Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Oproep bestuursverkiezingen BIJ1


24-11-2019

Twee weken geleden kondigden we het vast aan: er komen verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van de landelijke politieke partij BIJ1. Eind september houden wij onze volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) en die dag kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de mensen die zich kandideren voor een plaats in het Algemeen Bestuur. Misschien wel op jou! Hieronder vertellen we alles wat je nu moet weten over de samenstelling van het nieuwe bestuur, de taken die bij de verschillende rollen horen, de kandidaatstelling- en de verkiezingsprocedure. Vanaf 2 juli tot en met 12 augustus kun je jouw kandidaatstelling indienen. Wij hopen dat leden die onze visie delen en relevante ervaring hebben, de verantwoordelijkheid willen aangaan om de broodnodige politieke vertaling van onze idealen verder uit te bouwen. Hieronder vind je onder andere informatie over het nieuwe bestuur (en de portefeuilles), kandidaatstelling, kennismakingsgesprekken en de verkiezingsprocedure, en over representatie.

1. Bestuur & Profielen

In onze mailing van 14 juni j.l. gaven we al aan dat de samenstelling van het bestuur lichtelijk aangepast zal worden. Als lid kun jij je verkiesbaar stellen voor een van de zeven functies die verkiesbaar zijn. Allen zijn onbezoldigd. Voor drie van de functies kun je je direct verkiesbaar stellen. Dit zijn tevens de functionarissen die ook het Dagelijks Bestuur zullen vormen:

 • Partijvoorzitter (12-16 uur per week)
 • Partijsecretaris (12 uur per week)
 • Penningmeester (12 uur per week)

Geïnteresseerden in de vier overige portefeuilles (minimaal 8 uur per week) kunnen in een gesprek met de verkiezingscommissie verkennen welke taken het beste bij ze passen. Wij hopen hiermee de drempel wat lager te maken voor sommigen die wel bij willen dragen maar nog niet goed weten in welke rol. Uiteindelijk zullen de nieuwe bestuursleden gezamenlijk verdere afspraken maken over de exacte verantwoordelijkheden en taken die men op zicht neemt.

 • Portefeuille Afdelingen
 • Portefeuille Strategie
 • Portefeuille Sponsoring
 • Portefeuille Kenniscentrum

Sylvana Simons blijft naast raadslid in Amsterdam ook actief in het AB als partijleider en onze politieke jongerenorganisatie Radicaal levert een bestuurslid via een eigen procedure.

Hieronder staat wat we in het algemeen zoeken in het bestuur. Mocht je een uitgebreidere beschrijving willen ontvangen van de functies van het bestuur en van de profielen die passen bij de functies en portefeuilles, stuur dan een e-mail naar bestuur@bij1.org.

 1. We verwachten van een bestuurslid voor BIJ1 een bereidheid om praktisch werk te doen, op een van de terreinen waar het bestuur over gaat. Daarvoor strekt het tot aanbeveling dat de kandidaat enige ervaring heeft in het werken in een organisatie, of dat nu een politieke, maatschappelijke of een andersoortige organisatie is. Dat betekent, bijvoorbeeld: het motiveren en aansturen van mensen. En kijk op samenwerken.
 2. We willen graag dat het bestuur representatief is voor de groepen waar wij voor staan. Dat we met het bestuur kunnen laten zien dat er alternatieven zijn voor de in de politiek gebruikelijke witte en mannelijke dominantie. Dat wil zeggen: meer dan vijftig procent vrouw, en meer dan vijftig gekleurd. Het zal niet mogelijk zijn om alle groepen te representeren, maar het deelnemen aan een van die groepen en dus het meenemen van een achterban strekt zeer tot aanbeveling.
 3. We verwachten van bestuursleden dat ze een brede visie delen, die van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid, en dus verder kunnen denken dan de belangen van de groep waar zij zelf toe behoren. Dat zij dus, met andere woorden, een intersectionele, inclusieve en linkse visie delen en de verbinding zien tussen de verschillende vormen van achterstelling en uitsluiting.

2. Kandidaatstelling en procedures

Geïnteresseerde leden van BIJ1 kunnen zich vanaf 2 juli 2018 en niet later dan 12 augustus 2018 kandideren. Dat kan uitsluitend per email aan bestuur@ bij1 .org en met de volgende informatie:

 • Voor- en achternamen
 • Woonplaats
 • Lidmaatschapsnummer (indien nog niet gekregen, de aanmelddatum van je lidmaatschap)

Geef aan in welke van de zeven beschikbare bestuursfuncties/- portefeuilles je interesse hebt (noem er tenminste twee, en welke je sterkste voorkeur heeft)

Schrijf je motivatiebrief (1 pagina A4), of neem een video van 1,5-2 minuten op die je via YouTube of Vimeo met ons deelt (liefst met een privélink). Geef daarbij zeker aan hoe jij je eerder hebt ingezet voor radicale gelijkwaardigheid en/of economische rechtvaardigheid en waarom je dat nu via BIJ1 wilt doen.

Een cv met relevante ervaring (vrijwillig en/of betaald)

Wij vinden representatie belangrijk, dus willen graag weten tot welke van onze achterbannen je jezelf zou rekenen. Beschrijf jezelf in 5-10 termen (bv: able bodied, Japans-Nederlands, transgender vrouw, praktisch opgeleid, panseksueel, modaal inkomen, Brabants, Boeddhist). Je bent vrij in de wijze waarop je je identificeert, deel wat jij wilt delen. Zie hieronder (punt 3) wat wij met deze profielen doen.

Medio augustus krijgen de kandidaten die aan de minimale eisen voldoen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met leden van de Kiescommissie. Deze gesprekken zullen in de laatste 10 dagen van augustus plaatsvinden. Mocht je dan toevallig op vakantie zijn, geef dat dan aan bij je kandidaatstelling. Tijdens de open gesprekken zal worden verkend of en op welke manier je het best een rol zou kunnen spelen binnen een nieuw bestuur.

De Kiescommissie heeft de uiterste mogelijkheid kandidaten uit te sluiten van de bestuursverkiezingen als zij onvoldoende hebben kunnen aantonen de minimale kwaliteiten en visie in huis hebben die leden van het bestuur mogen verwachten. Na deze kwaliteitscontrole is het aan de ALV om een definitief oordeel te vellen en een nieuw bestuur uit haar midden te kiezen. Zo’n twee weken voor de ALV zullen de kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld op de website. Stemming vindt plaats door middel van stembiljetten die tijdens de ALV aan leden worden uitgereikt, en door hen ter plekke tijdig worden ingevuld en ingediend.

3. Representatie en meer informatie

Het zal niemand verbazen dat voor BIJ1 representatie belangrijk is. Wij willen er zijn voor verschillende groepen mensen die niet eerder een luide en duidelijke stem namens hen hebben gehoord in de politieke arena. Bij de vorige bestuursverkiezingen deelden leden en bestuursleden de mening dat er in de zoektocht naar een nieuw Algemeen Bestuur meer moest worden gedaan om de diversiteit van onze achterban recht te doen. Wij roepen iedereen dan ook echt op serieus te overwegen zich te kandideren. Om al vroeg duidelijk te maken wie zich zoal heeft gekandideerd zullen wij over drie weken geanonimiseerde profielen van de kandidaten tot nu toe (zie puntje 7 onder kopje 2 hierboven) met jullie delen. Zo kan iedereen voor zichzelf bepalen of zij zich voldoende gerepresenteerd voelen. Misschien geeft dat net het extra zetje om je kandidaat te stellen. Daarnaast zullen we actief mensen benaderen om diversiteit en representatie te stimuleren.

Wie meer informatie wil, of wat wil weten van huidige bestuursleden over een of meer rollen of portefeuilles kan via bestuur@ bij1 .org in contact komen. Zij zullen vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Door vakantie of ziekte kan dit soms even wat langer duren.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer