de rechtse regering van Iván Duque?

2

Wat is uw mening over de inzet van buitensporig politiegeweld tegen demonstranten door de Colombiaanse regering? (1, 2)

3

Deelt u met BIJ1 de mening dat het recht op vreedzaam demonstreren, waar ook ter wereld moet worden gewaarborgd en dat door het bestrijden van demonstranten met buitensporig politiegeweld er mensenrechten onder druk staan?

4

In het NRC (3) lezen we dat mensenrechtenactivisten die het optreden van de autoriteiten in het gebied in de gaten houden, lastig gevallen zouden worden. Wat is uw mening hierover?

5

Er zijn signalen dat in verschillende steden tijdens de protesten de elektriciteit en het internet zijn afgesloten. (4) Kunt u deze signalen bevestigen of ontkrachten?

6

In het geval dat deze signalen waar blijken: bent u bekend met de oorzaak dan wel reden van het afsluiten van elektriciteit en internet aldaar?

7

Sluit u zich aan bij de zorgen die door de Verenigde Naties zijn geuit (2) over het geweld tegen demonstranten?

8

Bent u bereid om er bij de Colombiaanse regering op aan te dringen dit politiegeweld tegen demonstranten te staken? Zo ja, met welke middelen? Zo nee, waarom niet?

Rechtvaardig BIJ1

Steun ons in de strijd naar een inclusieve samenleving, op basis van gelijkvaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Doneerword lid of word actief.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer