Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Pjo radicaal presenteert: Flipside. De andere kant van het verhaal.


10-03-2019

In maart worden verschillende promotiefilmpjes voor BIJ1 uitgezonden op Salto TV. De makers, Robin van der Haak (student HkU) en Suzanne Boekestijn (student filmacademie) hebben gekozen voor een eigen insteek waarin de kandidaten van Amsterdam BIJ1 zelf niet in beeld komen maar een grotere visie geschetst wordt van waar de partij BIJ1 voor staat. Hoe hebben ze dat aangepakt?

De verschillende video’s beginnen allemaal met het woord FLIPSIDE, wat bedoel je daar precies mee?

“Wij proberen verscheidene actuele discussies aan te vullen met de andere kant van dat verhaal. De, vaak onderbelichte en geridiculiseerde, keerzijde. In tijden van haantjespolitiek, fake news, verhitte debatten, verkrampingen in het publieke debat, segregatie en polarisatie is het soms lastig alles bij te houden. Vanuit een dominerend eurocentrisch perspectief worden verscheidende onderwerpen bekeken. Wij vinden het belangrijk om niet alleen één kant van het verhaal te belichten, maar om ook de andere kant van het verhaal te erkennen. Er is een gebrek aan kennis wat resulteert in intolerantie voor dat verhaal. ”

Hoe komt dat?

We missen empathie en sympathie voor elkaar. Dit is onder andere te verklaren doordat we bepaalde ideeën gevoed krijgen afkomstig van ons maatschappelijk systeem. Beginnend bij ons onderwijs en verder getrokken door overheid en media.

Wanneer iedereens’ verhalen toegankelijk worden gemaakt kunnen we gemakkelijker begrip voor elkaar ontwikkelen en zo dus ook beter naar elkaars verhalen luisteren. 

Hoe verhouden de video’s zich tot de campagne van BIJ1?

“BIJ1 staat voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Dit willen wij onderstrepen met onze serie filmpjes. BIJ1 handelt op intersectionele wijze, dit is belangrijk omdat alles altijd in relatie staat tot elkaar; het is onmogelijk inhoudelijk te discussiëren wanneer niet alle ingrediënten in de formule worden meegenomen.

FLIPSIDE sluit hierbij aan omdat wij pogen de discussie breder te trekken dan het tot nu toe altijd westers gedomineerde perspectief. Wij focussen hierbij op alledaagse dingen die ons allemaal bekend zijn. De alledaagse realiteit is er één die wij allemaal anders ervaren, dus om hier maar zo weinig representatie van te hebben in onze media, scholen en politiek is, genuanceerd uitgedrukt, onrechtvaardig. Het woord radicaal is voor ons dan ook dichterbij het begrip ‘normaal’ dan ‘extreem’.

Veel kandidaat-raadsleden bezigen zich ook met activistische ondernemingen. Dit betekent dat ze dichterbij de alledaagse realiteit staan dan menig politici.

Politiek bestaat uit strategie en dit zorgt ervoor dat strategieleer boven loyaliteit aan je stemmers wordt geplaatst. Dit is heel gevaarlijk en maakt politiek tot een spel, waar dus niet meer gaat over het bewerkstelligen van de belangen van mensen maar over concurrentie en marketing.

BIJ1 probeert dit aan te pakken, hoe groot die uitdaging ook is.

Ook denken we dat activisten al enig inzicht hebben verkregen in hoe deze praktijken werken: activist zijn vraagt van je om een bepaalde houding te dragen ten opzichte van hoe je wat -met weinig middelen- voor elkaar moet krijgen.

Wij zijn ook nog maar studenten; beginnende filmmakers. Wij proberen met weinig middelen en hard werken filmpjes te maken in de hoop bij te dragen aan de campagne van BIJ1.

FLIPSIDE probeert gesprekken te stimuleren die niet op de oppervlakte verkrampen, maar ervoor zorgen dat we dichter bij elkaar komen. Het gaat ons er niet om de andere kant van het verhaal uit te wissen, maar juist eraan toe te voegen; voor een completer beeld. Meerdere waarheden bestaan naast elkaar en vormen samen een dieper inzicht op zowel de politieke problemen als proces van politieke heling.”

“De alledaagse realiteit is er één die wij allemaal anders ervaren, dus om hier maar zo weinig representatie van te hebben in onze media, scholen en politiek is, genuanceerd uitgedrukt, onrechtvaardig. Het woord radicaal is voor ons dan ook dichterbij het begrip ‘normaal’ dan ‘extreem’.”

Hoe komt het dat we die andere kant van het verhaal zo weinig horen?

“Veel gesprekken in het publieke debat worden gevoerd door een selectieve groep en op deze manier wordt er vaker over mensen gesproken dan met de mensen; die de onderwerpen evengoed ook betrekken. Wij pogen met FLIPSIDE ook deze mensen een stem te geven.”

Waarom stemmen jullie zelf voor BIJ1?

“Omdat wij geloven in de toekomst. Wij geloven in de revolutie en in de uiteindelijke overwinning.

Bij1 is überhaupt de eerste politieke partij waar we echt aansluiting bij vinden. Echte liefde en de strijdkracht om die liefde te verspreiden. BIJ1 is de enige partij die het kapitalistische, racistische, seksistische en uitermate onrechtvaardige en idiote systeem erkent en wil aanpakken. Dat BIJ1 de enige partij is die zich hier zo voor inzet is überhaupt abnormaal. We leven er immers elke dag in en het heeft crimineel verstrekkende invloeden.”

Op de coverfoto, vlnr: Patricia Kaersenhout, Robin van der Haak, Suzanne Boekestijn.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer