Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Online discriminatie is niet acceptabel!


21-01-2018

Ikram Taouanza en Hanneke Felten van Movisie deden onderzoek naar online discriminatie, op grond van etnische afkomst, religie of huidskleur en gericht op een persoon of op een groep.

Online discriminatie is een relatief nieuw verschijnsel in de digitale publieke ruimte. Omstanders denken vaak dat ze geen invloed hebben als ze er iets van zeggen. Dat is zeker niet het geval, zegt onderzoeker Hanneke Felten van Movisie. ‘Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.’

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/seksueel geweld.

Ikram Taouanza en Hanneke Felten van Movisie deden onderzoek naar online discriminatie, op grond van etnische afkomst, religie of huidskleur en gericht op een persoon of op een groep. Dit onderzoek Het is het eerste Nederlands gepubliceerde onderzoek naar online discriminatie. Daaruit blijkt dat vooral de rol van omstanders ook online belangrijk is. ‘Er is een relatief nieuwe openbare ruimte van sociale media’, zegt Taouanza, ‘daar zijn nog geen heldere normen voor. We zitten in een soort puberfase, we moeten die sociale normen met z’n allen stellen, door direct duidelijk te maken dat je discriminatie ook online niet acceptabel vindt.’

Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.

“Maar hoe grijp je precies in als omstander? Zowel in de literatuur als bij de experts die zijn geraadpleegd, wordt benadrukt dat het gaat om het aanspreken van daders. Op die manier wordt er een sociale norm gecommuniceerd dat de daders te ver zijn gegaan. Melden bij sociale media zoals Facebook en Twitter zodat zij het bericht weg kunnen halen, vinden de experts ook relevant maar heeft als nadeel dat daarbij meestal juist niet de daders worden aangesproken of de norm openlijk met anderen wordt gedeeld. Ook belangrijk wordt gevonden dat deze platforms duidelijk hun verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van online discriminatie.” (Bron: “Online discriminatie aanpakken: wat werkt? Een eerste verkennend onderzoek” -Movisie)

Voor het onderzoek spraken Taouanza en Felten onder meer met Mimi van Dun (Mediawijzer), Onur Sahin (Universiteit Utrecht), Ron van Wonderen (Verwey Jonker) en BIJ1-partijleider Sylvana Simons als (ervarings)deskundige (online) discriminatie.

Je kunt het onderzoek lezen en downloaden op de website van Movisie>>


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over buitensporing politieoptreden bij demonstratie Extinction Rebellion

Op woensdag 29 juni organiseerde Extinction Rebellion een vreedzame demonstratie in de centrale hal van de Belastingdienst. Hierbij werden geen mensen verstoord in hun werkzaamheden, geen blokkades opgeworpen of anderzijds voor obstructie gezorgd. Toch heeft de politie de demonstratie binnen 40 minuten met geweld afgebroken, terwijl boerenprotesten vol vernieling en intimidatie op diezelfde dag vrij […]

Lees meer