Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Oproep bestuursverkiezingen BIJ1


03-07-2018

BIJ1 is opzoek naar nieuwe landelijke bestuursleden. Sta je ook voor een radicale gelijkwaardige samenleving? Met economische rechtvaardigheid?

Middels de BIJ1-nieuwsbrief kondigden we het vast aan: er komen verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van de landelijke politieke partij BIJ1. Begin juni houden wij onze volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) en die dag kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de mensen die zich kandideren voor een plaats in het Algemeen Bestuur, naast aanblijvende bestuursleden Lennon Fokkens, Leonieke Schouwenburg en Sylvana Simons. Hieronder vertellen we alles wat je nu moet weten over de samenstelling van het bestuur, de taken die bij de verschillende rollen horen, de kandidaatstelling- en de verkiezingsprocedure. Vanaf 12 april t/m 10 mei kun je jouw kandidaatstelling indienen. Wij hopen dat leden die onze visie delen en relevante ervaring hebben, de verantwoordelijkheid willen aangaan om de broodnodige politieke vertaling van onze idealen verder uit te bouwen. Hieronder vind je onder andere informatie over de beschikbare functies (en de portefeuilles), kandidaatstelling, kennismakingsgesprekken en de verkiezingsprocedure, en over representatie.

1. Bestuur & Profielen

Als lid kun jij je verkiesbaar stellen voor meerdere functies die verkiesbaar zijn. Allen zijn onbezoldigd. Voor de volgende functies in het Dagelijks Bestuur kun je je direct verkiesbaar stellen:

 • Partijsecretaris (12 uur per week)
 • Penningmeester (12 uur per week)

Geïnteresseerden in de vier overige portefeuilles (minimaal 8 uur per week) kunnen in een gesprek met de verkiezingscommissie verkennen welke taken het beste bij ze passen. Wij hopen hiermee de drempel wat lager te maken voor sommigen die wel bij willen dragen maar nog niet goed weten in welke rol. Uiteindelijk zullen de nieuwe bestuursleden, samen met aanblijvende bestuursleden Lennon Fokkens, Leonieke Schouwenburg en partijleider Sylvana Simons gezamenlijk verdere afspraken maken over de exacte verantwoordelijkheden en taken die men op zicht neemt.

 • Portefeuille Afdelingen
 • Portefeuille Strategie
 • Portefeuille Sponsoring
 • Portefeuille Kenniscentrum

Sylvana Simons blijft naast raadslid in Amsterdam ook actief in het AB als partijleider en onze politieke jongerenorganisatie Radicaal levert een bestuurslid, na eigen bestuursverkiezingen.

Hieronder staat wat we in het algemeen zoeken in het bestuur. Mocht je een uitgebreidere beschrijving willen ontvangen van de functies van het bestuur en van de profielen die passen bij de functies en portefeuilles, stuur dan een e-mail naar bestuur@bij1.org.

1. We verwachten van een bestuurslid voor BIJ1 een bereidheid om praktisch werk te doen, op een van de terreinen waar het bestuur over gaat. Daarvoor strekt het tot aanbeveling dat de kandidaat enige ervaring heeft in het werken in een organisatie, of dat nu een politieke, maatschappelijke of een andersoortige organisatie is. Dat betekent, bijvoorbeeld: het motiveren en aansturen van mensen. En kijk op samenwerken.

2. We willen graag dat het bestuur representatief is voor de groepen waar wij voor staan. Dat we met het bestuur kunnen laten zien dat er alternatieven zijn voor de in de politiek gebruikelijke witte en mannelijke dominantie. Dat wil zeggen: meer dan vijftig procent vrouw, en meer dan vijftig gekleurd. Het zal niet mogelijk zijn om alle groepen te representeren, maar het deelnemen aan een van die groepen en dus het meenemen van een achterban strekt zeer tot aanbeveling.

3. We verwachten van bestuursleden dat ze een brede visie delen, die van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid, en dus verder kunnen denken dan de belangen van de groep waar zij zelf toe behoren. Dat zij dus, met andere woorden, een intersectionele, inclusieve en linkse visie delen en de verbinding zien tussen de verschillende vormen van achterstelling en uitsluiting.

2. Kandidaatstelling en procedures

Geïnteresseerde leden van BIJ1 kunnen zich per direct en niet later dan 10 mei 2019 kandideren. Dat kan uitsluitend per email aan bestuur@bij1.org en met de volgende informatie:

 1. Voor- en achternamen
 2. Woonplaats
 3. Lidmaatschapsnummer (indien nog niet gekregen, de aanmelddatum van je lidmaatschap)
 4. Geef aan in welke van de zeven beschikbare bestuursfuncties/- portefeuilles je interesse hebt (noem er tenminste twee, en welke je sterkste voorkeur heeft)
 5. Schrijf je motivatiebrief (1 pagina A4), of neem een video van 1,5-2 minuten op die je via YouTube of Vimeo met ons deelt (liefst met een privélink). Geef daarbij zeker aan hoe jij je eerder hebt ingezet voor radicale gelijkwaardigheid en/of economische rechtvaardigheid en waarom je dat nu via BIJ1 wilt doen.
 6. Een cv met relevante ervaring (vrijwillig en/of betaald)
 7. Wij vinden representatie belangrijk, dus willen graag weten tot welke van onze achterbannen je jezelf zou rekenen. Beschrijf jezelf in 5-10 termen (bv: able bodied, Japans-Nederlands, transgender vrouw, praktisch opgeleid, panseksueel, modaal inkomen, Brabants, Boeddhist). Je bent vrij in de wijze waarop je je identificeert, deel wat jij wilt delen. Zie hieronder (punt 3) wat wij met deze profielen doen.

Uiterlijk 12 mei 2019 krijgen de kandidaten die aan de minimale eisen voldoen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met leden van de Kiescommissie. Deze gesprekken zullen in week 20 en 21 (13 t/m 26 mei) plaatsvinden. Mocht je dan toevallig op vakantie zijn, geef dat dan aan bij je kandidaatstelling. Tijdens de open gesprekken zal worden verkend of en op welke manier je het best een rol zou kunnen spelen binnen een het bestuur.

De Kiescommissie heeft de uiterste mogelijkheid kandidaten uit te sluiten van de bestuursverkiezingen als zij onvoldoende hebben kunnen aantonen de minimale kwaliteiten en visie in huis hebben die leden van het bestuur mogen verwachten. Na deze kwaliteitscontrole is het aan de ALV om een definitief oordeel te vellen en een nieuw bestuur uit haar midden te kiezen. De week voor de ALV zullen de kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld op de website. Stemming vindt plaats door middel van stembiljetten die tijdens de ALV aan leden worden uitgereikt, en door hen ter plekke tijdig worden ingevuld en ingediend.

3. Representatie en meer informatie

Het zal niemand verbazen dat voor BIJ1 representatie belangrijk is. Wij willen er zijn voor verschillende groepen mensen die niet eerder een luide en duidelijke stem namens hen hebben gehoord in de politieke arena. Bij vorige bestuursverkiezingen deelden leden en bestuursleden de mening dat er in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden meer moest worden gedaan om de diversiteit van onze achterban recht te doen. Wij roepen iedereen dan ook echt op serieus te overwegen zich te kandideren. Daarnaast zullen we actief mensen benaderen om diversiteit en representatie te stimuleren.

Wie meer informatie wil, of wat wil weten van huidige bestuursleden over een of meer rollen of portefeuilles kan via bestuur@bij1.org in contact komen. Zij zullen vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over het verzwijgen van pushbacks door Frontex

Een rapport van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding laat zien dat Frontex illegale pushbacks door de Griekse kustwacht heeft verzwegen. De Europese Unie draagt hiermee financieel bij aan de mensenrechtenschendende en levensgevaarlijke deportatie van migranten. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. Bent u op de hoogte van het […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over politie die onnodig data van burgers opslaat

De politie verzamelt onnodig data, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens en nationaliteit, van zo’n 9 miljoen mensen in Nederland. Dit terwijl al sinds 2015 grote zorgen worden uitgesproken over deze gang van zaken, ondanks dat de politie zelf niet weet of het überhaupt wel nodig is, en ondanks dat de beveiliging van tientallen politiesystemen niet op orde […]

Lees meer