Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Nieuw wetsvoorstel geeft politie extra ‘license to kill’


03-06-2020

In heel Nederland wordt geprotesteerd om een vuist te maken tegen racistisch politiegeweld. In de Tweede Kamer is dat geluid echter niet aangekomen, dus nu is het zaak dat het in de Eerste Kamer wel gehoor krijgt. Al jaren wordt vanuit de kabinetten Rutte in alle stilte gewerkt aan een wetswijziging die verdachtmaking en vervolging van politieagenten na gewelddadig handelen nóg een stuk moeilijker gaat maken. Als deze wet op 9 juni door de Eerste Kamer heen komt, dan gaat deze nog voor de zomer in.

Journalist Hasna El Maroudi heeft hier op Instagram opnieuw aandacht aan gegeven en haar bericht werd vervolgens veelvuldig gedeeld. In oktober 2019 werd in de Tweede Kamer door alle partijen behalve DENK ingestemd met een wetsvoorstel dat het gebruiken van geweld door opsporingsambtenaren, zoals de politie, moeilijker te bestraffen maakt. Dit voorstel is door voormalige VVD minister voor Justitie en Veiligheid Ard van der Steur in 2016 ingediend. Met dit wetsvoorstel krijgen politieagenten een aparte status in de wet. Wanneer zij een strafbaar feit hebben gepleegd, worden zij niet als verdachte aangemerkt. Daarvoor moet eerst een uitgebreid onderzoek worden verricht.

De realiteit wijst helaas uit dat politieagenten die buitensporig geweld hebben gepleegd zelden worden bestraft. In sommige gevallen zelfs met dodelijke slachtoffers als gevolg. Ook na het uitvoeren van een onderzoek. De agent die de illegale nekklem toepastte op Mitch Henriquez werd in hoger beroep veroordeeld tot slechts zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van 1 jaar. De andere agent werd vrijgesproken. Dit alles na een proces waarbij niet-bestaande gezondheidsklachten werden aangewezen als oorzaak van zijn overlijden, door een wetenschapper die banden had met de politie.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen waarin de politie zich ongestraft schuldig maakte aan buitensporig geweld, maar ook racisme en het opzettelijk ontnemen van andere mensenrechten:

  • In 2012 werd de 17-jarige Rishi Chandrikasing door de politie doodgeschoten op station Den Haag Holland Spoor.
  • In 2016 werd Mitchel Winters in het Beatrixpark in Schiedam doodgeschoten. Een lot dat ook zijn vader overkwam in 2010. De agent die Mitchel doodschoot werd vervolgens vrijgesproken.
  • In 2018 werd een Marokkaanse arrestant mishandeld met een wapenstok, waarna agenten filmpjes van de mank-lopende arrestant deelden in een appgroep waarbij ze zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemden.
  • In april 2019 werd voor Raymon Gokoel een ambulance gebeld door een buurtbewoner. Hij overleed nadat de politie, die mee was gekomen, hem toetakelde en sporen van geweld achterlieten op zijn hoofd, armen en benen.
  • In september 2019 werd Salim Hadj Ali zonder zijn kleren en niet werkende lever, nieren en darmen naar het LUMC gebracht en overleed hij, nadat hij hardhandig was gearresteerd.
  • In maart van dit jaar werd Tomy Holten in Zwolle hardhandig tegen de grond gedrukt door politie waardoor hij niet meer kon ademhalen en op het politiekantoor is overleden.
  • Politiechef Fatima Aboulouafa trok aan de bel over racistische en gewelddadige misstanden binnen de politie, maar zij werd naar huis gestuurd en uiteindelijk ontslagen.

Toen de wet werd geïntroduceerd, gaf de Raad van Rechtspraak aan dat het symboolpolitiek is en averechts zal werken. De invoering van een dergelijke wet is daarom op geen enkele manier te verklaren of goed te praten. Keer op keer heeft het recht geen doorgang kunnen vinden vanwege de bescherming van gewelddadige of anderzijds grensoverschrijdende optredens van agenten. In plaats van extra bescherming, moeten we inzetten op een drastische hervorming van het politiekorps en de heersende cultuur. Dat met uitzondering van DENK alle politieke partijen aan de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum hier mee instemmen, laat nogmaals zien waarom het politiek systeem in drastisch Nederland moet veranderen.

Nu de woede over racistisch geweld van de politie groeit en er in meerdere Nederlandse steden wordt geprotesteerd, hebben verschillende politieke partijen in de afgelopen dagen een poging gewaagd zich uit te spreken tegen institutioneel racisme. Reinste hypocrisie waarbij GroenLinks politica Kathelijne Buitenwegen het stemmen voor de wet nog probeerde goed te praten. Het uitspreken van solidariteit met de demonstraties wereldwijd, is niets waard als je dit wetsvoorstel steunt.

BIJ1 roept alle partijen op die de levens van burgers boven de geweldsmonopolie van de staat plaatsen, om nu daad bij het woord te voegen. De Eerste Kamer moet burgers niet vogelvrij verklaren ten opzichte van politiegeweld en absoluut niet instemmen met dit wetsvoorstel.

Doe mee!

Verstuur samen met ons de oproep aan de Eerste Kamerfracties. Dit wetsvoorstel mag geen doorgang vinden.

Klik hier


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over forse stijging afgewezen visumaanvragen Surinamers

BIJ1 heeft verschillende signalen ontvangen waaruit blijkt dat sinds visumaanvragen vanuit Suriname niet meer in Paramaribo, maar Den Haag worden behandeld, het aantal afwijzingen is verdriedubbeld naar 18%. Ook worden de verzoeken verwerkt door een privaat bedrijf, waardoor de kosten hoog oplopen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. […]

Lees meer
Sylvana Simons in de Regentenkamer

Sylvana Simons in Parlementaire Enquêtecommissie

Vanaf februari neemt Sylvana Simons deel aan de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD). Dit zal vooral inhouden dat Sylvana minder te zien zal zijn in de plenaire zaal of bij andere commissiedebatten, maar ook dat Sylvana aan de slag gaat met een belangrijke en impactvolle opdracht in de Tweede Kamer. In dit bericht lees […]

Lees meer

BIJ1 blij met verbod op etnisch profileren door Marechaussee

Gisteren heeft het gerechtshof in Nederland bepaald dat de Koninklijke Marechaussee niet meer aan etnisch profileren mag doen. BIJ1 vindt dat goed nieuws. Wat betekent het, en waarom is het zo belangrijk? Stel je voor: je komt aan op het vliegveld na een reis naar het buitenland. Je hebt je nette kleren aan, want je […]

Lees meer